dnes má meniny Móric
zajtra Zdenka
22.9. 2019

Starí rodičia

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh opatrenia, ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2006. Týmto návrhom sa majú dôchodky a úrazové dávky od 1. júla 2006 zvýšiť o 5,95 %.

Poznáte to. Síce sme o tom už čo-to počuli, čítali i videli, ale stále máme pocit, že sa nás to netýka. Veď predsa nemám žiadne ťažkosti...

Ale...

Aj keď je dovŕšenie polstoročia života pre väčšinu z nás novou výzvou, možnosťou ďalšej, snáď i väčšej a kvalitnejšej, sebarealizácie a osobného rastu, každý z nás by si mal uvedomiť,...

Prirodzený systém obrany oka
Časť žiarenia slnečného svetla spôsobuje v ľudskom organizme procesy, ktoré vedú k uvoľňovaniu oxidačných látok, zvaných voľné radikály. Tie môžu poškodiť sietnicu, čo môže spôsobiť nenávratné poškodenie zraku a stratu videnia. Za normálneho stavu fungujú mikroživiny luteín a zeaxantín ako vnútorné slnečné okuliare, ktoré filtrují modrú zložku slnečného žiarenia a fungujú ako antioxidanty. Koncentrácia týchto karoténoidov, ktoré sú súčasťou makulárneho pigmentu, s pribúdajúcim vekom klesá.

Vyvážená strava, bohatá na karoténoidy zeaxantín a luteín, minerály zinok a selén a vitamíny C a E, zabezpečuje, že obranný systém oka zostane v dobrej kondícii.Všetky spomínané látky získava ľudské telo z potravy. Vo chvíli, keď dôjde k narušeniu
zásobovacieho reťazca, obranný systém oka slabne. Aspektom, ktorý zásadne ovplyvňuje
získavanie antioxidantov zo stravy, je vek človeka. Ako starne ľudský organizmus, je čoraz
náročnejšie dodávať mu potrebné látky len prostredníctvom bežnej stravy. Aj zle volená
strava má na zdravie oka zničujúci vplyv. V dôsledku nezdravej výživy môže tiež dôjsť
k rozvinutiu makulárnej degenerácie a k procesu, ktorý môže viesť až k strate zraku.

Svet sa skladá iba z tieňov. Cestovanie, riadenie vozidla, pozeranie televízie a dokonca aj čítanie sa stáva nemožným. Tváre rodinných príslušníkov sa rozmazávajú alebo úplne zmiznú. Kvalita života ľudí, ktorí trpia VPMD - vekom podmienenou makulárnou degeneráciou, sa postupne nenávratne znižuje...

Vekom podmienená makulárna degenerácia (VPMD) je rozšírená očná choroba, ktorá je medzi laickou verejnosťou takmer neznáma. Svetová zdravotnícka organizácia so sídlom v Ženeve očakáva neustále zvyšovanie počtu ľudí, ktorých môže postihnúť VPMD s následným poškodením zraku. Celosvetovo je postihnutých viac ako 161 miliónov mužov a žien.

I keď obaly sú pre výrobcov väčšiny produktov predovšetkým marketingovým nástrojom, je možné vnímať ich aj ako spôsob, ako poslúžiť spotrebiteľom, vzdelať ich a umožniť im čo najjednoduchšiu orientáciu v ponuke. Vzhľadom na to, že v USA stále rastie počet obyvateľov, ktorí sú v pokročilom veku a mohli by potrebovať vložky na inkontinenciu, rozhodol sa jeden z jej výrobcov, že sa im pokúsi novým balením svoje produkty čo najviac sprístupniť. Pri navrhovaní nových balení preto využil spätnú väzbu, ktorú získal od užívateľov – z opatrovateľských služieb.

Zhoršujúce sa problémy s pamäťou, ktoré začínajú byť prekážkou v dennom živote, môžu byť spočiatku veľmi nepatrné, ľahko sa prehliadnu a môžu sa pripisovať iným príčinám, ako sú únava, stres alebo starnutie. Často to býva člen rodiny alebo priateľ, ktorý si prvý uvedomí závažnosť týchto príznakov a začne uvažovať o potrebe lekárskeho vyšetrenia.
Približne 4 milióny Američanov trpia na Alzheimerovu chorobu - najčastejšiu formu demencie. Štúdie ukázali, že symptómy choroby sa objavujú už 3,1 až 5,1 roka pred stanovením diagnózy. Aj keď je choroba nevyliečiteľná, príznaky Alzheimerovej choroby sa dajú liečbou ovplyvniť. Bez liečby progredujú symptómy Alzheimerovej choroby rýchlejšie. Preto čím skôr sa príznaky odhalia, tým skôr a účinnejšie možno chorému pomôcť.

Alojz Alzheimer a Augusta D.

- mená, ktoré stáli pri zrode Alzheimerovej choroby

Jedným z nepísaných pravidiel medicíny je krstenie nových ochorení menami ich objaviteľov. Alzheimerova choroba dostala svoje pomenovanie po významnom nemeckom psychiatrovi, ktorý ju dokázal identifikovať na podklade svojich rozsiahlych znalostí z neuropatológie. Alojz Alzheimer sa narodil v roku 1864 v známej vinárskej oblasti rozprestierajúcej sa v okolí rieky Mohan. Svoj záujem o lekárske umenie čoskoro spečatil úspešným dokončením štúdia medicíny na univerzitách v Tübingene, Berlíne a Würzburgu...