dnes má meniny Magdaléna
zajtra Oľga
22.7. 2019

Práca na MD

Ut, 03/26/2002 - 17:03 — Neprihlásený

Printer-friendly versionSend by emailPDF version
Otázka: 

Chcela by som sa spýtať či môže mamička na MD pracovať napr. na dohodu a koľko môže zarobiť.

Odpoveď: 

Rozčlením Vašu otázku na dve samostatné. Prvou je, či môže mamička počas materskej dovolenky pracovať. Moja odpoveď je, áno môže pracovať a to nielen na základe dohody o vykonaní práce, ale aj na základe pracovnej zmluvy (na čiastočný, alebo plný úväzok), alebo môže byť samostatne zárobkovo činná.Druhá otázka však je, či má mamička nárok na hmotné zabezpečenia aj vtedy, pokiaľ má príjem zo závislej, alebo samostatne zárobkovej činnosti. Predpokladám, že práve k tomuto smerovala Vaša otázka. Odpoveď však znie – s výnimkou presne stanovených prípadov nemôžete svoju finančnú situáciu prilepšiť „vedľajším zárobkom“, bez toho, aby ste nestratili nárok na hmotné zabezpečenia v materstve.

Peňažná pomoc v materstve, ktorá je matkám poskytovaná počas 28, prípadne 31 týždňov materskej dovolenky nieje síce vyslovene podmienená určitým príjmom (resp. absenciou tohoto príjmu), avšak jej samotný charakter peňažnej dávky poskytovanej namiesto mzdy, prípadne namiesto nemocenského odôvodňuje fakt, že nárok na ňu budete mať len vtedy, pokiaľ nebudete mať žiaden ďalší príjem. Peňažná pomoc v materstve totiž nahrádza Váš predchádzajúci príjem.


O niečo liberálnejšia je úprava rodičovského príspevku, na ktorý má nárok rodič, ktorý sa osobne celodenne stará aspoň o jedno dieťa vo veku do troch rokov (prichádza teda do úvahy hlavne u matiek na ďalšej materskej dovolenke – podľa nového zákonníka práce rodičovskej dovolenke). Rodičovský príspevok sa poskytuje, len ak rodič nemá v dobe starostlivosti o dieťa nárok na mzdu, alebo iný príjem zo zárobkovej činnosti ani nepoberá peňažné dávky nemocenského zabezpečenia nahrádzajúce príjem zo zárobkovej činnosti, hmotné zabezpečenie uchádzačov o zamestnanie alebo príspevky patriace občanom so zmenenou pracovnou schopnosťou. Z tohoto pravidla však existujú určité výnimky.


Rodičovský príspevok patrí za určitých podmienok aj tomu rodičovi, ktorý je zárobkovo činný. Zákon o rodičovskom príspevku (č. 382/1990 Zb.) rozlišuje medzi dvoma skupinami rodičov. Privilegovanejšiu skupinu tvoria takí rodičia, ktorí sú slobodní, ovdovení, rozvedení alebo z iných vážnych dôvodov osamelí a nežijú s druhom. Jedná sa teda jedným slovom o osamelého rodiča a jeho privilegovaná pozícia spočíva v tom, že zákon o rodičovskom príspevku výšku jeho príjmov neobmedzuje. Znamená to, že pri splnení ďalšej podmienky, uvedenej nižšie, bude mať osamelý rodič nárok na rodičovský príspevok, bez ohľadu ne výšku príjmov, ktoré dosahuje.


Druhou skupinou sú rodičia „neosamelý“. Podmienkou získania nároku na rodičovský príspevok v prípade „neosamelého“ rodiča je výška jeho príjmu zo zárobkovej činnosti bez odpočítania dane z príjmu, ktorá nesmie presiahnuť polovicu minimálnej mzdy. Súčastná výška minimálnej mzdy u mesačne odmeňovaného zamestnanca je 4920,-Sk. Aby vznikol „neosamelému“ rodičovi nárok na rodičovská príspevok, nesmie mať príjem vyšší ako 2460,-Sk mesačne.


Pre obidve skupiny osôb však platí ešte jedna podmienka, a to, že o dieťa, o ktoré sa rodič stará, nie je umiestnené v jasliach alebo v materskej škole, prípadne v obdobnom zariadení a rodič mu po dobu zárobkovej činnosti zabezpečil potrebnú starostlivosť inou osobou. Podmienkou nieje, aby bola táto starostlivosť odplatná. Sociálna poisťovňa osobitným spôsobom nepreveruje, ktorá iná osoba zabezpečuje potrebnú starostlivosť o dieťa po dobu zárobkovej činnosti rodiča (väčšinou sa jedná o starých rodičov dieťaťa). V prípade pochybností si však preveruje, či dieťa nieje umiestnené v jasliach, alebo v materskej škole.

x