dnes má meniny Svätopluk
zajtra Stanislav
12.11. 2019

Rodina

 

V priestoroch Národnej rady SR sa 14. februára 2012 pod záštitou jej predsedu Pavla Hrušovského konala odborná konferencia na tému - Rodina a rodinná politika na Slovensku. K najviac diskutovaným problematikám patrili otázky rodiny ako základu spoločenstva, ďalej čoraz častejšie krízy v rodinách, zvyšujúci sa počet rozvodov, ako aj to, že stále viac detí sa rodí do nemanželských zväzkov.

Darček, darovaný na deň sv. Valentína je malým, ale veľmi milým poslom lásky. Aký teda vybrať?

Deťom, mamičkám, tatinom, babkám, dedkom náš vianočný darček - novučičká pieseň SÁNKY LETIA FRNK... !

Len v krajinách Afrického rohu trpia chronickou podvýživou 2 milióny detí a nevyhnutne potrebujú pitnú vodu a terapeutickú výživu. UNICEF ich dodáva, ale potrebujeme aj Vašu pomoc a podporu. Príďte symbolicky nakŕmiť deti v Afrike do obchodnéhodomu IKEA: kúpou pexesa „Výživa“ podporíte programy výživy. Na rovnaký účel je určený aj výťažok z Rozprávkového pečenia UNICEF s osobnosťami.

Regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) vykonávajú na prevádzkovaných kúpaliskách štátny zdravotný dozor (ŠZD) a pokračujú v monitorovaní kvality vody na kúpanie na prírodných kúpaliskách bez prevádzkovateľa.
 

Naštartovať dopyt a ponuku po zdravých jedlách a propagovať zdravšiu životosprávu – to je ambícia európskeho projektu FOOD, ktorý chce bojovať proti obezite podporou vyváženej stravy
informačnou kampaňou, ako aj spoluprácou s reštauráciami. Slovensko je v poradí siedmou krajinou v Európe, ktorá sa zapojila do tohto projektu Európskej únie s cieľom aktívne prispieť k zníženiu chorobnosti a zvýšeniu produktivity práce kvalitnejším stravovaním.

V piatok 15. apríla 2011 zorganizovala Liga proti rakovine už 15. ročník Dňa narcisov. Po 15. krát Slovensko „zaplavili“ žlté narcisy a všetci sme sa zjednotili v myšlienke spolupatričnosti a boja proti rakovine.

Medzinárodná spoločnosť pre kontinenciu (International Continence Society) vyhlásila v dňoch 20. – 26. Júna 2011 Svetový týždeň kontinencie. Tretí ročník kampane realizuje  na Slovensku občianske združenie InkoFórum. Podľa prieskumu z roku 2007 samovoľným únikom moču (inkontinenciou) trpí viac ako 17 % dospelej populácie na Slovensku, pričom z toho je až 78% žien. Preto je tretí ročník osvetovej kampane určený práve ženám.

V piatok, 15. apríla, ste stretli počas celého dňa v uliciach miest a obcí Slovenska dobrovoľníkov Ligy proti rakovine. Tí Vás oslovili, aby Vám pripli narcis – kvet symbolizujúci Deň narcisov a zároveň spolupatričnosť a pomoc v boji proti rakovine. Pridanie sa verejnosti k tejto myšlienke už po pätnástykrát a podanie pomocnej ruky, prinieslo krásny výsledok už teraz - oficiálny výnos 15. ročníka Dňa narcisov za Bratislavu predstavuje sumu 225 853.08,- EUR.

Niekoľko dní pred sviatkom Sv. Valentína sa 10. februára 2011 od 08.00 do 14.00 hvSlovenskom národnom múzeu-Múzeu Slovenských národných rád v Myjaveuskutoční valentínsky program s názvom Óda či SMS. Všetci zaľúbení budú mať možnosť inšpirovať sa osobnosťami našej histórie a ich spôsobmi vyznania svojich romantických citov.

Podujatie prenesie návštevníka do obdobia 19. storočia, v ktorom mu priblíži šťastné i tragické príbehy o láskach osobností slovenskej histórie. Návštevník stretne Viliama Šuleka, ktorý sa počas meruôsmych rokov zaľúbil do Aničky, dcéry vdovy Anny Kolényovej, v ktorej dome na Myjave zasadala v roku 1848 prvých desať dní historicky prvá Slovenská národná rada. Zastihne Jozefa Miloslava Hurbana pri rozhovore s Aničkou Jurkovičovou, svojou nastávajúcou manželkou, údajne najkrajšou slovenskou devou a prvou ženskou herečkou u nás. Návštevník sa tiež stane svedkom výmeny názorov dvoch národovcov po tom, ako Hurban informoval Štúra o svojom úmysle sa oženiť. Napokon ani Ľudovít Štúr nebol výnimkou a zamiloval sa. Jeho veľkú lásku, Adelu Ostrolúcku, návštevník stretne v poslednej scénke.