dnes má meniny Branislava Bronislava
zajtra Ivica
14.12. 2018

Centrum právnej pomoci už desať mesiacov plní svoje poslanie a poskytuje ľuďom v núdzi právnu pomoc. Za toto obdobie sa pracovníci centra zaoberali asi troma tisíckami rôznych dopytov od ľudí, čo dokazuje, že ľudia v núdzi potrebujú kvalitnú právnu pomoc a majú o ňu záujem.

Pod taktovkou pozitívne smerujúcej globalizácie sa každým dňom rozmáha a zdokonaľuje dostupný zdroj už takmer všetkých informácií – internet. Nevyhol sa ani poradniam zameraným na emocionálne poruchy a poruchy správania.
Aby sme mohli vám – klientom zdokonaliť služby ponúkané v poradniach, potrebujeme poznať odpovede na otázky, ktoré vám touto formou v podobe dotazníka ponúkame.

Liga za duševné zdravie po dlhšej prestávke znovu otvára Poradňu Nezábudka - od 20. novembra 2006 v priestoroch nákupného centra Aupark na Einsteinovej ulici v Bratislave. Poradňa Nezábudka poskytuje možnosť nadviazania prvého kontaktu a bezplatného odborného poradenstva.

Linka detskej istoty (UNICEF)                                 0800 500 500
 
Linka detskej istoty (sexuálne zneužívanie)              0800 112 112
 
Linka Hniezda záchrany                                         0905 888 234
  
Linka dôvery toxikomanov                                      02/547 763 79
 
Centrum pre liečbu drogových závislostí                   02/534 174 64
  
Linka dôvery pre drogovo závislých                          02/622 468 36