dnes má meniny Matej
zajtra Frederik Frederika
24.2. 2018

Škola angličtiny Helen Doron, ktorá pôsobí na slovenskom jazykovom trhu už 8 rokov a ponúka zážitkovú formu výučby angličtiny pre deti vo veku od 3 mesiacov do 18 rokov, pre vás a vaše deti pripravila zaujímavú súťaž.

Ako ste sa mohli zúčastniť súťaže?

1. Predstavili sme vám video „What can Sunny see“, ktoré je súčasťou jedinečného kurzu Baby´s Best Start určeného pre deti vo veku od 3 do 22 mesiacov. Napísať ste mali 3 veci, „Čo Sunny vidí“?

Úspešne už 25 rokov aplikovaná metodológia výučby jazyka podľa Helen Doron, zohľadňuje odborné vedomosti z medicíny, psychológie, pedagogiky a lingvistiky. Výučba angličtiny je vo všetkých kurzoch realizovaná nenútenou, zážitkovou formou a je určená pre deti od 3 mesiacov do 18 rokov.

Váhate, či počkať so školskou dochádzkou svojho dieťaťa?

Ministerstvo kultúry SR a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Národným osvetovým centrom a agentúrou Viva Musica! pripravili v školskom roku 2012/2013 pre žiakov 4. a 5. ročníka základných škôl unikátny projekt s názvom „Viva zbor!“.

Jeho zámerom je inovatívnym spôsobom zatraktívniť výučbu hudobnej výchovy na základných školách. Vznikne hudobno-scénické dielo pre veľký detský zbor zložený z viac ako 700 žiakov vybraných základných škôl, symfonickéhoorchestraa sólistov (hercov). Dielo bude rozprávať príbeh na motívy starej slovenskej legendy o rytieroch zo Sitna a bude ho tvoriť desať zborových hudobných čísel (piesní) popretkávaných hereckou akciou a rozprávaním hlavných postáv príbehu.

Originálny spôsob výučby hudobnej výchovy

„Tento projekt je príkladom originálnej cesty, ako viesť deti pri výučbe hudobnej výchovy na základných školách a tým efektívnejšie rozvíjať ich vzťah ku kultúre. Takisto má veľký potenciál cez námet – príbeh o rytieroch zo Sitna, posilniť aj ich vzťah k našej histórii,“ vyjadril sa Marek Maďarič, minister kultúry SR.

OZ Mladí vedci Slovenska, realizátor vzdelávacieho  programu Modrá škola,  pri príležitosti začiatku už štvrtého školského roka tohto programu bilancuje. Sociologický prieskum, zrealizovaný na vzorke 550 žiakov z 28 škôl v BSK v rokoch 2009 a 2011, potvrdzuje postupnú pozitívnu zmenu správania školákov v oblasti zdravého pitného režimu.

Blíži sa prvý školský týždeň! Nová aktovka prváčikov nedočkavo stojí v izbičke. Niektorí sa tešia, niektorí majú slzičky na krajíčku. Ako im pomôcť? Ako pripraviť už naše dojčatá na to, že raz rovnako - ako ich starší súrodenci, kamaráti - budú prvé septembrové dni spoznávať, ako to vyzerá v škole? Čo je to - učiť sa?
Pripomeňme si slová odborníka - PhDr. Doroty Kopasovej, CSc., detskej psychologičky - z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave, Detského centra v Bratislave a Linky detskej istoty.

V časoch, keď Európska únia čelí dôležitým výzvam, Jednotný európsky trh oslavuje svoje 20. narodeniny. Ak aj Vás čakajú v roku 2012 oslavy 20. narodenín, pozrite sa na EÚ kritickým okom, podeľte sa o svoje názory a vyhrajte stáž v Európskom spoločenstve! Aké nádeje a sny má Vaša generácia? Čo od ekonomického spoločenstva očakáva? Aký úžitok máte z Jednotného trhu Vy? Ako ovplyvňuje voľný pohyb tovaru, kapitálu a osôb Vaše štúdium, prácu a vôbec samotný život?

Stredoeurópska nadácia (CEF) a spoločnosť SLOVNAFT, a.s., v rámci 5. ročníka spoločného grantového programu Talenty Novej Európy, vyhlasujú výzvu na podávanie prihlášok v oblasti umenia a vedy.

Talentovaní mladí umelci a vedci vo veku 12 až 25 rokov môžu do 16. marca 2012 posielať prihlášky a uchádzať sa o grant a titul „Talent Novej Európy“.

V nedeľňajšej relácii O 5 minút 12 na STV 1 sa k tomuto názoru pripojil aj Robert Fico. V prípade, že najsilnejší politický subjekt urobí opatrenia na základe nesprávnych údajov, hrozí zvýšenie nezamestnanosti absolventov stredných škôl.

Do 17. februára 2012 majú vysokoškoláci dennej formy štúdia, ktorí majú ukončené bakalárske štúdium, možnosť prihlásiť sa na odbornú stáž na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR.