dnes má meniny Kristián
zajtra Vendelín
19.10. 2019

Materská dovolenka v čase neplateného voľna

Po, 02/18/2002 - 14:07 — Neprihlásený

Printer-friendly versionSend by emailPDF version
Otázka: 

Momentálne som v 16 týždni tehotenstva. Po 5 ročnom období strávenom doma s dieťaťom (3 roky na materskej dovolenke a 2 roky dobrovoľne) som bola po dohode so súkromnou firmou prijatá do pracovného pomeru s okamžitým nástupom na neplatené voľno. Čo potrebujem k vybavovaniu a ako a kedy vybavovať nástup na materskú dovolenku.

Odpoveď: 

otázke materskej dovolenky je venovaných niekoľko článkov nachádzajúcich sa na našej stránke. V týchto článkoch nájdete aj odpoveď na otázku, kedy a akým spôsobom nastupuje zamestnankyňa na materskú dovolenku. Podmienky nástupu na materskú dovolenku vo Vašom prípade (čiže v prípade zamestnankyne, ktorej zamestnávateľ poskytol pracovné voľno bez náhrady mzdy) sa totiž od podmienok nástupu zamestnankyne, ktorá v čase nástupu na materskú dovolenku vykonáva prácu, neodlišujú.


Stručne zhrnuté, na materskú dovolenku nastúpite v termíne určenom lekárom (spravidla 6 týždňov pred plánovaným pôrodom). Nástup na materskú dovolenku nie je podmienený súhlasom zamestnávateľa – máte na ňu totiž nárok už z titulu tehotenstva. Pred nástupom na materskú dovolenku musíte u zamestnávateľa vyplniť príslušné tlačivo a doložiť lekárske potvrdenie.


Musím Vás však upozorniť na skutočnosť, že s nástupom na materskú dovolenku Vám nevzniká automaticky aj nárok na peňažnú pomoc v materstve. Tento nárok je totiž podmienený účasťou na nemocenskom poistení, a to aspoň po dobu 270 dní (teda približne 9 mesiacov) v posledných dvoch rokoch predchádzajúcich pôrodu. Od momentu Vášho zamestnania Vám vznikla účasť na nemocenskom poistení, a to aj napriek tomu, že čerpáte pracovné voľno bez náhrady mzdy počas ktorého poistné na nemocenské poistenie neplatíte. Táto účasť však ešte nieje dostačujúca (nedosahuje dĺžku 270 dní). Ak Vám má vzniknúť nárok na peňažnú pomoc v materstve, museli ste byť na nemocenskom poistení zúčastnená ešte z iného dôvodu.


Podľa toho čo uvádzate vo Vašej otázke, ste v období od tretieho do piateho roku veku Vášho dieťaťa neboli zúčastnená na nemocenskom poistení ani ako zamestnanec, ani ako samostatne zárobkovo činná osoba, či osoba spolupracujúca so samostatne zárobkovo činnou osobou. Zákon č. 88/1968 Zb., ktorý upravuje peňažnú pomoc v materstve, ustanovuje v § 6 odsek 2, ktoré obdobia počas posledných dvoch rokov predchádzajúcich pôrodu možno zarátať do doby 270 dní. Okrem prípadov skôr výnimočných patrí medzi tieto obdobia tiež to obdobie, počas ktorého bola budúca matka evidovaná Národným úradom práce ako uchádzačka o zamestnanie.


Ak ste sa teda po skončení Vášho predchádzajúceho pracovného pomeru zaevidovali na úrade práce ako nezamestnaná a ako nezamestnaná ste boli zaevidovaná aspoň po zvyšnú dobu, ktorá by spolu s dobou, počas ktorej ste boli zúčastnená na nemocenskom poistení ako zamestnankyňa tvorí aspoň 270 dní v posledných dvoch rokoch predchádzajúcich Vášmu očakávanému pôrodu, vznikne Vám nárok na peňažnú pomoc v materstve. V opačnom prípade (pokiaľ náhodou nespĺňate niektorú z ďalších podmienok vymedzenú § 6 odsek 2 zákona č. 88/1968) Vám žiaľ nárok na peňažnú pomoc v materstve nevzniká. Odporúčala by som Vám kontaktovať príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne, kde Vám vedia, na základe záznamov o Vás vedených, presne povedať, či Vám tento nárok vzniká, alebo nie.


Nárok na rodičovský príspevok nie je podmienený účasťou na nemocenskom poistení a podmienky na jeho vznik pravdepodobne spĺňate.

x