dnes má meniny Roman Romana
zajtra Matej
23.2. 2018

Potreba ovládania cudzieho jazyka je dnes už bežnou praxou. Čím skôr sa s výučbou začne, tým je pre dieťa ľahšia a prirodzenejšia. Učenie sa anglického jazyka v ranom období života poskytuje deťom významnú výhodu v porovnaní s rovesníkmi. Druhý jazyk nevnímajú ako cudzí, ale naopak prijímajú ho prirodzene, rovnako ako svoj materinský. Na tomto princípe funguje aj metóda Helen Doron.

Spolu tri zlaté, 14 strieborných a 26 bronzových medailí získali v tomto roku naši žiaci na 12 medzinárodných olympiádach a ďalších súťažiach. Ďalšie cenné kovy majú šancu doniesť z dvoch zostávajúcich stredoeurópskych olympiád z geografie a matematiky, ktoré sa uskutočnia v priebehu septembra.

Ešte viac ako dva týždne majú žiaci druhého stupňa základných škôl a prímy až kvarty osemročných gymnázií na to, aby poslali svoje výtvarné práce do súťaže konanej v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2009. Výzva pre školákov má spoločnú tému s názvom Čo by som najradšej objavil (a) vo vesmíre?

Vážené kolegyne a kolegovia učitelia,
milí žiaci,
vážení rodičia,
ctení spoluobčania,

dovoľte mi, aby som sa Vám na začiatku nového školského roka, tak ako je už tradíciou, prihovoril a pozdravil Vás. Verím, že uplynulé týždne oddychu Vám pomohli nazbierať nové sily na úspešné vykročenie do nového školského roka. Reforma vzdelávania, ktorú sa nám podarilo pred rokom začať, vstupuje do druhého roka svojho pôsobenia.

Akadémia stredoeurópskych škôl (ACES - z angl. originálu Academy of Central European Schools) organizovala v dňoch 25. až 28. marca v Budapešti svoje prvé diskusné fórum o vzdelávaní v strednej Európe. Toto podujatie do maďarského hlavného mesta prilákalo 250 študentov, učiteľov, zástupcov ministerstiev a odborníkov v oblasti vzdelávania z 12 krajín vrátane Slovenska. Diskusie sa zamerali na spôsoby, akými sa mladí ľudia môžu aktívne zapájať do činnosti škôl a samospráv a podieľať sa na rozhodovacích procesoch na národnej, prípadne európskej úrovni.

v „Najpočetnejšom detskom čitateľskom maratóne" na Slovensku

Ako šlo vajce na vandrovku? Nuž, ako každý tovariš, čo sa chce vyučiť za majstra – rozkotúľalo sa kade ľahšie, tak aby nenarazilo do dačoho, čo je tvrdšie. Veď tovariš nemusí si hneď hlavu rozbiť, aj keď je smelý – nie je žiadna hanba ostať celý. Šlo teda naše vajce na vandrovku a prvý, koho postretlo bol rak. „Kam ideš?“ spýta sa vajce raka. „A ty kam?“ spýta sa rak. „Ja idem na vandrovku,“ vraví vajce. „Nepridáš sa ku mne?“ „Čo je viac ako tovariš? Dvaja tovariši!“ pomyslel si rak a pridal sa k vajcu. Boli dvaja – mali za dvoch odvahy. Idú, idú, stretnú kačku. „Kam ideš?“ spýta sa vajce kačky...

Ľubomír Feldek: Veľká kniha slovenských rozprávok, Reader´s Digest Výber, 2003, ISBN: 80-88983-42-8Pre dieťa je nesmierne dôležitý pocit, že JA prispiem k nejakému výsledku kolektívu, ktorého som súčasťou. Nezáleží na tom, či SOM tak trochu obézne "športové drevo", alebo úspešný športovec školy, budem sa snažiť. Šancu byť dôležitým želiezkom kolektívu dáva všetkým slovenským siedmakom už 3. ročník obľúbenej školskej súťaže Nestlé Basket Cup. V súťaži nejde o výkon jednotlivca, ale o pocit byť súčasťou kolektívu, ktorý je úspešný. Projekt motivuje žiakov základných škôl k pohybu, športu a zdravému životnému štýlu a je prioritou programu športových aktivít spoločnosti Nestlé pod názvom „Pohni kostrou“.

Ako motivovať dieťa učiť sa, rozmýšľať, dozvedať sa nové?

Každé dieťa sa narodí ako objaviteľ. Je to prirodzená ľudská vlastnosť, ktorá je nevyhnutná pre raný detský rozvoj. Aby ojaviteľstvo dieťaťa bolo čo najúčinnejšie, treba ho rozvíjať.

Ak rodičia podporujú snahu dieťaťa získavať informácie a zhromažďovať poznatky, dieťa to bude robiť aktívne...

Ak rodičia dieťaťu prekážajú???
Dieťa bude získavať informácie s oveľa menšou naliehavosťou a snahou.

Od 15. januára 2009 môžu školy oficiálne začať so zápismi detí do prvého ročníka. Týka sa to detí, ktoré do 1. septembra dovŕšia šiesty rok veku. Presné miesto a čas určí zriaďovateľ školy. Zápisy sa končia 15. februára.
Základná škola pri zápise dieťaťa vyžaduje meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo a trvalé bydlisko dieťaťa, ako aj meno, priezvisko, adresu zamestnávateľa a trvalé bydlisko rodičov či iných zákonných zástupcov.Helen Doron centrá a ich špeciálna metóda výučby angličtiny pre deti od 3 mesiacov do 14 rokov budú dostupné už v 20 mestách Slovenska.O tom, či deti budú perfektne hovoriť po anglicky, a to dokonca na úrovni materinského jazyka, rozhodujeme už na začiatku ich života. Autorka úspešnej jazykovej metódy Helen Doron je presvedčená, že nikdy nie je priskoro začať s príťažlivou, hravou a spoľahlivou formou učenia, ak chcete dieťaťu dopriať dostatok sebavedomia a vyššiu úroveň logického myslenia. Vyučovacie centrá Helen Doron si získali srdcia detí i rodičov po celom svete. Spoľahlivé výsledky sa prejavujú v ľahko zvládnutej a prirodzenej angličtine a navyše deti disponujú výbornou výslovnosťou. Aj na Slovensku vzrastá záujem o centrá Helen Doron, pretože dosahujú kvalitné výsledky v učení. Pomáhajú objaviť v deťoch najvyšší potenciál pomocou prevratných metód a zábavných programov. Rodič pritom nie je zaťažený úlohami d