dnes má meniny Paulína
zajtra Sidónia
22.6. 2018

Stredné školy môžu do 20. októbra 2010 zapísať svojich žiakov do súťaže mladých európskych prekladateľov (Juvenes Translatores). Urobiť tak môžu na internetovej stránke http://ec.europa.eu/translatores. Elektronický formulár žiadosti je k dispozícii vo všetkých úradných jazykoch EÚ.

Päť škôl zo Slovenska bolo vybratých do štvrtého ročníka medzinárodného vzdelávacieho projektu Akadémia stredoeurópskych škôl - aces 2010/2011

V Prahe sa v týchto dňoch stretla medzinárodná výberová komisia, aby rozhodla, ktoré z prihlásených škôl budú zapojené do štvrtého ročníka projektu aces - Akadémia stredoeurópskych škôl / Academy of Central European Schools. Medzinárodná porota vybrala 45 zo 138 prihlásených projektov z 15 európskych krajín. Spolu 104 škôl strednej a východnej Európy bude realizovať svoje projekty, medzi nimi aj 5 škôl zo Slovenska.

Učitelia materských, základných, stredných i špeciálnych škôl môžu využiť leto na zbieranie nápadov ako vyučovať pomocou moderných technológií a súťažiť tak o atraktívne finančné ceny.

To pri projekte JAZZ IDE DO ŠKOLY nehrozí!Lucia Lužinská & All Time Jazz už v minulosti nadchli stredoškolákov sériou edukatívnych koncertov Jazz Goes To School. V roku 2010 sa tento projekt vracia pod názvom JAZZ IDE DO ŠKOLY do siedmych slovenských miest. Po tretíkrát ho podporuje Slovenská sporiteľňa, vďaka čomu budú mať všetci účastníci na podujatie vstup voľný.

Anglický jazyk dnes patrí medzi najrozšírenejšie a najpoužívanejšie jazyky sveta. Je potrebná nielen pri cestovaní, ale samozrejmá je už aj v práci. Nebolo by skvelé, ak by sme sa ju spontánne a bez námahy naučili už v ranom detstve? V staršom veku by sme už len - podľa hesla „Čo sa v mladosti naučíš, na starobu akoby si našiel!“-, zbierali plody prirodzeného učenia. Čas sa už, bohužiaľ, vrátiť nedá, ale svojim deťom ľahšiu budúcnosť pripraviť môžeme.

Madonna, Earth Institute, Ericsson & Millennium Promise spúšťajú globálnu iniciatívu na podporu vzdelávania v rámci rozvojového sveta.


Madonna sa pridala k Earth Institute, spoločnosti Ericsson a organizácii Millennium Promise, aby spolu ohlásili novú globálnu vzdelávaciu iniciatívu, ktorej cieľom je podporovať prístup k základnému a strednému vzdelaniu každého dieťaťa vo svete, s dôrazom na stredoškolské vzdelávanie dievčat.

Na základných školách sú od 15. januára 2010 zápisy prvákov. Potrvajú až do 15. februára. Presné miesto a čas určí zriaďovateľ školy (obec, krajský školský úrad, cirkev alebo súkromný zriaďovateľ). Rodičia alebo iní zákonní zástupcovia budúcich školákov získajú podrobnejšie informácie na výveske školy alebo jej internetovej stránke.

V predškolskom období sa môžu vyskytnúť niektoré náznaky budúcich problémov, okrem komplikácií s častou chorobnosťou, zlou pohybovou koordináciou, chybami výslovnosti, krátkodobou koncentráciou pozornosti to býva psychomotorický nepokoj, zvýšená únavnosť a emočná labilita. Často horšie nadväzujú vzťahy s vrstovníkmi.
Prvý ročník je kľúčovým obdobím pre rozvoj osobnosti dieťaťa i pre formovanie jeho vzťahu ku škole a vzdelaniu ako celku. Je povinnosťou učiteľa hľadať postupy, akými si žiak môže osvojiť učivo, ako prispieť k dozrievaniu a rozvíjaniu funkcie, ktorá nie je dostatočne vyvinutá.

Pokiaľ má vaše dieťa s písaním predsa len problémy, nezúfajte, všetko sa dá napraviť. Pre predškolákov a školákov sú organizované kurzy nápravy grafomotorických problémov, kde sa svojich ťažkostí pod vedením odborníkov zbavia. V podstate ide o rehabilitačné cvičenie pre uvoľnenie ruky, odstránenie zlého kŕčovitého držania písacieho náčinia a prílišného tlaku na podložku.

Naši potomkovia si úžasný pocit „zanechať po sebe nezmazateľnú stopu“ užívajú už od útleho detstva. Keď ročné alebo dvojročné dieťa zistí, aké skvelé dobrodružstvo je možné zažiť s farebnými ceruzkami alebo vodovými farbami, nedá sa oň len tak niekým pripraviť. Čmára a maľuje rado, často a hlavne všade. Pokiaľ usúdi, že „maličký“ kúsok papiera ho v jeho tvorivom rozlete až príliš brzdí, ľahko objaví, že rovnako dobre, ba ďaleko lepšie jeho tvorivej posadnutosti poslúži doska stola, čistá biela stena, odložená vzácna kniha alebo vlastné bruško. Túžba oživiť tieto pusté plochy dekoráciami vlastnej výroby je pre malého dizajnéra silnejšia než obavy z možného trestu.