dnes má meniny Tichomír
zajtra Filip
22.8. 2019

Chceme dieťa

od 24.10. do 2.11.2002

od 14.10. do 23.10.2002

od 3.10. 2002 - do 13.10. 2002

od 23.9.2002 do 2.10.2002

od 13.9.2002 do 22.9.2002

od 3.9.2002 do 12.9.2002

od 23.8.2002 do 2.9.2002

Už aj v prípade, že sú osvojiteľ aj osvojenec slovenskými štátnymi príslušníkmi, je osvojenie pomerne zdĺhavým a náročným procesom. Ak je však osvojenie navyše komplikované cudzím prvkom, treba byť pripravený na ešte náročnejší proces.
Cudzí prvok pri osvojení môže spočívať v štátnom občianstve osvojiteľov alebo osvojenca, či jeho zákonných zástupcov alebo aj pobyte osvojiteľov, či osvojenca.

Prečítajte si skúsenosti človeka, ktorý vie, o čom rozpráva. Skúsenosti ženy, ktorá sa rozhodla tento dlhý a náročný proces podstúpiť sama, pretože jej túžba po dieťati bola väčšia ako možné riziká a problémy. Tento článok vám prinášame neupravený, tak ako sme ho obdržali.

Rozhodujúcimi faktormi sú vek, spôsobilosť a zdravotný stav osvojiteľov a dieťaťa. A samozrejme je potrebné získať potrebné súhlasy k osvojeniu (súhlas zákonného zástupcu dieťaťa, súhlas manžela osvojiteľa a súhlas dieťaťa).