dnes má meniny Boris
zajtra Terézia
14.10. 2019

Môj manžel mi povedal, že ma psychicky zničí...

Št, 10/19/2006 - 18:07 — Neprihlásený

Printer-friendly versionSend by emailPDF version
Otázka: 

Mám 2 školopovinné deti. Bývam s manželom v jednoizbovom byte, ktorý je štátnym bytom a prihlásená je tam aj moja svokra. Tri roky mal manžel inú, ja som sa starala o deti. Keď sa s ňou rozišiel, pre nás sa začalo peklo, je to od tohto leta. Hoci už dlhú dobu nežijeme normálnym rodinným životom, kvôli financiám som nepodala o rozvod. Situácia sa od leta hrozne vyostrila. Manžel so svokrou ma chcú vyhodiť z tohto bytu. Keďže tu máme s deťmi trvalé bydlisko, žiadam náhradné ubytovanie, alebo vyplatenie, keďže byt nie je v osobnom vlastníctve. Svokra mi v auguste vymenila zámok, s deťmi som ostala na ulici, minule mi ho znova vymenila, to som už nahlásila polícii. Môj manžel mi povedal, že ma psychicky zničí, ak sama odídem. Keď je doma, kričí na mňa, deti, pľuje ma, roztrieskal práčku, vežu, nemôžem sa kúpať, ani používať žiadne veci. Vyhráža sa mi, že deti pôjdu do ústavu. Myslím si, že droguje, lebo to, čo robí, sa ani nedá opísať. Opätovne som volala políciu, ale oni tvrdia, že môžu zasiahnuť, iba ak by mi ublížil. Istú dobu sme spávali na zemi, deti si úlohy nemôžu písať ani na stole, lebo ako on tvrdí, všetko je jeho...
Poprosím Vás o radu, ako mám postupovať, na deti mi prispieva po 1500 Sk, vonku s nimi nebol 3 roky, šeky platíme na poly, nájomné je písané na moje meno. Ďakujem

Odpoveď: 

Dobrý deň, násilnosti, ktoré spomínate vo Vašom e-maile, sú rovnako trestným činom, ako by Vám manžel fyzicky ublížil. Polícia musí prijať trestné oznámenie v mieste Vášho bydliska s nasledovným postupom (pre Vás):
Podajte trestné oznámenie na oddelení skráteného vyšetrovania (adresa: Saratovská 24/A BA-Dúbravka). To, čo sa u vás doma stalo pravidlom, je posudzované ako domáce násilie s trestnou sadzbou až do 8 rokov väzenia pre páchateľa. Vyberám z trestného zákona a ako pomôcku si, prosím, podčiarknite to, čo sama, prípadne Vaše deti, doma trpíte, či ste trpeli:

§ 208 Týranie blízkej osoby a zverenej osoby
(1) Kto týra blízku osobu alebo osobu, ktorá je v jeho starostlivosti alebo výchove, spôsobujúc jej fyzické utrpenie alebo psychické utrpenie
a) bitím, kopaním, údermi, spôsobením rán a popálenín rôzneho druhu, ponižovaním, pohŕdavým zaobchádzaním, neustálym sledovaním, vyhrážaním, vyvolávaním strachu alebo stresu, násilnou izoláciou, citovým vydieraním alebo iným správaním, ktoré ohrozuje jej fyzické alebo psychické zdravie alebo obmedzuje jej bezpečnosť,
b) bezdôvodným odopieraním stravy, oddychu alebo spánku alebo odopieraním nevyhnutnej osobnej starostlivosti, ošatenia, hygieny, zdravotnej starostlivosti, bývania, výchovy alebo vzdelávania,
c) nútením k žobrote alebo k opakovanému vykonávaniu činnosti vyžadujúcej jej neúmernú fyzickú záťaž alebo psychickú záťaž vzhľadom na jej vek alebo zdravotný stav alebo spôsobilej poškodiť jej zdravie,
d) vystavovaním vplyvu látok spôsobilých poškodiť jej zdravie, alebo
e) neodôvodneným obmedzovaním v prístupe k majetku, ktorý má právo užívať,potrestá sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov.

(2) Odňatím slobody na sedem rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,
b) z osobitného motívu,
c) hoci bol v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch za taký čin odsúdený alebo z výkonu trestu odňatia slobody uloženého za taký čin prepustený, alebo
d) závažnejším spôsobom konania.

(3) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb.(celý zákon si nájdete na www.zbierka.sk, čiastka 300 z roku 2005. pozrite si ho) 

Trestné oznámenie by malo byť úplné, jasne formulované, teda zrozumiteľné tak ako pre vyšetrovateľa, tak aj pre Vás. To znamená - popísať skutky, ktorých sa dopustil Váš manžel, miesto a aj dátum, ak sa dá. Ak sú jeho skutky pravidelne sa opakujúce, treba spomenúť obdobie a častosť. Ak máte svedkov, ktorí vedia o vašom utrpení, uveďte ich. Môže to byť ktokoľvek z rodiny, susedia, Vaši kamaráti a aj učiteľky Vašich detí. Skúste sa o tom s nimi porozprávať. Súčasne, ak Vaše deti dokážu vypovedať pred vyšetrovateľkou, sú dostatočne vyspelé, môžu byť aj oni súčasťou celého procesu trestného konania, avšak ja osobne neodporúčam túto alternatívu. Detská duša je veľmi zraniteľná a mohlo by sa napáchať viac škody, akoby ste mali z ich výpovede osohu. Samozrejme, všetko závisí od ich vyspelosti.  

