dnes má meniny Eduard
zajtra Jozef
18.3. 2018

Mamička

Každý piatok vo fitnesscentre JUST FIT v Devínskej Novej Vsi (prvá hodina 26. marca 2004)


Všetky aktivity budú stimulovať dieťa k vyváženému pohybu a mamičky sa naučia rozoznávať odchýlky od správneho pohybového vývinu, ktoré by neskôr mohli spôsobovať zdravotné problémy /krivenia chrbtice a pod./.

Detský hospic Plamienok začína novú etapu svojej činnosti. Dňa 17. februára 2004 vydal Bratislavský samosrpávny kraj neziskovej organizácii Plamienok, n.o., ako neštátnemu zdravotníckemu zariadeniu, povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti deťom so život limitujúcimi chorobami formou domácich návštev. Znamená to, že môže prevádzkovať tzv. mobilný hospic.

Plamienok ako malinký ohník, vyžarujúci svetlo a teplo symbolizuje život. Stačí veľmi málo, aby sa rozhorel, ale ešte menej aby zhasol. Pracovníci združenia by radi pomáhali osvetľovať deťom a ich rodinám malým plamienkom kroky na ceste životom a dávali pocítiť, že nekráčajú osamelí v tme a beznádeji.

Detský hospic Plamienok, od 8. 12. 2000 zastrešený Občianskym združením Plamienok, realizuje od augusta 2002 Pilotný projekt detskej domácej hospicovej starostlivosti o deti so život limitujúcimi chorobami a o ich rodiny. Jedným z jeho cieľov bolo získanie zdravotnej licencie na poskytovanie domácej hospicovej starostlivosti.
 

"Život, to sú prekvapenia. Nikto z nás dopredu nevie, či sa raz neocitne v situácii keď bude potrebovať pomoc iného človeka. Nevieme, či sa staneme dnes, zajtra... účastníkmi dopravnej nehody. Nepredpokladáme, že sa počas kúpania budeme topiť, alebo že sa ocitneme v horiacom dome. Každodenná realita nás presviedča, že podobných udalostí je viac než dosť. Vtedy o každom ďalšom bytí, či nebytí rozhodujú sekundy a je neoceniteľné, keď je pomoc nablízku. V krízovej situácii je chladná hlava a schopnosť rýchlo konať veľakrát hlavný a rozhodujúci faktor. Je dobré, že sú medzi nami takí ľudia a že sa o nich dozvie aj široká verejnosť. Zaslúžia si obdiv a uznanie nás všetkých, " Ing. Branislav Hološ, generálny riaditeľ VZP Dôvera

Vyhlásenie výsledkov 7. ročníka iniciatívy Humanitný čin roka 2003 – Dôvera životu
Večer 26. februára 2004 sa verejnosť dozvie mená ocenených 7. ročníka iniciatívy Humanitný čin roka 2003 – Dôvera životu, ktorú začiatkom novembra minulého roka vyhlásila Vzájomná zdravotná poisťovňa Dôvera a Slovenský Červený kríž pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky R. Schustera. Šiesti „šľachetní ľudia“ si preberú ocenenie za svoje humánne skutky udeľované v rámci štyroch kategórií iniciatívy v priestoroch Moyzesovej sály na Vajanského nábreží v Bratislave.

„Humanitný čin roka 2003 – Dôvera životu“


Tlačová správa, Bratislava 28. január 2004 – Piatok, 23. januára 2004 bol posledným termínom, do ktorého mohli občania poslať svoje návrhy na ocenenie v rámci iniciatívy „Humanitný čin roka 2003 – Dôvera životu“. Túto iniciatívu vyhlásila Vzájomná zdravotná poisťovňa Dôvera v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Na adresu VZP Dôvera prišlo do termínu uzávierky 110 návrhov. Mená ocenených sa verejnosť dozvie 26. februára 2004, kedy sa uskutoční slávnostný večer venovaný oceneným za Humanitný čin roka 2003.

Na onkologickom oddelení v Ružinovskej nemocnici, leží dievčatko s leukémiou, ktoré veľmi súrne potrebuje vymeniť krv. Je to posledná šanca, ktorá jej môže zachrániť život.

Uzávierka návrhov na „Humanitný čin roka 2003 – Dôvera životu“ sa kráti

Tlačová správa, Bratislava 12. január 2004


Humanitný čin roka 2003 – Dôvera životu je iniciatívou, ktorú vyhlasuje Vzájomná zdravotná poisťovňa Dôvera v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Tohtoročný 7. ročník je o to významnejší, že záštitu nad ním prevzal prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster.