dnes má meniny Ľubomíra
zajtra Vavrinec
9.8. 2020
Slovenská kardiologická spoločnosť chce v regiónoch zachytiť ľudí s ochorením srdca
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

AUTOM NA CESTE K SRDCU 

  • Viac ako polovica populácie nad 40 rokov trpí kardiovaskulárnymi ochoreniami, napriek tomu si ich verejnosť nespája s rizikom smrti.[1]
  • Najviac nás trápia choroby srdca a ciev. Spomedzi kardiovaskulárnych ochorení má najhorší trend srdcové zlyhávanie. Za ostatných desať rokov sa počet hospitalizácií ako aj počet úmrtí na chronické srdcové zlyhávanie strojnásobil.[2]
  • 1 zo 4 pacientov trpiaci na chronické srdcové zlyhávanie je opakovane hospitalizovaný do 30 dní po prepustení z nemocnice.
  • 1 z 10 pacientov do 30 dní po prepustení z nemocnice zomrie.
  • Slovenská kardiologická spoločnosť spúšťa projekt Autom na ceste k srdcu, ktorý má za cieľ zachytiť pacientov s kardiovaskulárnym rizikom a upozorniť na dôležitosť prevencie kardiovaskulárnych ochorení.  

Slováci výrazne podceňujú kardiovaskulárne ochorenia,  a to aj napriek tomu, že si ročne vyžiadajú takmer 24 – tisíc  ľudských životov. Z toho až 3300 pacientov zomrie na chronické srdcové zlyhávanie, čo je 2.5 násobne viac ako v roku 2005.

Každý deň zomrie na srdcové zlyhávanie až 9 pacientov. Až trojnásobne sa od roku 2005 zvýšil aj počet hospitalizovaných pacientov s touto diagnózou. Na srdcové zlyhávanie je ich ročne hospitalizovaných až  26 tisíc.

Napriek vysokej miere úmrtnosti a hospitalizácií si Slováci stále neuvedomujú riziká kardiovaskulárnych ochorení a výrazne ich podceňujú. Slovenská kardiologická spoločnosť, Pracovná skupina pre srdcové zlyhávanie preto v tomto roku spúšťa projekt Autom na ceste k vášmu srdcu, ktorého cieľom je zachytiť pacientov, ktorí majú asymptomatickú alebo oligosymptomatickú systolickú alebo diastolickú disfunkciu ľavej komory, alebo iné štrukturálne ochorenie srdca.

"Je pravda, že vďaka medicínskemu pokroku dnes vieme lepšie liečiť ochorenia srdca a ciev, na strane druhej sú to práve kardiovaskulárne ochorenia, ktoré sa výrazne podieľajú na štatistikách úmrtnosti na Slovensku. Vo svojej klinickej praxi sa často stretávam s tým, že pacienti si nepripúšťajú, že na ochorenie srdca môžu zomrieť a výrazne podceňujú prevenciu,“ hovorí doc. MUDr. Eva Gonçalvesová, CSc., predsedníčka Pracovnej skupiny pre srdcové zlyhávanie pri Slovenskej kardiologickej spoločnosti a primárka oddelenia zlyhávania a transplantácie srdca NÚSCH, a.s. v Bratislave.

Správne a včasné rozpoznanie príznakov a skoré zahájenie liečby môže pacientovi výrazne pomôcť žiť dlhší a kvalitnejší život napriek ťažkej diagnóze, akou je chronické srdcové zlyhávanie. Aj preto sme sa rozhodli navštíviť vybrané regióny Slovenska špeciálne upraveným autom, ktoré bude vnútorne vybavené ako kardiologická ambulancia a našou úlohou bude zachytiť pacientov so štrukturálnymi ochoreniami srdca, ktorí však nenavštevujú kardiológa,“ hovorí doc. Gonçalvesová.

V bratislavskom, trnavskom, žilinskom, banskobystrickom a prešovskom kraji počas letných festivalov a kultúrnych podujatí budú lekári a zdravotnícky personál realizovať u vybranej skupiny pacientov (najmä nad 65. rokov života) zber anamnestických údajov, meranie tlaku, pulzu, vyšetrenie špecifického markera NT-pro BNP z venóznej krvi a v prípade pozitívnych výsledkov bude pacient pozvaný na EKG a ECHO vyšetrenie priamo do špeciálne upraveného auta. Údaje budú zachytené na záznamník a následne vyhodnotené odborníkmi – kardiológmi priamo na NÚSCH, a.s. v Bratislave. Pacienti, ktorým bude nájdený pozitívny nález, budú kontaktovaní za účelom ďalšieho riešenia ich zdravotného stavu.  

„Z diagnostického hľadiska je dôležité, že v dnešnej dobe vieme pomerne presne a rýchlo už v priebehu niekoľkých minút na základe odberu krvi vyhodnotiť špecifický marker, ktorý je typický pre chronické srdcové zlyhávanie. Samozrejme pacient sa musí podrobiť ďalším vyšetreniam, ktoré potvrdia alebo vylúčia toto ochorenie. Moderná diagnostika však výrazne napomáha zachytiť ochorenie už v počiatočnom štádiu. Ak sa ochorenie včas zachytí a pacienti sa čím skôr začnú liečiť, majú šancu žiť z dlhodobej perspektívy kvalitnejší život,“ hovorí Oľga Rajecová zo spoločnosti Roche Slovensko.  

Čo je to chronické srdcové zlyhávanie a ako sa prejavuje?

Chronické srdcové zlyhávanie vzniká vtedy, keď srdce „nevládze“ uspokojiť požiadavky tkanív organizmu na prívod kyslíka. Ide o dlhodobé a invalidizujúce ochorenie s vysokou úmrtnosťou, ktoré sa prejavuje najmä zhoršujúcou sa dýchavicou a hromadením tekutín v telesných dutinách a tkanivách, kam tekutiny prestupujú pri nedostatočnom prečerpávaní krvi srdcovým svalom („vodnatieľka“). „Medzi typické symptómy patrí dýchavica, opuch končatín – najmä členkov a celková slabosť a únava. Miera prežívania pacientov s týmto ochorením je veľmi nepriaznivá. Až polovica pacientov totiž zomiera v priebehu 5 rokov,“ hovorí doc. Gonçalvesová.

„Musíme intenzívne budovať povedomie a vzdelávať verejnosť o srdcových ochoreniach. Je potrebné využívať inovatívne technológie a modernú liečbu pre pacientov, optimalizovať systém ich manažmentu a včasného záchytu ochorení,“ hovorí doc. Gonçalvesová.„Ak chceme na Slovensku znížiť počet odvrátiteľných úmrtí a spoločne dosiahnuť cieľ, ktorý si stanovilo aj MZ SR, bez zvýšeného záujmu o problematiku kardiovaskulárnych ochorení to nepôjde,“ uzatvára.

Partneri projektu

generálny partner: spoločnosť Novartis

partneri: Sandoz, Roche, Boehringer – Ingelheim, Pfizer, Timed, Messer Medica, Intess

TS

 

Poznámky:

Prieskum agentúry 2Muse, s.r.o. pre spoločnosť Novartis, s.r.o

zber dát február 2019, vzorka 1008 respondentov

Ročenky Národného centra zdravotníckych informácií 2005 – 2017 (počet hospitalizácií a počet úmrtí)

 


[1]Agentúra 2 Muse, s.r.o.  prieskum realizovaný vo februári 2019 pre spoločnosť Novartis, s.r.o.

[2]NCZI, Zdravotnícke ročenky 2005 - 2017