dnes má meniny Lívia
zajtra Eleonóra
20.2. 2018

Intelektovo nadané deti sa prejavujú už v predškolskom veku: zaujímajú sa o písmená, čísla, častokrát sa naučia čítať samy tak, že samotní rodičia sú prekvapení. Veľa sa vypytujú, zisťujú, pamätajú si rôzne na ich vek nezvyčajné informácie, majú potrebu sa zaoberať aj inými vecami a činnosťami ako ich rovesníci.

Prvé dochované artefakty hračiek z nášho územia poznáme z mladšej doby kamennej, z ktorej pochádzajú hrkálky z pálenej hliny.

Je veľmi dôležité, akým spôsobom je stavebnica vytvorená. Pokiaľ umožňuje iba jeden v návode popísaný postup zostavenia, fantáziu príliš nepodporuje. Na druhú stranu stimuluje rôzne iné zručnosti ako schopnosť nájsť tú správnu kocku, umiestniť ju potrebným spôsobom tam, kam podľa návodu patrí. V neposlednej rade má vplyv na samotnú zručnosť dieťaťa, ktorú si pri zostavovaní drobných dielikov cvičí.

Keď hovoríme o kreativite, myslíme tým schopnosť nachádzať nové riešenia, postupy, nové hodnoty. Pokiaľ chceme túto definíciu naplniť, musí ísť o hry, ktoré nás nútia používať predstavivosť, ktoré sú interaktívne, niečo od nás vyžadujú. Kreatívna činnosť môže prebiehať keď niečo vyrábame, vytvárame, dotvárame, modelujeme, staviame, ale aj zažehľujeme, formujeme, našívame.

Mnohí ľudí si myslia, že hry sú iba prostriedkom na skrátenie dlhej chvíle. Na hry sa však treba pozrieť aj z iného uhlu pohľadu. Mláďatá všetkých cicavcov sa hrajú. Hrajú sa, pretože trénujú situácie, ktoré ich očakávajú v ich dospelom živote. Keď mačiatka naháňajú klbká, skúšajú a učia sa, ako budú v dospelosti chytať myši. Vlčie mláďatá, ktoré sa vzájomne striedavo prenasledujú, nacvičujú lov koristi.

Hračky patrili k životu detí od dávna a ich vzhľad často odrážal dobovú kultúru. Postupom času hračky prechádzali aj zmenami materiálu. Napriek tomu zostáva poslanie hračiek stále rovnaké – prinášajú deťom radosť do života a poskytujú im možnosť rozvoja a učenia sa formou hry.

Deti sú už v šiestich mesiacoch svojho života schopné uchopiť hračku každou rukou zvlášť. Sú schopné vziať do každej ruky inú hračku a držať ich tak súčasne. Pomocou veľmi jednoduchých hračiek stimulujú svoje zmysly a rozvíjajú tak svoje motorické schopnosti. S pribúdajúcim vekom rastú i nároky na hry a hračky.

Academy of Central European Schools (ACES) hľadá slovenských účastníkov medzinárodnej súťaže spoločných školských projektov.Od 1. februára 2008 sa môžu žiaci a študenti slovenských škôl prihlásiť do medzinárodnej súťaže spoločných projektov škôl v rámci iniciatívy ACES – partnerské projekty stredoeurópskych škôl. Školy v SR spoločne s partnerskými školami vo vybraných krajinách predložia návrh projektov, ktoré čo najlepšie vystihnú súťažnú tému. Tou sa tento rok stala komunikácia medzi rôznymi kultúrnymi prostrediami: „Učme sa žiť spolu: Dialóg medzi kultúrami v Európe“.

Až 59 študentov so zdravotným postihnutím odhodlaných ďalej rozvíjať svoje vzdelanie a talent získa z Konta Orange finančné prostriedky na realizáciu svojich plánov a snov. V rámci druhého ročníka štipendijného programu Štipendium pre znevýhodnených medzi nich Konto Orange v týchto dňoch prerozdelí 1 milión Sk.

Prioritou grantového programu Štipendium pre znevýhodnených je pomôcť hendikepovaným študentom zlepšovať prístup k ich vzdelaniu, pripraviť ich na svoje budúce profesionálne uplatnenie a zároveň napomáhať ich integrácii medzi zdravých rovesníkov.

Slovenská obchodná inšpekcia na základe informácie, ktorú obdržala od spoločnosti Mattel Czech Republic, s.r.o. v záujme dôslednej ochrany spotrebiteľov upozorňuje, že spoločnosť Mattel, Inc. dobrovoľne sťahuje nižšie uvedené výrobky.

Na slovenský trh neboli tieto typy hračiek distribuované!

V ôsmich vybraných základných školách na Slovensku už začala implementácia programu „Škola, ktorej to myslí“, ktorý v apríli 2007 vyhlásili Stredoeurópska nadácia (CEF) a spoločnosť SLOVNAFT, a.s. s cieľom podpory vzdelávania na Slovensku. V rámci programu už začali školenia učiteľov interaktívnymi vyučovacími metódami, ktoré budú trvať celý školský rok. V rámci nich si učitelia osvoja moderné metódy vyučovania, ktoré uľahčia žiakom proces prijímania učiva podľa platných školských osnov a jeho využitia.