dnes má meniny Alfonz
zajtra Gašpar
28.1. 2021

Rodina

V piatok 15. apríla 2011 zorganizovala Liga proti rakovine už 15. ročník Dňa narcisov. Po 15. krát Slovensko „zaplavili“ žlté narcisy a všetci sme sa zjednotili v myšlienke spolupatričnosti a boja proti rakovine.

Medzinárodná spoločnosť pre kontinenciu (International Continence Society) vyhlásila v dňoch 20. – 26. Júna 2011 Svetový týždeň kontinencie. Tretí ročník kampane realizuje  na Slovensku občianske združenie InkoFórum. Podľa prieskumu z roku 2007 samovoľným únikom moču (inkontinenciou) trpí viac ako 17 % dospelej populácie na Slovensku, pričom z toho je až 78% žien. Preto je tretí ročník osvetovej kampane určený práve ženám.

V piatok, 15. apríla, ste stretli počas celého dňa v uliciach miest a obcí Slovenska dobrovoľníkov Ligy proti rakovine. Tí Vás oslovili, aby Vám pripli narcis – kvet symbolizujúci Deň narcisov a zároveň spolupatričnosť a pomoc v boji proti rakovine. Pridanie sa verejnosti k tejto myšlienke už po pätnástykrát a podanie pomocnej ruky, prinieslo krásny výsledok už teraz - oficiálny výnos 15. ročníka Dňa narcisov za Bratislavu predstavuje sumu 225 853.08,- EUR.

Niekoľko dní pred sviatkom Sv. Valentína sa 10. februára 2011 od 08.00 do 14.00 hvSlovenskom národnom múzeu-Múzeu Slovenských národných rád v Myjaveuskutoční valentínsky program s názvom Óda či SMS. Všetci zaľúbení budú mať možnosť inšpirovať sa osobnosťami našej histórie a ich spôsobmi vyznania svojich romantických citov.

Podujatie prenesie návštevníka do obdobia 19. storočia, v ktorom mu priblíži šťastné i tragické príbehy o láskach osobností slovenskej histórie. Návštevník stretne Viliama Šuleka, ktorý sa počas meruôsmych rokov zaľúbil do Aničky, dcéry vdovy Anny Kolényovej, v ktorej dome na Myjave zasadala v roku 1848 prvých desať dní historicky prvá Slovenská národná rada. Zastihne Jozefa Miloslava Hurbana pri rozhovore s Aničkou Jurkovičovou, svojou nastávajúcou manželkou, údajne najkrajšou slovenskou devou a prvou ženskou herečkou u nás. Návštevník sa tiež stane svedkom výmeny názorov dvoch národovcov po tom, ako Hurban informoval Štúra o svojom úmysle sa oženiť. Napokon ani Ľudovít Štúr nebol výnimkou a zamiloval sa. Jeho veľkú lásku, Adelu Ostrolúcku, návštevník stretne v poslednej scénke.

Najväčšie rodinné športové podujatie na Slovensku pod názvom Family Cup, ktoré tradične vrcholí vyhlasovaním Športovej rodiny SR, vstupuje do 6. ročníka.  Prvou tohtoročnou disciplínou budú preteky v obrovskom slalome na lyžiach.

Upozorňujeme verejnosť (živnostníkov, podnikateľov, organizácie, ústavy, školy, združenia, spolky, zväzy...) na nekalé obchodné praktiky zahraničnej spoločnosti EU BUSINESS REGISTER zo Španielska, ktorá rozposiela rôznym subjektom výzvy v anglickom jazyku o možnosti registrácie firmy v registri podnikateľských spoločností Európskej únie. Firma EU BUSINESS REGISTER oznamuje, že tvorí podnikateľský register, do ktorého zhromažďuje informácie o podnikateľských subjektoch a ich aktivitách.

Vyplnený formulár je treba podpísať, opečiatkovať firemnou pečiatkou a zaslať na uvedenú adresu do Španielska.

V rámiku nad adresou, kam treba vyplnený, podpísaný a opečiatkovaný formulár zaslať, je zvýrazneným písmom uvedené, že aktualizácia údajov je zdarma.

Upozorňujeme, že nie zápis, ale aktualizácia údajov!

Tiež upozorňujeme na podrobné preštudovanie podmienok objednávky, ktoré sú uvedené drobným textom v spodnej časti prílohy formulára, tak ako býva v poznámkach. Oslovený subjekt ich môže ľahko prehliadnuť a pri slabších jazykových znalostiach im ani celkom neporozumie.

Vyplnením, podpísaním, opečiatkovaním a odoslaním formuláru sa zaväzujete, že akceptujete podmienky a práva inzercie údajov.

Ďalej sa zaväzujete ku kontraktu na 3 roky, ktorý začína plynúť na 8. deň po odoslaní formuláru.