dnes má meniny Gabriel
zajtra Marián
24.3. 2019

Kryokonzervácia (zmrazovanie) embryí má na súčasnom stupni vývoja asistovanej reprodukcie nezastupiteľné miesto. Použitie moderných stimulačných protokolov umožňuje získať väčší počet vajíčok a následne embryí, ktoré nie je možné preniesť naraz do maternice v dôsledku vysokého rizika viacpočetného tehotenstva. Transferujú sa vždy jedno až tri embryá, ostatné sú zamrazené. V súčasnosti už existuje viacero metód kryokonzervácie, ktoré sú bežne používané v embryologických laboratóriách.

ICSI - intracytoplazmatická injekcia spermie.

Táto metóda znamenala revolúciu v reprodukčnej medicíne. Umožňuje oplodnenie vajíčka jedinou spermiou, ktorá je injikovaná priamo do vajíčka pomocou mikromanipulačnej ihly (obr.2). V prípadoch závažnej poruchy plodnosti muža bola až donedávna jediným možným riešením inseminácia s použitím spermií darcu. Intracytoplazmatická injekcia je postup, ktorý takmer všetkým postihnutým párom dáva nádej dosiahnuť tehotenstvo a pôrod geneticky vlastného dieťaťa.

K úspešnému otehotneniu je potrebné bezchybné fungovanie mužských aj ženských pohlavných orgánov. O sterilite páru, čiže neplodnosti, hovoríme vtedy, keď po 18 mesiacoch pravidelného nechráneného pohlavného styku nepríde k otehotneniu. Neplodnosťou je podľa posledných štatistík postihnutých približne 14% párov. Moderná liečba ponúka široké spektrum liečebných metód, ktorými pomáhame neplodnému páru otehotnieť a donosiť plod.

Z pohľadu gynekológa, urológa či embryológa, môžeme príčiny neplodnosti muža a ženy rozdeliť do nasledujúcich bodov.

Výsledky demografického vývoja vo vyspelých štátoch sveta, Slovensko nevynímajúc, naznačujú reálny pokles pôrodnosti za posledné roky. Príčin tohto neutešeného stavu je mnoho, môžeme ich však rozdeliť do dvoch základných skupín.

Na jednej strane stoja "dobrovoľne" bezdetné páry, ktoré pod tlakom sociálnej neistoty, alebo pracovných povinností, či túžbou po sebaúspechu, kariére a vytúženom spoločenskom postavení, odkladajú svoje rodičovské povinnosti až do neskoršieho veku, pričom viac ako jedno dieťa v rodine predstavuje pre nich spoločenský handicap, alebo vážny sociálny problém...