dnes má meniny Daniel
zajtra Magdaléna
21.7. 2019

Môže sa otec sám zapísať do matriky?

Ut, 04/02/2002 - 10:21 — Neprihlásený

Printer-friendly versionSend by emailPDF version
Otázka: 

Som v 33. týždni tehotenstva, otec môjho dieťaťa je občan Ruskej federácie, ženatý, s jedným dieťaťom. Už som sa vo Vašej poradni dočítala, že nie som povinná uviesť ho ako otca do rodného listu dieťaťa, ale ešte by som sa chcela dozvedieť, či to môže nejakým spôsobom docieliť on sám. Ide mi o to, že sa bojím o bezpečnosť môjho bábätka a podľa možnosti by som chcela vylúčiť všetky prípadné hrozby, ktoré by nastali, ak by mal otec akékoľvek právo na dieťa. Ešte by som sa chcela dozvedieť aj to, aké sú práva otca dieťaťa, ak je uvedený v rodnom liste, napr. či si ho môže zapísať do pasu, keď je iný štátny občan ako dieťa.

Odpoveď: 

Matrika otca len na základe jeho tvrdenie o otcovstve do rodného listu dieťaťa samozrejme zapísať nemôže. Mohla by tak urobiť iba vtedy, keby tak urobil manžel matky dieťaťa (v jeho prospech totiž svedčí prvá domnienka otcovstva), alebo vtedy, keby rodičia určili otcovstvo súhlasným vyhlásením pred matrikou, alebo pred súdom (druhá domnienka otcovstva).Ak však otcovstvo nebude určené ani jednou z prvých dvoch domnienok otcovstva, môže otec dieťaťa dosiahnuť určenie otcovstva iba prostredníctvom súdneho rozhodnutia. Až na základe tohoto rozhodnutia bude zapísaný do matriky.Ak teda predpokladáte, že otec dieťaťa bude mať záujem na určení otcovstva k dieťaťu, tak žiaľ musíte rátať s možnosťou, že otec podá návrh na súd na určenie otcovstva. Tieto konanie bývajú často dlhodobé, ak však máte istotu, že pán o ktorom hovoríte je skutočným otcom dieťaťa, tak musíte rátať s tým, že otcovstvo k dieťaťu bude v jeho prospech určené pozitívne.V prípade, že súd určí otcovstvo nadobudne otec všetky rodičovské práva a povinnosti. Ak sa pýtate v aký rozsah budú mať práva a povinnosti otca – musím Vám povedať, že presne ten istý, ako Vaše práva a povinnosti.Vzhľadom k skutočnosti, že zrejme nebudete žiť v spoločnej domácnosti, môžete požiadať súd, aby určil do výchovy ktorého z rodičov sa dieťa zveruje, je vysoko pravdepodobné, že rozhodne vo váš prospech a otcovi určí vyživovaciu povinnosť. Ešte stále však otec bude mať právo sa s dieťaťom stýkať. Obmedziť alebo zakázať styk otca s dieťaťom možno opäť iba súdnym rozhodnutím, avšak len v tom prípade, ak je to potrebné v záujme zdravia dieťaťa.Zákon o rodine umožňuje tiež obmedzenie, alebo pozbavenie rodičovských práv a to nasledovným spôsobom:


1. Ak bráni rodičom vo výkone ich práv a povinností závažná prekážka a ak to vyžaduje záujem spoločnosti na riadnej výchove detí, môže súd ich rodičovské práva obmedziť.

2. Ak neplnia rodičia riadne svoje rodičovské práva alebo povinnosti a ak to vyžaduje záujem spoločnosti na riadnej výchove detí, súd obmedzí ich rodičovské práva.

3. Ak zneužívajú rodičia svoje práva alebo závažným spôsobom zanedbávajú svoje povinnosti, súd ich pozbaví rodičovských práv.

x