dnes má meniny Kristián
zajtra Vendelín
19.10. 2019

Je povinné uviesť otca?

Št, 03/21/2002 - 21:02 — Neprihlásený

Printer-friendly versionSend by emailPDF version
Otázka: 

Som nastávajúca stará mama. Moja dcéra je študentkou na vysokej škole v
3.ročníku. Zoznámila sa s chlapcom, do ktorého sa aj zaľúbila a bude mať s
nim dieťa. Tento chlapec nás však vykradol a ušiel. Teraz je políciou
stíhaný pre trestný čin krádeže a podvodu. Potrebovali by sme vedieť, či je
potrebné uviesť otcovstvo do rodného listu, lebo už vieme, že tento 21.ročný
muž nikde nepracoval, pracovať ani nebude. Je príživník aj vlastných
rodičov. Podviedol už mnohých ľudí, vrátane invalidov a okradol taktiež
mnohých. To však vieme až teraz. Z toho vyplýva, že nejaký príjem na náklady
dieťatka nemôžeme očakávať. To je vlastne moja otázka, čo máme robiť uviesť
otca alebo nie a ťahať sa po súdoch?

Odpoveď: 

V zmysle občianskeho súdneho poriadku, ak sa narodí dieťa, u ktorého nie je otcovstvo určené zákonnou domnienkou svedčiacou manželovi matky ani súhlasným vyhlásením rodičov pred orgánom, ktorý vedie matriku, musí predseda senátu vyslúchnuť toho, koho matka označuje za otca, či uznáva, že je otcom. Takto upravuje občiansky súdny poriadok predbežné nesporové konanie o určenie otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov.Pokiaľ po narodení dieťaťa nieje naplnená ani jedna z prvých dvoch domnienok otcovstva, čiže matka nieje vydatá a tak prvá domnienka nemôže svedčiť manželovi matky a nedošlo ani k dobrovoľnému súhlasnému vyhláseniu oboch rodičov o rodičovstve k narodenému (prípadne aj k ešte nenarodenému) dieťaťu, vyslúchne súd v prvom rade matku dieťaťa. Spravidla sa o tejto skutočnosti súd dozvie na základe oznámenie matričného úradu.Pokiaľ matka na výsluchu označí jedného, alebo viacerých potenciálnych otcov, predseda senátu každého z nich vypočuje. Ak ten, ktorého matka označila za otca dieťaťa, otcovstvo uzná, nastáva tá istá fikcia, ako pri súhlasnom vyhlásení rodičov o otcovstve k dieťaťu, čiže za otca dieťaťa bude považovaný ten muž, ktorého matka za otca označila a ktorý otcovstvo uznal.


V prípade, že po vypočutí súdu, ten ktorého matka dieťaťa označila za otca, svoje otcovstvo neuzná, má matka primeraný čas, na to, aby podala návrh na určenie otcovstva voči mužovi, ktorého označila za otca dieťaťa. Pokiaľ matka tento návrh nepodá, ustanoví predseda senátu dieťaťu opatrovníka na podanie takého návrhu a na to, aby dieťa v konaní zastupoval.Ťažiskovou informáciou pre Vás však je, že nie ste povinná označiť otca dieťaťa a to ani vtedy, keď viete, kto ním je. Ak sa teda rozhodnete meno otca dieťaťa zamlčať, neuvediete ho ani na matrike pri zápise dieťaťa a ani pri spomínanom výsluchu (stačí, ak napríklad uvediete, že meno otca dieťaťa nepoznáte, alebo jednoducho označiť otca odopriete). V tomto prípade bude spomínané nesporové konanie ukončené negatívne.Ešte vždy však má otec dieťaťa, dieťa samotné, ale aj vy možnosť (a to aj po dlhšom čase) podať návrh na určenie otcovstva. Ak si teda myslíte, že by otec mohol mať vo Vami uvádzanom prípade o takýto návrh záujem, vezmite to prosím do úvahy.

x