Inkluzívne školy zdieľajú skúsenosti s kolegami aj študentmi pedagogiky