dnes má meniny Svätopluk
zajtra Stanislav
12.11. 2019

Pokiaľ ste sa rozhodli priviesť na svet dieťatko, alebo pred takýmto rozhodnutím ešte len stojíte, určite Vás okrem príjemných predstáv, spojených s radostným očakávaním novej ratolesti trápia aj otázky, ako ohrozí obdobie strávené s dieťatkom vašu pracovnú pozíciu, vaše príjmy, akú starostlivosť vám v čase tehotenstva a materstva poskytuje štát, či máte nárok na niektorú formu peňažnej výpomoci štátu v akej výške a po akú dobu?

Rodičovská dovolenka - začína sa spravidla hneď po skončení materskej dovolenky. Dĺžka rodičovskej dovolenky je u nás 3 roky, v prípade dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa je to 6 rokov.

Rodičovský príspevok je dávka, ktorou štát prispieva rodičovi na zabezpečenie osobnej starostlivosti a riadnej starostlivosti o dieťa do troch rokov veku dieťaťa alebo o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do šiestich rokov veku dieťaťa.

Materská dovolenka trvá 28 týždňov. Poistenke vzniká nárok na materské od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, najskôr od začiatku ôsmeho týždňa pred týmto dňom a ak porodila skôr, odo dňa pôrodu. Nárok na materské zaniká uplynutím 28. týždňa od vzniku nároku na materské, ak zákon o sociálnom poistení neustanovuje inak.

Podmienky nároku


trvanie nemocenského poistenia alebo po jeho zániku počas trvania nároku na výplatu materského alebo v ochrannej lehote. Ochranná lehota je 42 dní. Ak nemocenské poistenie trvalo menej, ochranná lehota je toľko dní, koľko trvalo nemocenské poistenie.

Dieťa je na svete, emócie a hormóny sa uspokojili, nastal všedný deň. Matky so svojimi dietkami sú odkázané samy na seba. A to v pravom slova zmysle, pretože odchodom z pôrodnice sa starostlivosť spoločnosti o matky s deťmi končí. Ani na starých rodičov sa nemôžu spoliehať. Raz vyšli z domova, osamostatnili sa, tak musia zvládnuť aj starostlivosť o svoje dieťa.


Ak je matka zamestnaná, závisí len a len od zamestnávateľa, či môže so svojím dieťaťom zostať 14 týždňov na platenej materskej dovolenke – či mu jej zaplatí on, pretože štát a jeho zákony jej to doteraz neumožňujú.

Znie to takmer neuveriteľne, ale Švajčiarsko je jedinou krajinou v Európe, ktorá svojím ženám neposkytuje platenú materskú dovolenku.

V súčasnej dobe, keď je veľa nezamestnaných na Slovensku a každý je rád, že má prácu, je tu otázka pre každého rodiča: „Kto zostane na materskej dovolenke s dieťaťom?“ Oddávna to bola matka, ktorá bývala doma s dieťatkom aspoň 3 roky a výnimky, že zostal doma otec boli veľmi ojedinelé. V súčasnosti ale prevláda trend, že kto má lepšie zamestnanie, ide do práce. Nie je to z karieristických dôvodov, ako si väčšina ľudí myslí.