dnes má meniny Paulína
zajtra Sidónia
22.6. 2018

V nedeľňajšej relácii O 5 minút 12 na STV 1 sa k tomuto názoru pripojil aj Robert Fico. V prípade, že najsilnejší politický subjekt urobí opatrenia na základe nesprávnych údajov, hrozí zvýšenie nezamestnanosti absolventov stredných škôl.

Do 17. februára 2012 majú vysokoškoláci dennej formy štúdia, ktorí majú ukončené bakalárske štúdium, možnosť prihlásiť sa na odbornú stáž na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Aby sa dieťa mohlo stať prváčikom, musí byť zrelé. Čo to presne znamená?

  • Nadačný fond Telekom podporil projekty rozvíjajúce čitateľskú gramotnosť mládeže
  • Maximálna výška podpory pre jeden projekt bola 4000 €
  • Zrealizujú sa hodiny tvorivého písania, debatná liga či súťaž o najlepší blogový príspevok

Reakcie a vzory vnímania sa vytvárajú už v prvých týždňoch života! Už v prvých troch mesiacoch sa u dojčaťa vytvárajú asociačné dráhy, od ktorých sú závislé vnímanie a myslenie, a tým aj učenie sa a zabúdanie.

Bilingválna výchova zlepší celkové mentálne schopnosti vašej ratolesti!

Pre batoľatá neexistujú cudzie reči. Keď sa totiž malé deti učia nový jazyk, ukladajú sa podľa vedeckých štúdií ich vnemy na tie isté mozgové dráhy ako jazyk materinský. Až po dovŕšení siedmeho roku života začne mozog spracovávať nové jazyky v inej oblasti. Lingvisti a experti na vývin detí preto odporúčajú: Začnite s výučbou cudzieho jazyka už v najranejšom detstve a môžete dosiahnuť stupeň ovládania reči porovnateľný s materčinou!

Väčšina rodičov malých detí určite bude súhlasiť s tým, že vlny daždivého počasia sú skúškou trpezlivosti aj pre toho najpokojnejšieho a najtolerantnejšieho človeka. Dni sa zdajú dlhšie, deti sú roztopašnejšie a činností, ktoré by ich zamestnali, niet nikdy dosť.

Je čas zápisu Vášho dietatka do školy. Máte pocit, že nástup do školy nebude taký jednoduchý? Do septembra sa dá veľa zmeniť. Pomôcť môžu jednoduché zato veľmi účinné cvičenia.

Pripravujte dieťa na zmenu jeho statusu - snažte sa jemne vyvolávať u dieťaťa zvedavosť, ale aj nedočkavosť – rozprávajte mu o škole ako o zaujímavom mieste, kde sa veľa dozvie o svete, o zaujímavých veciach.

Spoločnosť Mattel, v spolupráci s príslušnými úradmi pre bezpečnosť dobrovoľne
sťahuje z trhu hračky Fisher-Price® pre dojčatá s nafukovacími loptami. Tieto hračky
pre dojčatá majú nafukovacie lopty s ventilmi, ktoré sa môžu uvoľniť, čo predstavuje
nebezpečenstvo vdýchnutia a udusenia pre malé deti.


Vzduchový ventil nafukovacej lopty sa môže uvoľniť, čo predstavuje nebezpečenstvo
vdýchnutia a udusenia pre malé deti.

Hudba ako súčasť výučby
Hudba, spev a tanec sú silné a veľmi účinné prostriedky na výučbu a udržiavanie si cudzieho jazyka. Nezáleží tak na štýle či tempe – hudba je nielen jednoduché spríjemnenie hodiny, ale je to predovšetkým významný nástroj, ktorý robí zázraky pri rozvoji jazykových schopností a nesmierne motivuje deti k učeniu.

Počúvanie textu piesní zlepšuje dorozumievacie schopnosti. Hudba dáva slovám a frázam prirodzený rytmus, čo vedie deti k správnej výslovnosti. Melódie usmerňujú študentov pri hovorení a vyslovovaní prirodzenou intonáciou a prízvukom. Piesne automaticky kladú jazyk do kontextu. Deti si tak ľahko zapamätajú a naučia sa nielen slovíčka, napríklad časti tela či dni v týždni, ale aj celé výrazy a gramatické štruktúry, s ktorými by sa inak nestretli.

Škola Helen Doron je najväčší producent pesničiek pre deti učiace sa angličtinu