dnes má meniny Aurélia
zajtra Denis Denisa
31.10. 2020

Starí rodičia

Dobrovoľníctvo sa nám akosi spája s mladosťou, pomáhaním pri verejných zbierkach či čisteniach lesov. Spoločnosť HARTMANN-RICO sa rozhodla pripraviť projekt, ktorý bude paralelne prebiehať v Českej republike aj na Slovensku. Cieľom projektu, ktorý má ambíciu odštartovať dlhodobú aktivizáciu seniorov, je vyhľadávať a podporovať dobrovoľnícke aktivity ľudí v zrelom veku.

V priebehu minulého storočia ľudstvu pribudli roky života. V 21. storočí nastane situácia, keď na planéte bude viac starších ľudí ako detí. Vo viacerých rozvinutých krajinách tento stav už nastal. Demografická situácia v najbližších rokoch výrazne zmení vekovú štruktúru obyvateľstva, sociálnu štruktúru v oblasti zamestnanosti, príjmov a výdavkov, zdravotnú starostlivosť ale aj životný štýl.

Podľa sčítania obyvateľstva, ktoré prebehlo na Slovensku vlani v máji, aj u nás došlo k poklesu počtu obyvateľov v predproduktívnom veku (0 - 14 rokov): kým v roku 2001 tvorili deti 18,9 %, dnes je to len 15,3 %. Zatiaľ rastie počet obyvateľov v produktívnom veku (15 - 64 rokov) zo 68,9 % v roku 2001 na 72,0 % v roku 2011 – čo sú – podobne ako v Nemecku a iných rozvinutých krajinách – generácie narodené v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch (babyboom). Na Slovensku sa zatiaľ dramaticky nezvýšil podiel obyvateľov v poproduktívnom veku (65+): v roku 2011 to bolo 11,4 %, v súčasnosti je to 12,7 %. Trend je však jasný a štatistické modely potvrdzujú, že so skvalitňovaním života, predlžovaním veku a nízkymi číslami pôrodnosti bude naša populácia starnúť, čo sa dá predpokladať už v najbližších pätnástich rokoch, keď sa práve generácia dnešných päťdesiatnikov, ktorá je veľmi početná, začne presúvať do seniorského veku.

Deti vyrastajú a Vy ste sa už iste nespočetne veľakrát zamysleli nad tým: Kedy budem mať vnúča? Pri dnešnom trende prvých pôrodov priemerne okolo 30. roku života Vášho dieťaťa máte možno ešte času a času rozmýšľať nad tým. Nehovoriac o tom, ak Vaša dcéra alebo i syn majú úplne iné plány – štúdium, práca, dobré postavenie v práci, zabezpečenie finančnej istoty, zabezpečenie možnej strechy nad hlavou, ...

Keď sa problémy s pamäťou stanú prekážkou v dennom živote...
Problémy s pamäťou, ktoré začínajú byť prekážkou v dennom živote, môžu byť spočiatku veľmi nepatrné, ľahko sa prehliadnu a môžu sa pripisovať iným príčinám, napr. únave, stresu alebo starnutiu. Často to býva člen rodiny alebo priateľ, ktorý si prvý uvedomí závažnosť týchto príznakov a začne uvažovať o potrebe lekárskeho vyšetrenia.

Mnohí ľudia sa domnievajú, že nemá cenu sa znepokojovať potiažami s udržaním moču, veď medzi staršími ľuďmi trpí podobnými problémami kdekto, je to vlastne normálne, tak prečo chodiť k lekárovi? Taký názor je ale nesprávny.