dnes má meniny Gertrúda
zajtra Bernard
19.5. 2022

Naše dieťa

Aktuálne štatistiky z UNICEF:
prírodná katastrofa sa dotýka životov viac ako 5 miliónov detí, z tohto počtu je viac ako 1 a pol milióna detí mladších ako 5 rokov
1,7 milióna detí žije v súčasnosti mimo svojho domova,
polovica zdravotníckych zariadení v krajine je zatvorená
628 škôl bolo zničených, 893 škôl slúži ako evakuačné centrá
1,5 milióna detí je ohrozených podvýživou.

„Veľké sny potrebujú malú pomoc“ je mottom aktuálneho, v poradí už 15. ročníka Hodiny deťom, ktorého cieľom je i tomto roku získať finančné prostriedky na podporu jedinečných a užitočných projektov pre deti zo všetkých regiónov Slovenska.Od roku 1999 podporuje Nadácia pre deti Slovenska prostredníctvom fondu Hodina deťom projekty pre deti zdravé i choré, talentované, sociálne slabé či hendikepované; v rodinách, školách, centrách voľného času, nízkoprahových kluboch, komunitách i v detských domovoch. Podporené projekty zároveň myslia  aj na mladých ľudí opúšťajúcich detské domovy a dôležitých dospelých, ktorí majú na život a budúcnosť detí vo svojom okolí a v našej krajine zásadný vplyv – teda rodičov, starých rodičov, učiteľov, vedúcich krúžkov, trénerov, ale aj aktívnych jednotlivcov v komunitách, a pod.

Univerzita Komenského v Bratislave (UK) organizuje v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR už po štvrtýkrát celouniverzitnú akciu darovania krvi – Univerzitnú kvapku krvi 2013. Tento humánny projekt najväčšej a najstaršej slovenskej univerzity sa bude konať od 4. do 8. novembra 2013 na 5 odberných miestach.

Na Slovensku tvoria Nepočujúci asi 1 % obyvateľstva. Ide o závažné zmyslové postihnutie, ktoré navonok často nevidíme. Niektorí ľudia sa ako Nepočujúci narodia, iní stratia sluch postupne alebo v dospelosti. Väčšina z nich má isté zvyšky sluchu, ktoré môžu v každodennom živote využiť.

Medzinárodná logistická spoločnosť DACHSER Slovakia zahájila projekt Most medzi svetlom a tmou a podala tak pomocnú ruku nevidiacim a slabozrakým deťom. Naviazala spoluprácu so základnou školou na Svrčej ulici v Bratislave a ako prvý krok projektu usporiadala pre deti interaktívnu prehliadku Bratislavy.

Minulý týždeň navštívila čerpacie stanice Shell v štrnástich mestách Slovenska Plyšová hliadka občianskeho združenia Chráňme naše deti. V rámci vzdelávacej kampane zameranej na zníženie úrazov a úmrtí detí vo vozidlách počas prepravy oslovila počas štyroch dní viac ako 600 vodičov. Zo zistení hliadky vyplynulo, že vodiči dbajú na bezpečnosť svojich detí – najmä čo sa týka vekovej hranice detí do desať rokov. U adolescentov je však už  pozornosť rodičov s ohľadom na bezpečnosť nižšia.

13.06.2013 - 16.06.2013 09:00 - 18:00  //  20.06.2013 - 23.06.2013 09:00 - 18:00
Podujatie Rozprávkový zámok patrí v posledných rokoch jednoznačne k tým najúspešnejším a najnavštevovanejším. Pôvodne vzniklo ako reakcia na požiadavky návštevníkov, ktorí si zámok vďaka televíznym filmom a rozprávkam spájali s romantickými rozprávkovými príbehmi. Vedenie múzea preto poskytlo priestor fantázii a priestory zámku sa začali zapĺňať deťmi bažiacimi po rozprávkových hrdinoch a ich rodičmi.

Vedeli ste, že na Slovensku pravidelne fajčí cigarety každé desiate dieťa? Viete, že  Slovensko sa zaraďuje medzi vyspelé krajiny s najvyššou mierou pôrodnosti u dievčat do 19 rokov? Na druhej strane, počuli ste o tom, že slovenské deti patria medzi najaktívnejšie v cvičení a fyzickej aktivite? A vedeli ste aj to, že približne každé piate dieťa u nás žije pod hranicou chudoby?

V dňoch 10. až 12. mája 2013 sa 16 detí s kardiologickým ochorením zúčastní multikultúrneho pobytu v hoteli Severka v Zákopčí a prežijú tak víkend plný zážitkovo-vzdelávacích aktivít. Víkendovku realizuje Klub Detskej Nádeje, z programu Európskej komisie Mládež v akcii,  ako súčasť projektu „Čo sa v škole nenaučíš“. Projekt zahŕňa sériu štyroch pobytov pre deti s kardiologickým ochorením vo veku od 7 do 18 rokov, pričom každý z  nich bude zameraný na inú tému.  

Druhý ročník kreatívnej súťaže Recyklátor: LUXUS NIE – DIZAJN ÁNO pozná svojich víťazov. Spoločnosť Coca-Cola, ktorá dizajnovú súťaž vyhlásila začiatkom školského roka, štedro odmenila víťazov. Študenti vysokých škôl poslali do súťaže 14 umeleckých diel a žiaci základných škôl vytvorili 39 „recyklátorov“. Súťaž upozorňuje na význam recyklácie obalov, triedenia odpadu a jeho ďalšieho možného využitia. Celý projekt je zameraný na podporu trvalo udržateľného rozvoja našej spoločnosti.