dnes má meniny Lucia
zajtra Branislava Bronislava
13.12. 2018

Dospelý človek prekoná choroby z prechladnutia v priemere 2 až 4-krát a deti 6 až 8-krát za rok.

Rodičia si budú môcť od 1. januára 2011 vybrať vakcínu na povinné očkovanie proti pneumokokom. V súčasnosti sú na trhu dostupné pneumokokové vakcíny Synflorix a Prevenar 13.

NEOČAKÁVANE VEĽKÝ ZÁUJEM O INTERAKTÍVNE PREDNÁŠKY PRE ŽIAKOV A ŠTUDENTOV V CENTRE POMOCI LIGY PROTI RAKOVINE V BRATISLAVE

Výskyt rotavírusových hnačiek na Slovensku v ostatných rokoch štatisticky vzrástol. Kým roku 2004 bolo na Slovensku diagnostikovaných 207 prípadov tohto ochorenia, roku 2009 to bolo už 2398 potvrdených prípadov. Nie je to však fakt, ktorý by upozorňoval na rozširujúcu sa epidémiu nového ochorenia. Príčinou nárastu prípadov je najmä zlepšenie diagnostických metód, skvalitnenie práce lekárov a lepšia informovanosť matiek.

Projekt Go Fit vychádza z potreby kontinuálneho vzdelávania a prevencie takzvaných civilizačných ochorení, ktoré spôsobujú až 86% všetkých úmrtí v Európe. Predpoklady pre ich nežiaduci včasný rozvoj sa zakladajú už v útlom veku.

Cieľom projektu je zvýšiť povedomie o zdravom životnom štýle a motivovať k zdravému stravovaniu a pravidelnej pohybovej aktivite prostredníctvom aktívneho zapojenia nielen detí, ale aj ich rodičov a pedagógov, ktorí sú pre žiakov druhou najvýznamnejšou skupinou dospelých, s ktorou prichádzajú do styku.

Na podporu záujmu detí o zdravý životný štýl bude počas celého školského roku zabezpečená pravidelná dodávka jabĺk (a podľa sezóny aj hrušiek) pre žiakov, ako i pedagógov škôl zapojených do projektu.

Úrad verejného zdravotníctva SR schválil nový očkovací kalendár s účinnosťou od 1. júla 2010. ktorý v rámci povinného pravidelného očkovania nahrádza 7-valentnú konjugovanú pneumokokovú vakcínu novou 13-valentnou. Nová vakcína s názvom Prevenar 13 chráni namiesto siedmich až proti trinástim najnebezpečnejším kmeňom pneumokoka. Prechod na novú vakcínu je plynulý a ochranu proti 13 sérotypom môžu dodatočne získať aj deti už kompletne zaočkované 7-valentnou vakcínou.
Vzhľadom na epidemiologickú situáciu na Slovensku sa zároveň ruší celoplošné preočkovanie proti TBC v 11. roku života. Povinné preočkovanie v 13. roku života proti tetanu, záškrtu a detskej obrne sa naopak rozšírilo aj o preočkovanie proti čiernemu kašľu. Dôvodom je výrazný nárast chorobnosti na čierny kašeľ v posledných rokoch.

Očkovanie proti pneumokokom 18 mesiacov od zavedenia povinného očkovania = menej akútnych zápalov stredného ucha, menej hospitalizácií.

Akútny zápal stredného ucha je častým ochorením u malých detí, najviac sa vyskytuje u detí do 3 rokov života. Pneumokok je nielen najčastejším vyvolávateľom akútneho zápalu stredného ucha, ale aj príčinou ťažkých zápalov s komplikáciami, pretože niektoré sérotypy tejto baktérie sú rezistentné na antibiotiká.

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava otvorí najmodernejšie pracovisko magnetickej rezonancie v strednej a východnej Európe. Rádiologické oddelenie DFNsP sa tak zaradilo do prvej desiatky najšpičkovejších pediatrických diagnostických centier na svete.
"Otvorením pracoviska magnetickej rezonancie sa nám podarilo splniť náš cieľ - detským pacientom môžeme urobiť všetky potrebné vyšetrenia na jednom mieste. Zároveň sa tak naše pracovisko stalo prvým pracoviskom na Slovensku, ktoré má nainštalovanú magnetickú rezonanciu určenú špeciálne pre detských pacientov," povedal Daniel Žitňan, riaditeľ DFNsP.

Hovorí sa, že najlepšou „liečbou“ je prevencia. Správnou výživou je možné predísť mnohým ochoreniam. Strava bohatá na probiotické kultúry v spolupráci so zdravým životným štýlom výrazne napomôže budovaniu imunitného systému. Rozvoj vlastnej imunity dieťaťa je najbúrlivejší v prvom roku života, ale úroveň dospelého dosahuje až v 12 rokoch. So zmysluplným posilňovaním imunity je teda potrebné začať čo najskôr.

Pri príležitosti blížiaceho sa Európskeho imunizačného týždňa bola 22. apríla 2010 spustená nová poradenská stránka Sprievodca očkovaním – www.sprievodcaockovanim.sk. Stránka má za cieľ pomôcť hlavne rodičom zorientovať sa v množstve informácií o očkovaní. Návštevníkom stránky poradia traja poprední slovenskí odborníci na imunizáciu a pediatriu. Partnermi Sprievodcu očkovaním sú Úrad verejného zdravotníctva SR a Slovenská pediatrická spoločnosť SLS.