dnes má meniny Ela
zajtra Urban
24.5. 2022

ALEBO
Nová metóda pre sledovanie vývinu detí – Skríning psychomotorického vývinu (S-PMV)

Sledovať rast a vývin dieťaťa je pre rodiča jedinečná skúsenosť. Naučiť sa sedieť, chodiť a rozprávať sú niektoré z vývinových míľnikov, ktoré dieťa na svojej ceste vývinom dosiahne.

 

Univerzita Komenského v Bratislave (UK) vyvinula unikátny systém TEKOS (Test komunikačného správania) na odhalenie poruchy reči u detí. Systém vyvinutý tímom Mgr. Svetlany Kapalkovej, PhD., z Katedry logopédie Pedagogickej fakulty UK slúži na stanovenie rizika narušeného vývinu reči u detí v staršom veku na základe toho, ako 8- až 35-mesačné deti používajú slovné spojenia, gestá, aktívnu a pasívnu slovnú zásobu či podľa toho, ako sa hrajú.

Hra s macíkom
zvoľte si obľúbenú riekanku a hračku, odriekajte riekanku vždy s rovnakým pohybom hračky okolo dieťatka, stimulujte ho, aby sa za hračkou naťahovalo; dodržujte rovnomernosť strán, resp. ak má dieťa tendenciu obracať sa len na jednu, stimulujte viac tú opačnú; ak už dieťatko „pasie ovečky“, hrajte riekankové divadielko s hračkou tak, aby sa mu v tejto polohe páčilo viac a viac  a postupne sa snažilo k hračke i priplaziť; riekanku a pohyb hračky zvoľte opakovane rovnaké, aby si následnosť dieťa prirodzene osvojilo a samo chystalo telíčko na očakávaný pohyb podľa slov a rytmu riekanky: Pravá nôžka, ľavá nôžka, / zatancujeme si troška. / [:Hlboko sa pokloníme, / veselo sa zatočíme!:]

Hrkútanie si, bľabotanie, ... zvuky, ktoré sa postupne podobajú na slová – jednoduchšie, neskôr i zložitejšie. Pamätáte si na tie prvé? Tie, ktoré sa víťazne predrali z hrdielka Vašej ratolesti? Ponúkame Vám pár príbehov z tých, ktorými ste prispeli do našej súťaže.

Ale najprv – prezraďme si, ako to so slovíčkami – s pokusmi tých najmenších je! Viete, kedy a čo môžete očakávať z hrdielok svojho dieťatka?

3-mesačné dieťa:
veselo si hrkúta – ak nezačne vydávať hrkútavé zvuky, ak sa neotáča za zvukmi (presne ich lokalizovať, bude vedieť ako polročné), treba vyhľadať lekára
snaží sa o samohlásky – to je jeho „odpoveď“ na hlas rodiča

Závisí od rôznych okolností ako bude vaše dieťa rásť a vyvíjať sa. Vo veľkej miere ho ovplyvňujú genetické faktory – ak sú rodičia vysokí, je pravdepodobné, že budú mať vysoké deti a naopak. K ďalším dôležitým faktorom, ktoré môžu (aj negatívne) ovplyvniť rast a vývoj dieťaťa patria životospráva, vplyv prostredia, v ktorom žije, pohyb, výživa, prípadne ochorenie (väčšinou chronické).

Dojčenský vek zvykneme rozdeľovať na mladší dojčenský vek, zahrňujúci aj novorodenecké obdobie do 6. mesiaca života a starší dojčenský vek od 6. mesiaca po 12. mesiac života.

Batolivé obdobie trvá od 1. roku života po dosiahnutie 3. roku života.

Rast sa v tomto období spomaľuje, dieťa narastie v 2. roku priemerne o 11 cm, v 3. roku o 9 cm.

V predškolskom veku, ktorý trvá od 4. do 6. roku života, priberie dieťa približne 1,5 kg ročne a narastie o 5 cm ročne. Deti zoštíhlejú, predlžujú sa im končatiny.

Rast a vývin detí s nízkou pôrodnou hmotnosťou sa líši podľa toho, či ide o dieťa donosené alebo nedonosené. U dieťaťa donoseného, ale s nízkou pôrodnou hmotnosťou, je vyššia pravdepodobnosť, že sa bude vyvíjať podpriemerne. Dieťa predčasne narodené, ale s hmotnosťou primeranou gestačnému veku sa bude vyvíjať ako dieťa donosené.

Motorika sa rozvíja smerom od hora dole, teda najprv sú prítomné koordinované pohyby hlavičky, neskôr horných končatín a nakoniec dolných končatín. Už embryo vykonáva v maternici pohyby okolo 6. - 8. týždňa. Od 18. týždňa plod v maternici prehĺta plodovú vodu a vykonáva dýchacie pohyby.