dnes má meniny Júlia Júliana
zajtra Želmíra
22.5. 2019

u detí a dospelých
Srdcovo-cievne ochorenia sú najčastejšou príčinou smrti v Slovenskej republike a majú výrazný podiel na chorobnosti. Predstavujú závažný ekonomický problém s celospoločenskou dimenziou.
Vzhľadom na to, že srdcovo-cievne ochorenia patria medzi priority reformy, Ministerstvo zdravotníctva SR vydáva metodický pokyn pre primárnu prevenciu srdcovo-cievnych ochorení u detí a dospelých, ktorý bol vypracovaný v súlade s národnou stratégiou a odporúčaniami komisie EÚ (Promoting Heart Health) na podporu stratégie vysokých rizík kardiovaskulárneho zdravia.

Pri komplikáciách s udržaním moču je vždy potrebné riešiť jeden zásadný problém: zápach. Ženy často používajú pri inkontinencii menštruačné vložky, ktoré však rozhodne nie sú ideálne – nie sú totiž upravené na pohlcovanie zápachu. Lepšie sú na tom vložky inkontinenčné, ktoré by sa mali vedieť so zápachom vyrovnať. V ošetrovateľských zariadeniach, kde sa starajú o inkontinentných pacientov, majú však špecifické problémy.

Štatistiky CHOCHP

· CHOCHP je celosvetovo na 4. mieste v štatistikách o príčinách úmrtí a pracovnej neschopnosti. V Európe je na 5. a v USA na 4. mieste.3 Ročne na celom svete spôsobuje 2,75 milióna úmrtí.

· Odhaduje sa, že cca 50 % Američanov a cca 75 % Európanov s CHOCHP nie je diagnostikovaných, t. z., že o svojom ochorení nevedia.

· Priame aj nepriame náklady spojené s liečbou CHOCHP sú porovnateľné s nákladmi na liečbu rakoviny prsníka, cievnej mozgovej príhody alebo žalúdočných vredov.

“Poprvé se mi psoriáza projevila na podzim 1981 jako výsev ojedinělých ložisek po chřipce. Ložiska se začala postupně zvětšovat a v červenci 1982 jsem byl poprvé hospitalizován. Postupně se moje pokožka začala rapidně zhoršovat. V roce 1985 jsem byl po cca 5 měsících propuštěn ze zákl. vojenské služby (po téměř 73denní hospitalizaci) na zdravotní dovolenou, která trvala 24 měsíců. V roce 1987, na základě rozhodnutí posudkové komise, následovala další roční zdravotní dovolená a po roce jsem byl vyňat z evidence armády – obdobně jako důchodci.

Pre viac ako 125 miliónov ľudí na celom svete, ktorí trpia psoriázou, môže byť život utrpením,
majú však nádej na svetlejšiu budúcnosť.
Aby sa zlepšila kvalita našich životov, žiadame my, pacienti trpiaci psoriázou zo všetkých častí sveta, dôrazne všetkých politikov, profesionálnych zdravotníckych pracovníkov, farmaceutický priemysel a širokú verejnosť, aby zaistili, aby sme:

Rýchle zhrnutie faktov:

Psoriáza je chronickým ochorením vyžadujúcim nepretržitú liečbu

Psoriáza je neliečiteľná

Rôzne lieky môžu pomôcť znížiť alebo dočasne aj odstrániť symptómy psoriázy, žiadny liek však nie je účinný pre každého

V posledných rokoch boli zavedené nové možnosti biologickej liečby a bolo vylepšených niekoľko jestvujúcich liekov, čo dalo pacientom so psoriázou novú nádej

Psoriáza (lupienka) je neinfekčné, bežne sa vyskytujúce chronické a neliečiteľné ochorenie, ku ktorému dochádza, keď mylné signály imunitného systému vyvolajú príliš rýchlu regeneráciu kožných buniek (keratinocytov) – každé tri až štyri dni namiesto obvyklého cyklu 28 – 30 dní. Tieto prebytočné kožné bunky vytvárajú na povrchu kože červené, vločkovité, šupinaté a zapálené lézie, ktoré môžu svrbieť, praskať, krvácať a byť mimoriadne bolestivé. Lézie postihnutú osobu zohyzďujú, priťahujú nežiaducu pozornosť a vyvolávajú snahu o diskrimináciu osôb trpiacich psoriázou. Choroba obvykle postihuje kĺby, končatiny, genitálie a pokožku temena hlavy, môže sa však objaviť kdekoľvek a dokonca môže pokrývať celé telo.

29. október 2004

Nový medzinárodný prieskum ukázal, že ľudia so psoriázou sú aj naďalej ostatnými zavrhovaní

Pacienti požadujú lepšiu úroveň lekárskej starostlivosti

Tlačová správa, Praha, Česká republika, 27. októbra 2004 – Ľudia so psoriázou (lupienkou) sú podľa výsledkov nového medzinárodného prieskumu, vyhláseného vo Svetový deň psoriázy, aj naďalej pokladaní za spoločenských vyvrheľov. Na základe toho požaduje zástupca a hlavný hovorca pacientov, prezident Medzinárodnej federácie psoriatických asociácií (IFPA) Lars Ettarp zvýšenie povedomia, pochopenia a podpory pre toto ochorenie.

zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti,
uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia, ktorý vrátil prezident Ivan Gašparovič parlamentu. Za právnu normu hlasovalo 81 zo 142 prítomných poslancov. Proti bolo 59 a hlasovania sa zdržali dvaja zákonodarcovia. Zákon opätovne podporila koalícia, nezávislí poslanci a za hlasoval aj poslanec Smeru Bohumil Hanzel.

osobám, umiestneným v liečebniach pre dlhodobo chorých...