dnes má meniny Svätopluk
zajtra Stanislav
12.11. 2019

Môže si aj slobodná žena adoptovať dieťa?

St, 03/27/2002 - 12:55 — Neprihlásený

Printer-friendly versionSend by emailPDF version
Otázka: 

Môže si aj slobodná žena adoptovať dieťa? Aké podmienky musí spĺňať? Ako staré deti sa adoptujú? atd... Čím by som mala začať? Kam sa môžem ísť najprv pozrieť na deti? Čo mám prvé spraviť?

Odpoveď: 

Otázkam adopcie sme sa na našich stránkach už venovali v článku Adoptovanie dieťaťa, ktorý si môžete vyhľadať v našej encyklopédii. Odporúčam Vám podrobne sa s ním zoznámiť, odpovedá totiž na väčšinu Vašich otázok a poskytuje všeobecný prehľad právnych náležitostí, ktoré musí naplniť tak osvojiteľ, ako aj osvojované dieťa, aby bol proces osvojenia úspešný.Venujeme sa však podrobnejšie Vašej prvej otázke. Aj slobodná žena si môže adoptovať dieťa. Musíte však rátať s tým, že budete vždy v nevýhodnejšom postavení, ako napríklad osvojitelia – manželia. Osvojením sa totiž má nahradiť pomer, ktorý bol medzi osvojencom a jeho biologickými rodičmi, pomerom, ktorý je medzi osvojiteľom a osvojencom. Z toho dôvodu je dôležité, aby sa čo najuplnejšie simulovali rodinné vzťahy. Lepšie záruky pre adaptáciu dieťa do nových rodinných vzťahov poskytujú osvojitelia - rodičia, ako osvojiteľka – slobodná matka.Zákon výslovne znevýhodňuje slobodnú matku v prípade tzv. „nezrušiteľného“ osvojenia, čiže takého osvojenia, kedy sa osvojitelia zapisujú do matriky namiesto rodičov dieťaťa a toto osvojenie nemožno zrušiť. Takto môžu podľa zákona o rodine osvojiť dieťa len manželia alebo jeden z manželov, ktorý žije s niektorým z rodičov dieťaťa v manželstve. Len celkom výnimočne môže takto osvojiť aj osamelá osoba, ak sú inak predpoklady, že toto osvojenie bude plniť svoje spoločenské poslanie. V takom prípade súd tiež rozhodne, aby sa z matriky vypustil zápis o druhom rodičovi dieťaťa.Odpoveď na Vaše otázky ohľadne prvých krokov pri Adopcii nájdete v článku Adopcia - Ako začať?

x