dnes má meniny Júlia Júliana
zajtra Želmíra
22.5. 2019

Inkonti
V časopise Obstetrics and Gynecology boli publikované výsledky zaujímavej štúdie, zameranej na problémy s udržaním moču. Vedci z Indianapolisu dali takmer 250 ženám vyplniť dotazníky, v ktorých sa pýtali, či ženy trpeli stresovou inkontinenciou (teda únikmi moču pri kašli, smiechu, zdvíhaní ťažkých predmetov alebo inej námahe brušného svalstva) v tehotenstve, po pôrode a o 12 rokov neskôr. Ukázalo sa, že 12 rokov po pôrode malo tieto ťažkosti 42 percent opýtaných.nencia v tehotenstve = neskoršie problémy

Ktorá žena je riziková? Rakovina tela maternice (endometriálny karcinóm) sa vyskytuje najčastejšie vo veku nad 50 rokov. Riziko vzniku je mierne zvýšené u žien, ktoré začali veľmi skoro menštruovať s veľmi neskorým nástupom menopauzy, u žien s trvalou sterilitou a po dlhodobom podávaní estrogénových hormó-nov. Určité rizikové faktory pre vznik rakoviny tela maternice sú aj obezita a cukrovka.

Prvý a toho času na Slovensku jediný priamy digitálny mamografický prístroj (LORAD Selenia od amerického výrobcu HOLOGIC) používajú od 18. septembra 2008 v Onkologickom ústave sv. Alžbety (OÚSA). Inštalovaný je na II. Rádiologickej klinike OÚSA a Lekárskej fakulty Univerzity Komenského (LFUK).

LORAD Selenia je svojho druhu najkvalitnejší mamograf v celosvetovom meradle, ktorý sa v prvom rade využíva na preventívne mamografické vyšetrenia žien od veku 40 rokov. Plne automatizovaný prístroj vďaka vysokej rozlišovacej schopnosti a o tretinu nižšej dávke žiarenia ako bežný analógový mamograf umožňuje detekciu minimálnych a bezpríznakových prsníkových lézií (zistenie ložiskových zmien) s dôrazom na mikrokalcifikácie.

Prinášame vám zoznam mamografických pracovísk – miest preventívneho mamografického vyšetrenia.

Významné rizikové faktory: vek - nad 50 rokov;
vek pri menarché - pred 11. rokom alebo po 16. roku;
pozitívna osobná anamnéza - výskyt malígnej neoplázie prsníka v minulosti;
pozitívna rodinná anamnéza - výskyt malígnej neoplázie prsníka u priamej príbuznej (matka, sestra, dcéra);
vek prvého živého pôrodu - prvý pôrod po 40. roku života;
stav po biopsii prsníka - s neznámym výsledkom alebo s dokázanou mastopátiou pri atypickej epiteliálnej hyperplázii;
lobulárny carcinoma in situ; vysoké dávky ožiarenia na oblasť prsníkov v mladom veku (do 25 rokov).

Menej významné rizikové faktory:
mastitída v anamnéze,
hypertrofia prsníkov,
stres,
obezita,
chirurgický zákrok na prsníku pre iné ochorenia ako karcinóm,
stavy po plastických operáciách na prsníkoch,
alkoholizmus a fajčenie,
ochorenie štítnej žľazy,
trauma prsníka v anamnéze,
nedojčiaca, alebo krátko dojčiaca žena;
ochorenie na iný karcinóm, napr. ovárií, maternice, čreva a pod.

KONTRAINDIKÁCIE A OBMEDZENIA:
Gravidita je relatívnou kontraindikáciou. Mamografia tu môže byť indikovaná v prípadoch na základe klinického a ultrasonografického podozrenia na malígnu neopláziu v prsníku.

Mamografia predstavuje jedinú vhodnú, relatívne neškodnú a lacnú metódu pre diagnostiku skorých štádií karcinómu prsníka (ďalej CAP). Cieľom mamografickej diagnostiky je znížiť úmrtie na CAP cestou včasnej detekcie, a to tak u pacientiek bez symptómov v rámci skríningovej mamografie, ako aj u pacientiek so symptómami v rámci diagnostickej mamografie.

Kedy by som sa mala prvýkrát podrobiť cytologickému vyšetreniu?
Vek, v čase prvého cytologického vyšetrenia sa líši v jednotlivých krajinách. Na Slovensku je to od 18 rokov alebo od prvej gravidity. Mali by ste si však zapamätať, že sa musíte pravidelne zúčastňovať na cytologickom vyšetrení, pretože rakovina krčka maternice vám hrozí počas celého vášho sexuálne aktívneho života.

Rakovina krčka maternice je závažné ochorenie. Prečítajte si užitočné informácie a budete môcť aktívnejšie pristupovať k starostlivosti o svoje zdravie. Nezabudnite na pravidelné návštevy u svojho gynekológa a neváhajte položiť mu otázky, ktoré sa týkajú cytologického vyšetrenia, rizika vzniku rakoviny krčka maternice a možností, ako sa chrániť pred týmto ochorením. Pamätajte, že váš gynekológ je vašim partnerom a nehanbite sa otvorene s ním hovoriť o otázkach týkajúcich sa maternice.

1. Preventívne vyšetrenia – Pap testy

Veľa žien nevie prečo majú absolvovať pravidelné cytologické prehliadky u gynekológa – tzv. Pap testy. Pravidelným cytologické vyšetrenia umožňujú včas zachytiť predrakovinové lézie a prvé príznaky rakoviny krčka maternice vďaka čomu sa dajú jednoducho a často úspešne liečiť. Riziko vzniku rakoviny krčka maternice je päťkrát vyššie u žien, ktoré sa nezúčastňujú pravidelných preventívnych gynekologických prehliadok - skríningu.

Vaginálna mykóza je najčastejšie ochorenie, kvôli ktorému ženy navštevujú ordináciu gynekológa. Tri zo štyroch žien ju prekonajú aspoň raz za život, takmer polovica z nich ju dostáva opakovane. Na Slovensku tento problém v súčasnosti trápi najmenej 50.000 žien v produktívnom veku.

Tento zápal pošvy spôsobujú najmä kvasinky rodu Candida albicans, ktoré sú bežnou súčasťou mikrobiálneho osídlenia pošvy u množstva žien. Samy o sebe ešte nemusia viesť k ochoreniu.