dnes má meniny Ľuboslav Ľuboslava
zajtra Matúš
20.9. 2018
Slovensko má prvú mapu prevencie
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Srdcovo-cievne a onkologické ochorenia patria k civilizačným chorobám s najvyššou mierou úmrtnosti na Slovensku. Aj napriek tomu, že by sa ich riziko dalo vďaka prevencii výrazne znížiť, len 25 % Slovákov absolvuje ročne preventívnu prehliadku u svojho lekára. Vznikol preto projekt, ktorý mapuje aktivity v oblasti prevencie a zoskupuje tých, ktorí sa téme venujú.

Prevencia výrazne prispieva k zlepšovaniu kvality života jednotlivcov aj rodín a je dôležitým faktorom pre predlžovanie života obyvateľov. Zároveň, je dôležitá pre štát keďže je efektívnym nástrojom ako znížiť ekonomickú záťaž, ktorú spôsobujú dlhodobé, chronické ochorenia, populačné či infekčné choroby alebo úrazy. Chorobnosť tak predstavuje obrovskú záťaž pre ekonomiku štátu a spôsobuje náklady pre zamestnávateľov, ktoré im vyplývajú z práceneschopnosti ich zamestnancov. Je preto mimoriadne dôležité, aby sa do procesu zlepšovania prevencie na Slovensku zapojili všetci aktéri spoločnosti.

O dôležitosti a budúcnosti prevencie na Slovensku sa preto diskutovalo na Fóre o prevencii, ktoré sa konalo dňa 23. novembra 2017 v Bratislave za účasti zástupcov štátnej správy (Ministerstvo zdravotníctva, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, Ministerstvo školstva), odborníkov (Úrad verejného zdravotníctva, predsedníčka Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti), zástupcov zdravotných poisťovní, pacientskych organizácií, akademickej obce, aj dôležitých zamestnávateľov (Volkswagen Slovakia, Dell, Slovnaft, Orange Slovensko, SPP, Adient, O2, IBM, Slovalco  a portálu Profesia.sk).

Prvé kroky k zlepšeniu prevencie na Slovensku

S myšlienkou iniciovať Fórum o prevencii prišla farmaceutická spoločnosť MSD (Merck Sharp & Dohme) na základe podobného projektu, ktorý vznikol v USA: Partnership to Fight Chronic Disease (http://www.fightchronicdisease.org/). Ten združuje rôznych aktérov v snahách bojovať proti chronickým chorobám a znižovať ich dopad na spoločnosť.   

„Našim cieľom bolo združiť všetkých kľúčových aktérov, ktorí podporujú aktivity v oblasti prevencie a vytvoriť priestor pre spoluprácu a vzájomný dialóg. Chceme začať odbornú diskusiu o dôležitosti prevencie na Slovensku medzi všetkými zúčastnenými,“hovorí Joppe Jansen, generálny riaditeľ, MSD Slovensko a dodáva: „V neposlednom rade chceme mobilizovať verejnosť k tomu, aby zodpovednejšie pristupovala k vlastnému zdraviu.“

Mapa prevencie - O prevencii a zdraví spoločne na jednom mieste

Súčasťou fóra bolo predstavenie prvej Mapy prevencie Slovenska ako prehľadného sumáru aktérov, ktorí robia na Slovensku aktivity v oblasti prevencie. Momentálne je po celom Slovensku zmapovaných 90 aktérov, vrátane zamestnávateľov, škôl, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, asociácií a združení až po individuálnych aktérov. Aktivity na Mape prevencie zahŕňajú preventívne programy, vzdelávacie aktivity a osvetové kampane.

„Mapa prevencie za krátky čas dokázala odhaliť ako vyzerá prevencia na Slovensku. Najviac aktérov, a to až 45 zo spomínaných 90 spadá do kategórie asociácií a združení. Väčšina aktérov sídli v Bratislavskom kraji, mnohí z nich však majú celoslovenskú pôsobnosť. Najväčšie zastúpenie majú vzdelávacie aktivity ako debaty, školenia, diskusie o prevencii a zdraví, prípadne lekárske sympózia a kongresy,“vysvetľuje Miroslav Dedík, riaditeľ pre korporátne vzťahy, MSD Slovensko a na záver dodáva: „Do Mapy prevencie sa môže zapojiť každý, kto sa v tejto oblasti angažuje. Veríme, že sa nám spoločne podarí rozprúdiť celospoločenskú diskusiu a urobiť z prevencie na Slovensku reálnu tému, ktorá dokáže zmeniť postoje ľudí k vlastnému zdraviu.“

TS