dnes má meniny Ida Liana
zajtra Miroslava
16.2. 2019

Pokiaľ má vaše dieťa s písaním predsa len problémy, nezúfajte, všetko sa dá napraviť. Pre predškolákov a školákov sú organizované kurzy nápravy grafomotorických problémov, kde sa svojich ťažkostí pod vedením odborníkov zbavia. V podstate ide o rehabilitačné cvičenie pre uvoľnenie ruky, odstránenie zlého kŕčovitého držania písacieho náčinia a prílišného tlaku na podložku.

Naši potomkovia si úžasný pocit „zanechať po sebe nezmazateľnú stopu“ užívajú už od útleho detstva. Keď ročné alebo dvojročné dieťa zistí, aké skvelé dobrodružstvo je možné zažiť s farebnými ceruzkami alebo vodovými farbami, nedá sa oň len tak niekým pripraviť. Čmára a maľuje rado, často a hlavne všade. Pokiaľ usúdi, že „maličký“ kúsok papiera ho v jeho tvorivom rozlete až príliš brzdí, ľahko objaví, že rovnako dobre, ba ďaleko lepšie jeho tvorivej posadnutosti poslúži doska stola, čistá biela stena, odložená vzácna kniha alebo vlastné bruško. Túžba oživiť tieto pusté plochy dekoráciami vlastnej výroby je pre malého dizajnéra silnejšia než obavy z možného trestu.

1. Hrajte sa
Rodičia by mali podporovať rozvoj jemnej motoriky dieťaťa už odmalička. Napr. stavať z kociek, triediť tvary, navliekať koráliky, skladať puzzle a hrať hry trénujúce pohyby a pamäť, ktoré deťom neskôr pomôžu pri výučbe písania. Rovnako aj skúsenosti dieťaťa s kreslením či maľovaním podnecujú rozvoj jemných motorických schopností. Pastelky a pestré farby v deťoch podnecujú zvedavosť a chuť experimentovať.

Tretí ročník programu „Škola, ktorej to myslí“ od októbra vzdeláva učiteľov na ďalších 15 školách po celom Slovensku v inovatívnych vyučovacích metódach. Konečným cieľom programu je podporiť samostatné, kreatívne a kritické myslenie u žiakov, podnietiť ich schopnosť analyzovať informácie a efektívne vytvárať a vyjadrovať vlastný názor. Jedinečnosť spoločného programu Stredoeurópskej nadácie (CEF), spoločnosti SLOVNAFT, a.s. , a Združenia Orava pre demokraciu vo vzdelávaní spočíva v školení celých učiteľských kolektívov, čím sa zvyšuje priaznivý dopad na žiakov a študentov.

Potreba ovládania cudzieho jazyka je dnes už bežnou praxou. Čím skôr sa s výučbou začne, tým je pre dieťa ľahšia a prirodzenejšia. Učenie sa anglického jazyka v ranom období života poskytuje deťom významnú výhodu v porovnaní s rovesníkmi. Druhý jazyk nevnímajú ako cudzí, ale naopak prijímajú ho prirodzene, rovnako ako svoj materinský. Na tomto princípe funguje aj metóda Helen Doron.

Spolu tri zlaté, 14 strieborných a 26 bronzových medailí získali v tomto roku naši žiaci na 12 medzinárodných olympiádach a ďalších súťažiach. Ďalšie cenné kovy majú šancu doniesť z dvoch zostávajúcich stredoeurópskych olympiád z geografie a matematiky, ktoré sa uskutočnia v priebehu septembra.

Ešte viac ako dva týždne majú žiaci druhého stupňa základných škôl a prímy až kvarty osemročných gymnázií na to, aby poslali svoje výtvarné práce do súťaže konanej v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2009. Výzva pre školákov má spoločnú tému s názvom Čo by som najradšej objavil (a) vo vesmíre?

Vážené kolegyne a kolegovia učitelia,
milí žiaci,
vážení rodičia,
ctení spoluobčania,

dovoľte mi, aby som sa Vám na začiatku nového školského roka, tak ako je už tradíciou, prihovoril a pozdravil Vás. Verím, že uplynulé týždne oddychu Vám pomohli nazbierať nové sily na úspešné vykročenie do nového školského roka. Reforma vzdelávania, ktorú sa nám podarilo pred rokom začať, vstupuje do druhého roka svojho pôsobenia.

Akadémia stredoeurópskych škôl (ACES - z angl. originálu Academy of Central European Schools) organizovala v dňoch 25. až 28. marca v Budapešti svoje prvé diskusné fórum o vzdelávaní v strednej Európe. Toto podujatie do maďarského hlavného mesta prilákalo 250 študentov, učiteľov, zástupcov ministerstiev a odborníkov v oblasti vzdelávania z 12 krajín vrátane Slovenska. Diskusie sa zamerali na spôsoby, akými sa mladí ľudia môžu aktívne zapájať do činnosti škôl a samospráv a podieľať sa na rozhodovacích procesoch na národnej, prípadne európskej úrovni.

v „Najpočetnejšom detskom čitateľskom maratóne" na Slovensku

Ako šlo vajce na vandrovku? Nuž, ako každý tovariš, čo sa chce vyučiť za majstra – rozkotúľalo sa kade ľahšie, tak aby nenarazilo do dačoho, čo je tvrdšie. Veď tovariš nemusí si hneď hlavu rozbiť, aj keď je smelý – nie je žiadna hanba ostať celý. Šlo teda naše vajce na vandrovku a prvý, koho postretlo bol rak. „Kam ideš?“ spýta sa vajce raka. „A ty kam?“ spýta sa rak. „Ja idem na vandrovku,“ vraví vajce. „Nepridáš sa ku mne?“ „Čo je viac ako tovariš? Dvaja tovariši!“ pomyslel si rak a pridal sa k vajcu. Boli dvaja – mali za dvoch odvahy. Idú, idú, stretnú kačku. „Kam ideš?“ spýta sa vajce kačky...

Ľubomír Feldek: Veľká kniha slovenských rozprávok, Reader´s Digest Výber, 2003, ISBN: 80-88983-42-8