dnes má meniny Jela
zajtra Marcel
19.4. 2021
Včasné odhalenie zabráni šíreniu HIV
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
V čase, keď celý svet bojuje s pandémiou ochorenia COVID-19 nemožno zabúdať ani na ďalšie ochorenia. Slovensko patrí v ostatných rokoch k členským štátom Európskej únie s najnižším výskytom HIV infekcie. Počet prípadov však kumulatívne narastá. Najviac HIV infikovaných ľudí žije vo väčších mestách a prevažne v Bratislavskom kraji.

Od začiatku monitorovania prípadov HIV/AIDS zomrelo na Slovensku na toto ochorenie 75 ľudí.

 
 
U občanov Slovenskej republiky bolo od začiatku roka do 31.10.2020 zaznamenaných a diagnostikovaných 58 nových prípadov HIV infekcie. Za toto obdobie bol diagnostikovaný a hlásený jeden prípad syndrómu získanej imunitnej nedostatočnosti a jedno úmrtie pacienta s HIV infekciou. U cudzincov bolo hlásených 21 nových prípadov HIV infekcie.
 
Minister zdravotníctva SR Marek Krajčí vyzdvihol dôležitosť prevencie v boji proti tomuto ochoreniu: „U mladých ľudí sa musíme zamerať na aktivity zdôrazňujúce podporu zdravého životného štýlu a prevenciu.“ Ako dodal, testovanie je nevyhnutným nástrojom na čo najrýchlejší začiatok potrebnej liečby. „Čím sa zabezpečí, aby všetci ľudia s HIV mohli viesť zdravý a produktívny život,“ doplnil minister. Včasné odhalenie ochorenia pomáha brániť jeho ďalšiemu šíreniu v populácii.
 
 
Bezplatné testovanie
 
Pri podozrení netreba s testovaním váhať. Skorá diagnostika a včasná liečba znamenajú pre osobu s HIV infekciou dlhší a kvalitnejší život - dochádza k zníženiu prenosu vírusu na iné osoby, k zmenám sexuálneho správania a správania pri injekčnom užívaní drog.
 
„Testovanie na prítomnosť anti-HIV protilátok by ľudia s podozrením na HIV infekciu nemali odkladať. Takéto vyšetrenie je v Slovenskej republike prístupné každému. V súčasnosti je už infekcia HIV liečiteľná, ale stále ide o nevyliečiteľné ochorenie. Najúčinnejším prostriedkom na zabránenie šírenia HIV/AIDS zostáva prevencia,“ vysvetlil hlavný hygienik SR Ján Mikas.
 
Testovanie ponúka Národné referenčné centrum pre prevenciu HIV/AIDS na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, Poradne pre problematiku HIV/AIDS pri vybraných regionálnych úradoch verejného zdravotníctva v Slovenskej republike (RÚVZ v SR), niektoré oddelenia klinickej mikrobiológie. O odber krvi na testovanie je možné požiadať aj všeobecného lekára.
 
„Všetkých 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva poskytuje informácie o HIV/AIDS telefonicky alebo e–mailom, vlani poskytli 871 telefonických konzultácií. „Poradne fungujú v rámci jedenástich vybraných RÚVZ, ktoré môže klient navštíviť osobne – poskytnú mu poradenstvo s možnosťou bezplatného odberu krvi na vyšetrenie,“ vysvetlil hlavný hygienik.
 
Poradne sú zriadené v Banskej Bystrici, v Košiciach, v Nitre, v Prešove, v Trenčíne, v Žiline, v Martine, v Dolnom Kubíne, v Liptovskom Mikuláši, v Nových Zámkoch a v Žiari nad Hronom.
 
 
Symbolom je červená stužka
 
HIV je vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti. Tento vírus napáda imunitný systém človeka, a tak znižuje obranyschopnosť voči ochoreniam. Terminálnym štádiom HIV infekcie je ochorenie AIDS – syndróm imunitnej nedostatočnosti, kedy sa objavujú mnohé zdravotné ťažkosti, oportúnne infekcie a onkologické ochorenia.
 
Ochorenie AIDS sa vo svete objavilo v roku 1981, na Slovensku bol prvý prípad zaznamenaný v roku 1985. Symbolom solidarity v boji proti chorobe je červená stužka. Spoločný program OSN apeluje na krajiny, aby zintenzívnili svoje úsilie zamerané na dosiahnutie zdravšieho obyvateľstva formou globálnej solidarity a spoločnej zodpovednosti. Celosvetová solidarita a vzájomná zodpovednosť je aj tohtoročnou témou Svetového dňa boja proti AIDS. 
 
 
HIV/AIDS v číslach
 
Od začiatku monitorovania prípadov HIV/AIDS v Slovenskej republike v roku 1985 do 31.10.2020 evidujeme u občanov Slovenskej republiky aj cudzincov 1 253 prípadov infekcie vírusom ľudskej nedostatočnosti. 
 
U 127 osôb prešla HIV infekcia do štádia AIDS. 
 
Za toto obdobie bolo zaznamenaných 75 úmrtí ľudí s HIV, z toho 56 v štádiu AIDS. 
 
U občanov SR bolo od 1.1.2020 do 31.10.2020 diagnostikovaných 58 nových prípadov HIV infekcie. U cudzincov bolo hlásených 21 nových prípadov HIV infekcie (26,6% z prípadov zachytených v roku 2020 v Slovenskej republike). 
 
Z celkového počtu prípadov HIV na Slovensku (1985-2020) bol v 71,25% prípadov stanovený prenos infekcie homosexuálnym stykom, heterosexuálnym stykom bolo prenesených 20,3 % infekcií. 
 
Ku koncu roka 2019 bol celosvetovo odhadovaný počet osôb žijúcich s infekciou HIV stanovený na 38 miliónov, pričom 690 000 osôb zomrelo na AIDS.

TS