dnes má meniny Branislava Bronislava
zajtra Ivica
14.12. 2018

Ako motivovať dieťa učiť sa, rozmýšľať, dozvedať sa nové?

Každé dieťa sa narodí ako objaviteľ. Je to prirodzená ľudská vlastnosť, ktorá je nevyhnutná pre raný detský rozvoj. Aby ojaviteľstvo dieťaťa bolo čo najúčinnejšie, treba ho rozvíjať.

Ak rodičia podporujú snahu dieťaťa získavať informácie a zhromažďovať poznatky, dieťa to bude robiť aktívne...

Ak rodičia dieťaťu prekážajú???
Dieťa bude získavať informácie s oveľa menšou naliehavosťou a snahou.

Od 15. januára 2009 môžu školy oficiálne začať so zápismi detí do prvého ročníka. Týka sa to detí, ktoré do 1. septembra dovŕšia šiesty rok veku. Presné miesto a čas určí zriaďovateľ školy. Zápisy sa končia 15. februára.
Základná škola pri zápise dieťaťa vyžaduje meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo a trvalé bydlisko dieťaťa, ako aj meno, priezvisko, adresu zamestnávateľa a trvalé bydlisko rodičov či iných zákonných zástupcov.Helen Doron centrá a ich špeciálna metóda výučby angličtiny pre deti od 3 mesiacov do 14 rokov budú dostupné už v 20 mestách Slovenska.O tom, či deti budú perfektne hovoriť po anglicky, a to dokonca na úrovni materinského jazyka, rozhodujeme už na začiatku ich života. Autorka úspešnej jazykovej metódy Helen Doron je presvedčená, že nikdy nie je priskoro začať s príťažlivou, hravou a spoľahlivou formou učenia, ak chcete dieťaťu dopriať dostatok sebavedomia a vyššiu úroveň logického myslenia. Vyučovacie centrá Helen Doron si získali srdcia detí i rodičov po celom svete. Spoľahlivé výsledky sa prejavujú v ľahko zvládnutej a prirodzenej angličtine a navyše deti disponujú výbornou výslovnosťou. Aj na Slovensku vzrastá záujem o centrá Helen Doron, pretože dosahujú kvalitné výsledky v učení. Pomáhajú objaviť v deťoch najvyšší potenciál pomocou prevratných metód a zábavných programov. Rodič pritom nie je zaťažený úlohami d

Intelektovo nadané deti sa prejavujú už v predškolskom veku: zaujímajú sa o písmená, čísla, častokrát sa naučia čítať samy tak, že samotní rodičia sú prekvapení. Veľa sa vypytujú, zisťujú, pamätajú si rôzne na ich vek nezvyčajné informácie, majú potrebu sa zaoberať aj inými vecami a činnosťami ako ich rovesníci.

Prvé dochované artefakty hračiek z nášho územia poznáme z mladšej doby kamennej, z ktorej pochádzajú hrkálky z pálenej hliny.

Je veľmi dôležité, akým spôsobom je stavebnica vytvorená. Pokiaľ umožňuje iba jeden v návode popísaný postup zostavenia, fantáziu príliš nepodporuje. Na druhú stranu stimuluje rôzne iné zručnosti ako schopnosť nájsť tú správnu kocku, umiestniť ju potrebným spôsobom tam, kam podľa návodu patrí. V neposlednej rade má vplyv na samotnú zručnosť dieťaťa, ktorú si pri zostavovaní drobných dielikov cvičí.

Keď hovoríme o kreativite, myslíme tým schopnosť nachádzať nové riešenia, postupy, nové hodnoty. Pokiaľ chceme túto definíciu naplniť, musí ísť o hry, ktoré nás nútia používať predstavivosť, ktoré sú interaktívne, niečo od nás vyžadujú. Kreatívna činnosť môže prebiehať keď niečo vyrábame, vytvárame, dotvárame, modelujeme, staviame, ale aj zažehľujeme, formujeme, našívame.

Mnohí ľudí si myslia, že hry sú iba prostriedkom na skrátenie dlhej chvíle. Na hry sa však treba pozrieť aj z iného uhlu pohľadu. Mláďatá všetkých cicavcov sa hrajú. Hrajú sa, pretože trénujú situácie, ktoré ich očakávajú v ich dospelom živote. Keď mačiatka naháňajú klbká, skúšajú a učia sa, ako budú v dospelosti chytať myši. Vlčie mláďatá, ktoré sa vzájomne striedavo prenasledujú, nacvičujú lov koristi.

Hračky patrili k životu detí od dávna a ich vzhľad často odrážal dobovú kultúru. Postupom času hračky prechádzali aj zmenami materiálu. Napriek tomu zostáva poslanie hračiek stále rovnaké – prinášajú deťom radosť do života a poskytujú im možnosť rozvoja a učenia sa formou hry.

Deti sú už v šiestich mesiacoch svojho života schopné uchopiť hračku každou rukou zvlášť. Sú schopné vziať do každej ruky inú hračku a držať ich tak súčasne. Pomocou veľmi jednoduchých hračiek stimulujú svoje zmysly a rozvíjajú tak svoje motorické schopnosti. S pribúdajúcim vekom rastú i nároky na hry a hračky.

Academy of Central European Schools (ACES) hľadá slovenských účastníkov medzinárodnej súťaže spoločných školských projektov.Od 1. februára 2008 sa môžu žiaci a študenti slovenských škôl prihlásiť do medzinárodnej súťaže spoločných projektov škôl v rámci iniciatívy ACES – partnerské projekty stredoeurópskych škôl. Školy v SR spoločne s partnerskými školami vo vybraných krajinách predložia návrh projektov, ktoré čo najlepšie vystihnú súťažnú tému. Tou sa tento rok stala komunikácia medzi rôznymi kultúrnymi prostrediami: „Učme sa žiť spolu: Dialóg medzi kultúrami v Európe“.