dnes má meniny Lívia
zajtra Eleonóra
20.2. 2018

Hračky, ktoré vyzbierala Univerzita Komenského v Bratislave (UK) v najväčšej vysokoškolskej zbierke hračiek – Komenského zbierke hračiek, už majú nových „majiteľov“. Neopísateľnú radosť spôsobili deťom z jednej z najchudobnejších krajín sveta – Tanzánie.

Spojené kráľovstvo a British Council sú dlhodobo centrami excelentnosti v oblasti výučby anglického jazyka. Prichádzajú s inovačnými nápadmi a materiálmi. Radi by sme ich sprístupnili čo najširšiemu okruhu tvorcov politík, učiteľov a študentov a súčasne pritom zistili a reagovali na potreby komunít študujúcich anglický jazyk, vrátane tej na Slovensku.

Program English for Europe ponúka kvalitné kurzy na rozvoj učiteľov, učebné materiály a výskumné dáta. Jedným z produktov v rámci tohto programu je materiál LearnEnglish Family, na základe ktorého sme zrealizovali workshopy. Mali veľký úspech nielen pri učiteľoch na základnom stupni, ale aj rodičoch, ktorí sa workshopov zúčastnili. Videli ich, ako veľkú možnosť získať nové zručnosti, vedomosti, ako aj motiváciu pomáhať svojim deťom hrovou formou pri získavaní základnej slovnej zásoby, ako aj postupnom vyjadrovaní sa v angličtine.

Nadácia Volkswagen Slovakia (VW SK) v roku 2012 odštartovala grantový program ,,Bezpečne na cestách.” Jeho zámerom je zvyšovanie znalostí detí a žiakov o pravidlách cestnej premávky. V roku 2013 podporí deväť projektov v celkovej sume 14 000 eur.

UNICEF chce upriamiť pozornosť na silu ich vzdelávania

Ešte nikdy nechodilo do školy toľko dievčat, ako je tomu teraz. Napriek tomu, na svete nemá prístup k základnému vzdelaniu ešte stále 31 miliónov dievčat. S možnosťou navštevovať strednú školu je to ešte ťažšie. Výskumy však dokazujú, že u dievčat, ktoré pokračujú v štúdiu na strednej škole, klesá až šesťnásobne pravdepodobnosť predčasného sobáša v detskom veku. Tieto a ďalšie informácie zverejňuje UNICEF pri príležitosti Medzinárodného dňa dievčat 2013.

Nadácia Orange vyhlasuje ďalší ročník obľúbeného grantového programu Školy pre budúcnosť. Ten už po jedenásty raz podporí netradičné spôsoby výučby. V tomto ročníku budú cez grantový program prednostne podporené návrhy zamerané na ochranu detí pred rizikami komunikačných technológií a vzdelávanie v tejto oblasti. Medzi projekty jednotlivcov z radov inovatívnych pedagógov aj mimovládne a miestne organizácie pôsobiace v oblasti vzdelávania rozdelí Nadácia Orange celkovo 130 000 eur.

Aj tento rok sa medzi talentovanú mládež rozdelí 66 tisíc Eur.
3. septembra štartuje nový, už 7. ročník grantového programu Talenty Novej Európy (TNE) pre výnimočne nadané deti v oblasti umenia, vedy a športu, ktorý od roku 2007 vyhlasuje Stredoeurópska nadácia (CEF) a spoločnosť SLOVNAFT, a.s. Prihlášky môžu talentovaní mladí ľudia posielať do 15. októbra 2013. Viac informácií na www.tne.sk.

Na Slovensku traduje názor, že mladí ľudia nemajú k prírodným bohatstvám vzťah a skôr ich ničia alebo znečisťujú. Nájdu sa však aj výnimky, ktorým vodné zdroje a ich ochrana ležia na srdci. Pri správnej motivácii, vedia vymyslieť a zrealizovať malý environmentálny projekt, ktorý prinesie osoh nielen im, ale aj širokej verejnosti alebo ostatným spolužiakom v škole. Tí najlepší spomedzi súťažiacich vo Vodnej akadémii, ktorej cieľom bolo zvýšiť povedomie o dôležitosti a nenahraditeľnosti vodných zdrojov a ich ochrany, boli odmenení vecnými cenami a výletom loďou po Dunaji. Prvé miesto vo Vodnej akadémii patrí  ZŠ Kudlovská v Humennom, striebornú priečku obsadila ZŠ Dr. Jozefa Dérera v Malackách a tretia skončila ZŠ Lúčky.

Orange štartuje svoju najnovšiu iniciatívu na podporu bezpečného používania komunikačných technológií deťmi a mladými ľuďmi. Celoročná osvetová kampaň e-deti je pokračovaním dlhoročných aktivít Orangeu v oblasti ochrany detí pred rizikami komunikačných technológií. Jej súčasťou bude celoslovenská kampaň v médiách, vzdelávanie pedagógov, žiakov i rodičov, nové učebné materiály, nová webová stránka, a tiež unikátna výstava Internetove-deti. Tohtoročná kampaň má aj nového ambasádora, ktorým je tanečník Laci Strike, známy množstvom aktivít práve pre deti a mladých ľudí.

Ešte stále máte hlavu plnú otázok pri výbere správnej hračky? Upozorňujeme Vás na odporúčania americkej psychologičky Dr. Kahleen Alfano.
Vyberajte hračky, ktoré

- inšpirujú k riešeniu problémov:
Segregovanie kociek rôznych tvarov, stavanie veží z jednotlivých dielov a skladačky pomáhajú deťom rozvíjať schopnosť sústredenia sa a zvládania problémov – budú ju potrebovať, keď začne výuka v škole ako aj počas celého života.

Prepracovaný učebný systém, na ktorom budú vaše deti stavať celý život!

Na princípe „domu“, ktorého základy budú vaše dieťa sprevádzať po celý život, je postavený systém kurzov angličtiny Helen Doron English. Začať s jazykom je najlepšie už v ranom detstve. Ak totiž základy postavíte pevne a v správnom čase, jazykový dom bude v budúcnosti doslova neotrasiteľný.