dnes má meniny Uršuľa
zajtra Sergej
21.10. 2019

Slovenská obchodná inšpekcia zistila, že na trhu SR sa v ponuke pre spotrebiteľa, najmä malé deti, nachádza výrobok, ktorý predstavuje riziko udusenia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovnú hračku:Lietadlo vkladačka, HAPPY CHILDHOOD
, 17128-8103N

pôvod: Čína

Slovenská obchodná inšpekcia zistila, že na trhu SR sa v ponuke pre spotrebiteľa, najmä malé deti, nachádzajú výrobky, ktoré predstavujú riziko ohrozenia zdravia a sú preto výrobkami nebezpečnými. Ide o nasledovné výrobky:

EVA PUZZLE MATS, Mäkké bloky 118622

EVA PUZZLE MATS, Mäkké bloky 118623

pôvod: Čína

Slovenská obchodná inšpekcia zistila, že na trhu SR je v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý na základe výsledkov skúšok predstavuje závažné riziko ohrozenia zdravia a je výrobkom nebezpečným.


Ide o nasledovný výrobok:Detský kombinovaný kočík Dema SCOUT X Classic


pôvod: neznámy

Slovenská obchodná inšpekcia zistila, že na trhu SR sa v ponuke pre spotrebiteľa, najmä malé deti, nachádza výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovný výrobok:

Detská ohrádka so sieťkou STANDARD, model podľa katalógu: B 105

pôvod: Taliansko

Organizácia Greenpeace informovala o nebezpečných hračkách z PVC, ktoré sa opäť objavili na slovenskom trhu. Podľa analýzy, ktorú pre Greenpeace vypracovali Analytické laboratóriá Bel Novamann International, sa v maloobchodnej sieti vyskytujú hračky s obsahom nebezpečných toxických chemikálií, tzv. ftalátov. Tieto chemické látky sa používajú v hračkách ako zmäkčovadlá, pričom na ľudský organizmus pôsobia karcinogénne. Šokujúce je, že hračky obsahujúce ftaláty sa na slovenskom trhu vyskytujú vďaka legislatívnej chybe legálne!

Slovenská obchodná inšpekcia zistila, že na trhu SR sa v ponuke pre spotrebiteľa nachádza výrobok, ktorý predstavuje závažné riziko ohrozenia zdravia a je výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovný výrobok:

Ceruzka s gumou NOELL

pôvod: Čína

Slovenská obchodná inšpekcia zistila, že na trhu SR je v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý na základe výsledkov skúšok predstavuje závažné riziko ohrozenia zdravia a je výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovný druh výrobku:

Detské postieľka KATE DREW 05

pôvod: Poľsko

Inšpektori SOI v rámci svojej kontrolnej činnosti zistili na vnútornom trhu SR nebezpečný výrobok, ktorý bol SOI postúpený cez systém RAPEX od kontaktného miesta MH SR.
Kontrolou bol zistený nebezpečný výrobok:

Detská vysoká stolička zn. Happy Snack (CHICCO) ARTSANA S.p.A Italia

Druh nebezpečnosti:

Pri používaní tohto výrobku hrozí riziko zlomení rúk, nôh, poranenia hlavy a vnútorných
poranení.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na základe informácií, ktoré získal zo systému RAPEX (systém rýchlej výmeny informácií o výskyte nebezpečných nepotravinových výrobkov na území Európskej únie), upozorňuje na možný výskyt nebezpečného kozmetického výrobku v Slovenskej republike:

Disney Finger Puppet Bath Theatre – súprava obsahujúca gél na sprchovanie, penu do kúpeľa a gél na sprchovanie a do kúpeľa určený na pokožku a vlasy

výrobca: Adimex N.V./S.A., Kontichsesteenweg 38, Aartselaar, B-2630, Belgicko, tel.: 0032-32261611, fax: 0032-32261611

Slovenská obchodná inšpekcia zistila, že na trhu SR je v ponuke pre spotrebiteľov, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje závažné riziko a je výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovné výrobky:

Voskové pastelky Memoris – Forever, OIL PASTERL, art. BBS 457

pôvod: Čína