dnes má meniny Judita
zajtra Dagmara
19.12. 2018

Liga proti rakovine otvorila dňa 7. mája 2009 brány „Centra pomoci“ aj v Košiciach na Paulínyho ulici 63, ktoré bude rovnako ako bratislavské centrum pomoci poskytovať služby nielen onkologickým pacientom, ich blízkym, ale aj širokej verejnosti.

Liga proti rakovine otvorila 20. októbra 2008 pre onkologických pacientov, ich blízkych
i verejnosť brány Centra pomoci na Brestovej ul. č. 6 v Bratislave – Ružinove.

Centrum je určené všetkým, ktorých sa rakovina akýmkoľvek spôsobom dotýka. Cieľom Centra je poskytnúť rady a informácie pacientom, ich blízkym i všetkým, ktorí to potrebujú, pomôcť im hľadať spôsob, ako sa zbaviť strachu, neistoty, úzkosti, stresu, ako si zlepšiť zdravotný stav a vrátiť sa do života.

Linka detskej istoty pri SV UNICEF (LDI) je národným projektom organizácie UNICEF Slovensko od roku 1996. www.unicef.sk/ldi Činnosť Linky detskej istoty vychádza zo základnej vízie a poslania Unicefu - ochrana o podpora dodržiavania detských práv, pričom oblasť záujmu vymedzuje na územie Slovenskej republiky. Pre napĺňanie tohto poslania využíva tri formy aktivít, v rámci ktorých realizuje niekoľko projektov:
 

 

V rámci štandardizácie núdzových a dôležitých telefónnych čísiel, tzv. čísiel sociálneho významu, v Európskej únii sa mení aj telefónne číslo Linky detskej istoty pri SV pre UNICEF. Nové číslo 116 111 bude tiež bezplatné, anonymné, dostupné 24 hodín denne a z akejkoľvek telefónnej siete – pevnej alebo mobilnej.

Slovenská katolícka charita (SKCH) pripravila v spolupráci s Nadáciou slovenskej sporiteľne
projekt „Blízko pri človeku – pomoc deťom v núdzi“. Jeho cieľom je pomôcť deťom na okraji
spoločnosti. Projekt odštartoval 16. júna 2008 a je spojený s vyhlásením verejnej zbierky na
pomoc trom detským charitným zariadeniam, Detskému charitnému domu Považská Bystrica,
Detskému charitnému domu sv. Lujzy v Nitre a Domu sv. Anny v Starej Ľubovni.

Slovenská katolícka charita (SKCH) pripravila v spolupráci s Nadáciou slovenskej sporiteľne
projekt „Blízko pri človeku – pomoc deťom v núdzi“. Jeho cieľom je pomôcť deťom na okraji
spoločnosti. Projekt odštartoval 16. júna 2008 a je spojený s vyhlásením verejnej zbierky na
pomoc trom detským charitným zariadeniam.

Projekt: Blízko pri človeku - Pomoc matkám v núdzi

Slovenská katolícka charita (SKCH) v máji 2007 odštartovala kampaň „Matka nie je robot“, ktorá je zameraná na pomoc matkám v núdzi. Osamelým rodičom a ich deťom už piaty rok pomáha aj Krízové centrum v Košiciach.


Projekt: Blízko pri človeku - Pomoc matkám v núdzi

Slovenská katolícka charita (SKCH) v máji 2007 odštartovala kampaň „Matka nie je robot“, ktorá je zameraná na pomoc matkám v núdzi. Jedným z centier SKCH, ktoré už viac rokov pomáhajú matkám starajúcim sa o svoje viacdetné rodiny je Farská charita v Lučenci.

Projekt: Blízko pri človeku - Pomoc matkám v núdzi

Slovenská katolícka charita (SKCH) v máji 2007 odštartovala kampaň „Matka nie je robot“, ktorou chce upozorniť na neľahké postavenie matiek v našej spoločnosti, najmä tých, ktoré sú týrané, zneužívané či denne bojujú so zlými hmotnými a sociálnymi podmienkami. Zároveň je cieľom poskytnúť širokej verejnosti, najmä však matkám v núdzi, informácie o miestach kde sa môžu obrátiť so svojím problémom.