dnes má meniny Želmíra
zajtra Ela
23.5. 2022
Varovanie pre tehotné ženy: Alkohol môže uškodiť vášmu bábätku!
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Alkohol k tehotným nepatrí. Pri príležitosti Medzinárodného dňa povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme, ktorý pripadá na 9. septembra, uskutočnilo Centrum diagnostiky, terapie a prevencie FAS pri Katolíckej univerzite v Ružomberku prieskum na vzorke takmer 400 odborníkov na Slovensku. Zameraný bol na povedomie o syndróme FAS (Fetálny alkoholový syndróm) a jeho výsledky boli alarmujúce.

Vo verejnosti málo známa skratka FAS označuje súbor telesných a mentálnych vývinových vád plodu, ktoré vznikajú následkom konzumácie alkoholických nápojov v tehotenstve. Úroveň povedomia o tomto ochorení bola v roku 2018 skúmaná aj u odbornej verejnosti v oblasti zdravotníctva, školstva a sociálnych služieb na Slovensku.

Ako vyplynulo z výsledkov prieskumu, len 40 % slovenských odborníkov si pojem FAS pamätá zo štúdia na vysokej škole a v praxi ho zaregistrovala iba tretina z nich. Len 30 % respondentov z oblasti školstva by vedelo realizovať vhodné edukačné aktivity k prevencii FAS na školách, pozitívne však je, že viac ako polovica respondentov počas svojej praxe neodporučila tehotným pacientkam piť alkohol čo i len v malom množstve. Prieskum tak potvrdil, že medzi našou odbornou verejnosťou existujú ešte rezervy v odbornej príprave pre budúce povolanie, avšak väčšina opýtaných prejavila ochotu pri edukácii seba i svojich klientov v tejto problematike.

Vedomosti chýbajú aj širokej verejnosti

Na nedostatočné povedomie o tomto ochorení medzi širokou verejnosťou poukazujú aj staršie údaje. Z prieskumu na vzorke 800 respondentov z radov laickej verejnosti vyplynulo, že až ¾ Slovákov o diagnóze Fetálny alkoholový syndróm nikdy nepočuli alebo nevedia identifikovať, čoho by sa táto diagnóza mohla týkať. Slováci si uvedomujú, že obmedzenie pitia alkoholu sa týka všetkých žien, ktoré čakajú prírastok do rodiny, napriek tomu až 80 % tehotných žien bol ponúknutý alkoholický nápoj. Až 65 % žien sa dokonca so svojim gynekológom na tému možných účinkov alkoholu na plod počas tehotenstva vôbec nerozprávalo.

Dôležitá je prevencia

Popritom FAS netreba podceňovať. „Syndróm FAS diagnostikujú lekári približne u 250 slovenských detí ročne. Bábätko zaostáva výrazne v raste, má viditeľné zmeny na tvári a rôzne telesné odchýlky. Už po narodení sa u týchto detí prejavuje dráždivosť, poruchy spánku a zaostávanie vo vývine. Deti však trpia aj v ďalších rokoch svojho života, nakoľko FAS a jeho spektrum postihuje predovšetkým mozog ako centrálnu časť nervovej sústavy,“ uvádza Dr. Oľga Okáľová, špecialistka na problematiku FAS z Centra diagnostiky, terapie a prevencie FAS. Diagnóze Fetálny alkoholový syndróm sa dá, podľa Oľgy Okáľovej, predísť tak, že tehotná žena úplne prestane piť alkohol.

Podpora zodpovedného prístupu ku konzumácií alkoholu je jednou z úloh, ktorú si uvedomuje aj Plzeňský Prazdroj Slovensko, preto ako zodpovedný výrobca alkoholu už siedmy rok podporuje činnosti spojené s osvetou ochorenia FAS. Spolu s odborníkmi z Katolíckej univerzity sa podieľa na aktivitách na zvyšovanie povedomia o FAS medzi odbornou i laickou verejnosťou. Súčasťou podpory je aj kampaň s názvom 9 mesiacov 0 promile, do ktorej sa tento rok zapojila aj herečka, speváčka a čerstvá mamička malého synčeka Barbora Švidraňová: „Nie je nič lepšie, ako keď sa vám narodí zdravé dieťa. Každá tehotná žena by mala dostať informáciu o škodlivosti alkoholu počas tehotenstva. Chcem vyzvať aj ostatné budúce mamičky, ktoré sa pripravujú na rodičovstvo - odmietnite akýkoľvek alkohol počas 9 mesiacov. Bez problémov to zvládnete, rovnako ako ja. A dnes sa teším zo zdravého synčeka.“