Trestné oznámenie podávate ústnou formou, avšak je spísaná zápisnica, ktorú podpisujete vlastnou rukou. Pýtajte si kópiu. máte na ňu nárok. Budete ju určite potrebovať v súdnych konaniach. Buďte s vyšetrovateľom v kontakte, ak by sa niečo stalo, volajte mu. Ak by ste mali pocit, že vyšetrovateľ zanedbáva Váš prípad, kontaktujte ho. Ak nepochodíte, každý má svojho nadriadeného. Ak nepochodíte u nadriadeného, každý spis má dozorujúci prokurátor.

Trestné oznámenie a samotné trestné konanie je jedna vec, bezpečnosť Vás a Vašich detí je podľa môjho názoru dôležitejšia. Ak sa cítite ohrozená na živote, prípadne je ohrozený život Vašich detí, pozrite si http://www.branadozivota.sk/index.php?go=domace&menu=4
a čo najskôr opustite spoločnú domácnosť aj so svojimi deťmi. Samozrejme, je dôležité, aby ste mali naplánovaný odchod s alternatívou bývania. V súčasnosti by nebol problém Vás v našom zariadení ubytovať, ale ak máte aj iné možnosti, neváhajte.

S odchodom zo spoločnej domácnosti sú však spojené aj nevýhody, ako napr. strata trvalého bývania. Tento krok si naozaj musíte veľmi dobre premyslieť a zvážiť všetky pre a proti.

Ďalšia možnosť je podanie predbežného návrhu na dočasné vylúčenie násilníka zo spoločnej domácnosti, samozrejme, v súbežnom trestnom konaní.Vyberám zo zákona § 76:
(1) Predbežným opatrením môže súd uložiť účastníkovi najmä, aby
a) platil výživné v nevyhnutnej miere,
b) odovzdal dieťa do starostlivosti druhého z rodičov alebo do starostlivosti toho, koho označí súd,
c) poskytol aspoň časť pracovnej odmeny, ak ide o trvanie pracovného pomeru a navrhovateľ zo závažných dôvodov nepracuje,
d) zložil peňažnú sumu alebo vec do úschovy na súde,
e) nenakladal s určitými vecami alebo právami,
f) niečo vykonal, niečoho sa zdržal alebo niečo znášal,
g) nevstupoval dočasne do domu alebo bytu, v ktorom býva osoba blízka alebo osoba, ktorá je v jeho starostlivosti alebo vo výchove, vo vzťahu ku ktorej je dôvodne podozrivý z násilia.

(2) Predbežným opatrením možno uložiť povinnosť niekomu inému než účastníkovi len vtedy, ak to možno od neho spravodlivo žiadať.

(3) Súd pri nariadení predbežného opatrenia uloží navrhovateľovi, aby v lehote, ktorú mu určí, podal návrh na začatie konania na súde alebo na rozhodcovskom súde; ak ide o konanie, ktoré možno začať aj bez návrhu, súd vydá uznesenie o začatí konania. Môže tiež určiť, že predbežné opatrenie bude trvať len po určený čas.

Ak sa rozhodnete pre uvedený spôsob, musíte mať svedkov, ktorí budú ochotní ísť do "boja" s Vami. Samozrejme, ak by Vám fyzicky ublížil na zdraví, prípadne Vašim deťom, dôkaz relevantný na vylúčenie Vášho manžela zo spoločnej domácnosti by bola zdravotná dokumentácia. Domáce  násilie je však špecifické v tom, že sa deje za "dverami" a je ťažko dokázateľné, ak ide o psychický teror, preto aj orgány trestno-právneho konania majú o to ťažšiu úlohu. V takomto prípade, ak sa nechcete vzdať bez boja, kontaktujte Centrum Nádej na Vavilovovej ul. 22 (tel: 02/6224 7877) a objednajte sa u právničky. Čaká sa cca 2 týždne. Prípadne na:
http://www.pomocobetiam.sk/html/ponporadne.htm

K záveru len zopár postrehov. Vaša svokra nemá právo zasahovať do Vášho súkromia, aj keď ide o jej syna. To, že je prihlásená na trvalý pobyt, ešte nemusí nič znamenať. Spomínali ste, že už viackrát vymenila zámok a predsa Vás polícia do bytu dostala. Čiže právo je aj na Vašej strane.

Ak by sa Vám podarilo predbežko na vylúčenie manžela z domácnosti, právnik Vám určite poradí, ako si zabezpečiť nedotknuteľnosť bytu pre seba a svoje deti. Skúste tieto možnosti tiež konzultovať s právničkou.

Ak by ste sa rozhodli odísť zo spoločnej domácnosti napr. ku kamarátke, prípadne k rodine, myslite na to, že je nutné podať aj návrh na zverenie detí do Vašej starostlivosti + platenie výživného. Rozvod v súčasnosti nie je až tak podstatný, ako spomínaný návrh.

Bežné návrhy na súd Vám napíšu soc. pracovníci v našom centre, prípadne v Centre Nádej alebo POM bezplatne a samozrejme podľa možností.

Ak sa rozhodnete bojovať a ostať v byte, nezabudnite, že ak sa manžel dozvie o trestnom oznámení, môže jeho agresia narastať.

Držím Vám palce, Martin Kubalec

x