Prezident vyzdvihol pevnú vôľu a odhodlanie športovcov s mentálnym postihnutím