dnes má meniny Magdaléna
zajtra Oľga
22.7. 2019

UNICEF pozastavil aktivity v somálskom regióne, zasiahnutom vlnou tsunami.
Príčinou sú rapídne zhoršené vzťahy so štátnymi predstaviteľmi. Proti niektorým pracovníkom UNICEF v Somálsku, pôsobiacim v Bossase sa v minulosti vyskytli smrteľné vyhrážky, čo si vyžiadalo ich premiestnenie do Nairobi. Nové vyhrážky, veľmi presné čo do miesta a času, sa objavili znovu začiatkom mája.

Z Turkmenistanu sme dostali ťažko uveriteľnú správu: prezident Niyazov vydal v rámci reformy zdravotníctva pokyn zrušiť nemocnice v krajine a ponechať ich iba v hl. meste Ašchabáde.

Vláda Spojených arabských emirátov podpísala s UNICEFom dohodu o ochrane detí-jockeyov, používaných na preteky tiav. Pre túto formu zneužívania sú unášané a obchodované deti najmä zo Severnej Ázie a Afriky, mladšie ako 10 rokov.

Aj v Ázii sa odborníci zaoberajú problémom, o ktorom sa hovorí stále častejšie: inkontinenciou, problémom s udržaním moču. Celoštátny výskum, uskutočnený v tomto významnom obchodnom centre, odhaduje podiel žien s uvedenými problémami asi na štvrtinu populácie vo veku 20 až 70 rokov. V rámci boja s inkontinenciou plánujú singapurské úrady vydať špeciálnu mapu „šťastných toaliet,“ ktorá by sa mala stať užitočným pomocníkom nielen tým, ktorí majú problémy s močovými cestami.

Švajčiari jej zjedia ročne na hlavu jedenásť kilogramov, Nemci a Belgičania desať, Američania a Česi päť, Slováci šesť.

Už po piaty raz sa v Bratislave zídu deti z celého Slovenska, aby si prevzali ocenenia Detský čin roka. Ocenenia sú udeľované za vykonanie dobrých skutkov pri záchrane života, pomoci v rodine, rovesníkom i cudzím ľuďom a pomoci prírode. O držiteľoch ocenení rozhodlo 85 766 detí, ktoré sa zapojili do detskej poroty a spomedzi nominovaných dobrých skutkoch podporili tie, ktoré sa im zdajú najoceneniahodnejšie.

V liečbe bolesti by sa malo častejšie siahať po hudbe, tvrdí vo svojej najnovšej štúdii profesor Günther Bernatzky z univerzity v rakúskom Salzburgu, špecialista na liečenie bolestí.

Trojtýždňová hudobná terapia dokázala napríklad podstatne zlepšiť stav pacientov s bolesťami chrbtice. Podľa Bernatzkého zistení poklesla spotreba liekov proti bolesti pred a po operácii o 60 percent, spotreba liekov na spanie o 50 percent.

Prínosy spánku sú dobre známe, no výskumníci z Univerzity v Chicagu poskytujú vedecké argumenty ukazujúce, že mozgová aktivita počas spánku podporuje vyššie druhy učenia sa. Podľa ich výskumu má spánok najmenej dva odlišné účinky na štúdium: upevňuje pamäť a chráni ju pred neskorším rušením alebo oslabovaním a tiež ju zrejme oživuje alebo obnovuje.

Vedci skúmali schopnosť troch skupín vysokoškolských študentov rozpoznať slová vytvárané ťažko zrozumiteľným hlasovým syntetizátorom. Najskôr túto schopnosť merali a potom ich učili slovám porozumieť.

Prvá skupina absolvovala test hodinu po cvičení. Úspešne ním prešlo 54 percent jej členov, viac než dvojnásobok počtu pred učením. Druhú skupinu učili ráno a skúšali o 12 hodín neskôr. Lepšie výsledky preukázalo len desať percent študentov.

Po večernom výcviku a teste vykonanom nasledujúce ráno, po nočnom spánku, boli výsledky tretej skupiny lepšie o 19 percent. Aj u študentov, ktorí absolvovali cvičenie ráno, zaznamenali pri opätovnej skúške po spánku zlepšenie výsledkov.

„Ak výkon znižuje rušenie, spánok môže posilniť relevantné a oslabiť irelevantné asociácie, čo zlepší prístup k relevantným spomienkam,“ uviedli výskumníci.

V dnešnej dobe už málokto pochybuje o význame športu pre ľudí. O to viac platí tento fakt pre ľudí na vozíku, pre ktorých je šport často aj mimoriadne efektívnou formou liečby. Šport pomáha vozičkárom pri prekonávaní bariér vo svete okolo nich i pri prekonávaní samých seba. Pevná vôľa a odhodlanie, ktoré ku športu neodmysliteľne patria, sa prejavujú aj pri riešení problémov bežného života a fyzickou i duševnou výdržou a disciplínou si otvárajú dvere nielen do sveta vrcholového športu telesne postihnutých, ale aj do sveta zdravých ľudí.

Pri tom všetkom nemožno zabúdať na radosť z pohybu a zmysluplné vyplnenie času, ktorý mnohí využívajú k sebaľútosti a sťažovaniu sa na osud.

Pár slov o prenikaní astrológie do spoločenského vedomia