dnes má meniny Dušan
zajtra Iveta
26.5. 2022

Slovník pojmov

  N

  Nauzea
  – nevoľnosť, často býva spojená s vracaním v ranných hodinách u tehotných v prvom mesiaci, trvá obyčajne do 14. až 16. týždňa.
  v spolupráci s OZ Bocian

  Neinvazívna a invazívna metóda vyšetrenia
  - pri neinvazívnom vyšetrení nedochádza k poruche integrity ľudského tela, napr. vyšetrenie pohmatom, sluchom, ultrazvukom a pod. Invazívna metóda vyšetrenia znamená taký spôsob, pri ktorom určitým spôsobom integritu organizmu narušíme, napr. odber krvi, odber plodovej vody pri amniocentéze a pod. Invazívne vyšetrenie je spojené aj s vyšším rizikom komplikácií. Najčastejšie ide o krvácanie, zanesenie infekcie, atď.
  v spolupráci s OZ Bocian

  Nenasýtené mastné kyseliny
  - súčasti mnohých tukov s nízkym bodom topenia. Sú bohato zastúpené v olivovom a arašidovom oleji. Dvakrát nenasýtená je kyselina linolová, ktorú si naše telo nevie vyrobiť samo. Musí ju preto dostávať v potrave. Hojne je obsiahnutá v slnečnicovom, sójovom a v kukuričnom oleji.
  V spolupráci s Ligou proti rakovine Slovenskej republiky

  Neplodnosť
  - neplodnosť sa zvyčajne definuje ako neschopnosť páru dosiahnuť počatie alebo graviditu po uplynutí jedného roka nechráneného styku. U žien vo veku nad 35 rokov sa však táto lehota určila na šesť mesiacov.
  v spolupráci s OZ Bocian

  NHP
  – nízka pôrodná hmotnosť
  skratka v tehotenskej knižke

  Nitrozoamíny
  - veľmi silné rakovinotvorné látky vznikajúce z dusitanov, resp. z dusičnanov zmenených baktériami a z rozpadových bielkovín – amínov.
  V spolupráci s Ligou proti rakovine Slovenskej republiky

  Nukleárna magnetická rezonancia (NMR)
  - vyšetrovacia metóda bez nežiaducich vedľajších účinkov, poskytujúca množstvo obrazových informácií, pri ktorej sa na rozdiel od röntgenového žiarenia pracuje so silnými magnetickými poľami. Najčastejšie sa využíva pri vyšetrení mozgu a miechy, ale možno ňou vyšetriť aj iné orgány. Je nevhodná pre osoby s kardiostimulátormi, pretože magnetické pole narúša ich činnosť.
  v spolupráci s Ligou proti rakovine Slovenskej republiky

  Nulipara
  – žena, ktorá ešte nerodila.