dnes má meniny Terézia
zajtra Vladimíra
15.10. 2018

Infekcie močových ciest patria k častým bakteriálnym ochoreniam detského veku. Pri atypickom priebehu a nesprávnej liečbe môžu u detí zanechať trvalé následky v podobe poškodenia samotnej obličky a jej funkcií. Oblička je dôležitý orgán v našom tele, zúčastňuje sa na udržiavaní rovnováhy vnútorného prostredia (vodný a minerálový metabolizmus), na tvorbe hormónov, dôležitých pre správny rast a vývoj organizmu, na vylučovaní dusíkatých splodín metabolizmu celého organizmu.

Chrípka patrí medzi vysoko nákazlivé ochorenia dýchacích ciest, s náhlym začiatkom, pri ktorom môžu byť postihnuté aj iné systémy. Vyvolávateľom je vírus chrípky (myxovirus influenzae typ A a B). Vírus A má na povrchu 2 antigény - hemaglutinín a neuraminidázu, ktorých vzájomnou kombináciou vznikajú rôzne mutanty, schopné vyvolať epidémiu vnímavej populácii.

Častou infekciou, ktorú snáď prekonal každý z nás je nádcha alebo akútna rinitída. Jeho pôvodcom sú vírusy, najčastejšie rinovírusy (je ich viac ako 100 sérotypov), ale aj iné vírusy, uvedené vyššie. Choroba má často sezónny charakter v závislosti od vyvolávateľa. Pôvodcom ochorenia je človek, z ktorého sa vírus prenáša najčastejšie vzdušnou – kvapôčkovou cestou. Menej často sa môže preniesť prstami kontaminovanými nosovým sekrétom.

Popáleniny a obareniny patria k najzávažnejším úrazom v detskom veku, pretože ohrozujú nielen zdravie dieťaťa, ale často aj jeho život. Viac prípadov sa vyskytuje u detí predškolského veku, dojčiat a batoliat.

Zlomeniny patria k častým úrazom v detskom veku. U školákov a dospievajúcich tvoria až 50% všetkých úrazov, v predškolskom veku sú druhým najčastejším poranením vôbec.

Podľa štatistiky najčastejším poranením u najmladších detí, teda dojčiat, batoliat a predškolákov patria poranenia hlavy a lebky v súvislosti s pádom.

Úrazy detí podľa štatistických údajov patria k najčastejším príčinám smrti v detskom veku. Kým celosvetovo klesá celková detská úmrtnosť, pokles úmrtí v súvislosti s úrazmi klesá len nevýznamne.

Súvisí to s nárastom životného tempa, s používaním čoraz zložitejších techník nielen v domácnosti, objavením sa nových športových disciplín a v neposlednom rade aj so zvyšovaním sa motorizácie a tým dopravnej úrazovosti. Množstvo úrazov, vznikajúcich najmä u detí predškolského veku býva dôsledkom nepozornosti dospelých.Nebezpečenstvo číha na deti na každom kroku. Preto je nutné zameriavať sa predovšetkým na prevenciu vzniku úrazov, ktoré v mnohých prípadov môžu natrvalo ovplyvniť kvalitu života dieťaťa. Väčšine úrazov môžeme kvalitnou a cielenou prevenciou predchádzať.

Osobitné očkovania sa vykonávajú v určitých skupinách obyvateľstva, ktoré sú ohrozené nákazou. V praxi to znamená: