Nezabúdajte posilňovať svaly panvového dna – Kegelove cviky