dnes má meniny Gabriel
zajtra Marián
24.3. 2019

Priechodnosť vajcovodov sa dá zistiť hysterosalpingografiou (HSG) alebo laparoskopicky.


Laparoskopia ako diagnostická metóda sa zvykne robiť približne po roku neúspešného snaženia o otehotnenie. Robí sa v celkovej anestéze (pacientka spí). Je to vlastne malá operácia. Pri nej je potrebné interné a anesteziologické predoperačné vyšetrenie.

Správa spoločnosti Greenpeace

Klesajúci počet spermií, zvýšená neplodnosť a vývojové anomálie na genitáliách u novorodencov, to všetko môžu byť následky vplyvu nebezpečných chemikálií na reprodukčný systém človeka. Konštatuje sa to v správe organizácie Greenpeace, ktorá práve v týchto dňoch (jún 2006) vychádza pod názvom „Krehké: Naša reprodukcia, zdravie a expozícia chemikáliám“ v krajinách EÚ. Materiál predstavuje komplexné zhrnutie širokého množstva vedeckých štúdií analyzujúcich dopad toxických chemikálií na ľudské zdravie.

Darcovstvo spermií je procedúra, pri ktorej sa spermie získavajú od darcu a uložia sa do banky spermií. Spermiobanka je zariadenie, v ktorom sú v tekutom dusíku pri veľmi nízkych teplotách uložené spermie, ktoré sa môžu sa použiť až po 6 mesiacov od ich darovania, aby sa vylúčil výskyt infekčných chorôb. Darcovia pohlavných buniek musia spĺňať prísne zdravotné kritériá, ktoré okrem iného zahrňujú - vynikajúci zdravotný stav, vek pod 35 rokov, genetické vyšetrenie s negatívnym výsledkom a negatívne testy na infekčné choroby.

Potenciálna darkyňa, ktorá sa rozhodne darovať svoje oocyty páru, ktrorý nie je schopný počať svoje vlastné dieťa, pretože ženské vaječníky sklamali, je po splnení základných podmienok okamžite zaradená do liečebného procesu.

Príjemkyňa je žena u ktorej nie je možné získať oocyty alebo dosiahnuť oplodnenie z rôznych príčin. Darcovstvo vajíčok nie je aplikovateľné vo všetkých prípadoch neplodnosti. Táto možnosť je vhodná len pre ženy, ktoré okrem dobrého zdravotného stavu, spĺňajú aj ďalšie podmienky:

Darkyňa, ktorá daruje svoje oocyty má právo získať všetky informácie ohľadom svojich liečebných procedúr, ich možnostiach a rizikách. Darkyňa je informovaná počas procedúry o tom, koľko vajíčok sa získalo a koľko bolo darovaných, avšak nie o tom, koľko vajíčok bolo poskytnutých jednotlivému páru.

Darcovstvo vajíčok je zákrok, krotý si vyžaduje troch ľudí: pár („príjemcovia“), ktorí prijímajú darované vajíčka a darkyňu, ktorá poskytuje vajíčka pre prijímajúci pár. Vajíčka odobraté darkyni sa oplodnia spermiami muža-príjemcu. Takto vzniknuté embryo sa potom transferuje do maternice príjemkyne.

Darcovstvo vajíčok sa realizuje ako pomoc párom, ktoré nie sú schopné dosiahnuť úspešnú graviditu za využitia vajíčka ženy. Poskytnutie vajíčok druhej ženy dovoľuje takémuto páru dosiahnuť úspešné tehotenstvo a počať ich vlastné dieťa.

Príbeh Adama a Evy je príbehom, ktorý denne prežíva veľa párov na Slovensku (i vo svete). Cez ich príbeh sa môžete priamo dozvedieť o možnostiach párov, ktoré majú problémy pri počatí dieťaťa, o metóde IVF, a zistiť, ako môže pár úspešne zvládať emocionálne útrapy, ktoré neplodnosť prináša.

Tlačová správa
SMN na Slovensku po druhýkrát
Po prvý raz bol svetový mesiac neplodnosti zorganizovaný v roku 2002 z iniciatívy AIA, Americkej asociácie pre neplodnosť. Už pri treťom ročníku sa Slovenskej republike a Občianskemu združeniu BOCIAN dostalo mimoriadnej cti. Po predložení projektu a splnení niektorých kritérií sa Občianske združenie BOCIAN stalo oficiálnym partnerom World Infertility Month, čiže Svetového mesiaca neplodnosti a to spolu s dvadsiatimi tromi svetovými veľmocami v rámci liečby neplodnosti ako sú Spojené štáty americké, Veľká Británia a Izrael a exotickými krajinami ako Uganda, Bangladéš či India.