dnes má meniny Irena
zajtra Zoltán
6.4. 2020
Štát dlhuje za zdravotnícke pomôcky 73 miliónov
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

FAKTÚRY UHRÁDZA PO TAKMER ROKU

Viac ako 73 mil. euro dlhuje aktuálne štát dodávateľom zdravotníckych pomôcok ašpeciálneho zdravotníckeho materiálu. Pohľadávky dodávateľov, ktorí sú združení v asociácii SK+ MED sú uhrádzané takmer rok po ich splatnosti a priemerná doba úhrad faktúr je 200 dní. Štátne nemocnice pritom každý rok generujú nové dlhy vo výške niekoľko desiatok miliónov euro a štát doteraz nepredstavil jasnú koncepciu, ako tieto dlhy zastaviť a riešiť úhrady súvisiace s ich záväzkami. SK+ MED vyzýva zodpovedné subjekty a zástupcov MZ SR, aby predstavili jasnú a transparentnú koncepciu úhradovej politiky štáty, ktorá nebude robiť z dodávateľov rukojemníkov.

Členovia asociácie SK+ MED upozorňujú na to, že už v minulosti boli nútení zapojiť sa do systému tzv. oddlžovania. S cieľom získať aspoň časť svojich pohľadávok späť museli akceptovať podmienku zo strany štátu, poskytnúť zľavu na dodaný zdravotnícky materiál. „Ide o veľmi neštandardné podnikateľské prostredie, v ktorom je našim obchodným partnerom štát, ktorý si neplní svoje povinnosti a neuhrádza platby za poskytnuté tovary a služby. Ak sa aj rozhodne uhradiť po niekoľkých mesiacoch faktúry, vyjednáva s dodávateľmi o zľavách,“ hovorí Katarína Danková, výkonná riaditeľka SK+ MED. „Žiadna spoločnosť, ktorá na Slovensku podniká a musí si plniť svoje povinnosti súvisiace s platbami DPH, odvodmi dane z príjmu, platbami miezd zamestnancom či odvody do poisťovní by neakceptovala takéto konanie zo strany obchodného partnera, ktorým je v tomto prípade štát,“  dodáva Danková.

Aktuálne evidujú dodávatelia zdravotníckych pomôcok dlh zo strany štátu vo výške viac ako 73 mil. euro. Táto negatívna bilancia sa bude aj naďalej zhoršovať a môže dospieť opätovne do štádia, kedy budú platby štátu voči dodávateľom meškať aj niekoľko rokov. Už dnes je priemerná lehota splatnosti faktúr voči dodávateľom zdravotníckych pomôcok a špeciálneho zdravotného materiálu 200 dní. Preto je dôležité otvoriť dialóg na túto tému s cieľom nastaviť jasné pravidlá v oblasti úhradovej politiky.

Platobná neschopnosť nemocníc, neustále generovanie nových dlhov, nejasné pravidlá a neexistencia ucelenej koncepcie štátu v oblasti úhradovej politiky ohrozuje fungovanie dodávateľov zdravotníckych pomôcok a špeciálneho zdravotníckeho materiálu na Slovensku. Zároveň bráni vstupu inovatívnych medicínskych technológií a modernej terapie na trh, čo má priamy negatívny vplyv na pacientov. Dnes totiž niet pochýb o tom, že nielen lieky, ale aj medicínske technológie významne zlepšujú kvalitu života pacientom.  

Zástupcovia SK+ MED vyzývajú zodpovedné subjekty na dialóg, ktorý bude viesť pozitívnym systematickým zmenám v prevádzke a financovaní celého sektoru slovenských nemocníc. „Sme pripravení zúčastniť sa otvoreného dialógu v záujme nastavenia koncepcie úhradovej politiky s jasnými pravidlami. Obdobie po voľbách, kedy sa bude tvoriť nová vláda a jej programové vyhlásenie, vnímame ako dobrú príležitosť otvoriť tento dialóg,“  dodáva Katarína Danková.

TS