dnes má meniny Radúz
zajtra Hilda
10.12. 2018
Poznáte BIELY kódex lyžiarov?
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Od skorého detstva učíme deti lyžovať. Pre bezpečnosť na zjazdovkách platia pravidlá, ktoré síce nie sú dané zákonom, ale pre bezpečnosť lyžiara a ostatných lyžiarov sú dôležité. Či sa dodržali, prihliada aj prípadný súd preverovací nehodu.  Naučme deti aj správaniu = naučme ich 10 pravidiel BIELEHO kódexu.

Tieto pravidlá odporúča Medzinárodný Lyžiarsky Zväz FIS (Fédération Internationale de Ski).

Každý lyžiar nie je zodpovedný len za svoje zdravie, ale aj za bezpečnosť ostatných lyžiarov! Na čo teda dávať pozor?

1. Ohľaduplnosť k iným - každý na lyžiarskej trati je povinný správať sa tak, aby neohrozil ani nepoškodil zdravie alebo život, alebo nespôsobil škodu sebe alebo inému nebezpečným štýlom jazdy, nevhodným materiálom, špatne odloženým materiálom, zníženou schopnosťou reakcie a odhadu (únava, choroba, alkohol, drogy a pod.)

2. Kontrola rýchlosti a spôsobu jazdy - lyžiar musí prispôsobiť rýchlosť a štýl jazdy svojim schopnostiam, terénu, počtu lyžiarov na zjazdovke, ale aj poveternostným podmienkam 

3. Voľba stopy / smeru jazdy - lyžiar prichádzajúci zhora je zodpovedný za všetkých, ktorí lyžujú pod ním, musí svoj smer jazdy voliť tak, aby neohrozil pred ním jazdiaceho lyžiara. Lyžiar, ktorý jazdí za iným lyžiarom, musí dbať na dostatočný odstup, aby lyžiarovi vpredu ponechal voľný priestor pre smer a spôsob jazdy. To predpokladá udržiavanie odstupu a predvídanie úmyslov lyžiara jazdiaceho vpredu, či nižšie.

4. Predbiehanie - predbiehať možno sprava aj zľava s dostatočným odstupom tak, aby predbiehaný lyžiar nebol ohrozený a mal dostatočný priestor pre smer aj spôsob jazdy.

5. Vjazd na trať, rozjazd na trati - každý, kto vchádza na lyžiarsku trať alebo chce po zastavení opäť pokračovať v jazde, je povinný sa rozhliadnuť, dať prednosť lyžiarom prichádzajúcim zhora a neohroziť lyžiarov pod sebou. Neočakávaný rozjazd lyžiara stojaceho na mieste sa dá len ťažko predvídať a môže spôsobiť zbytočnú kolíziu s prichádzajúcim lyžiarom.

6. Zastavenie a státie - na trati sa nesmie bezdôvodne zastaviť a stáť na zúžených a neprehľadných častiach zjazdoviek. Zvlášť nebezpečné je zastaviť alebo po páde zostať sedieť za terénnou vlnou. Lyžiar, ktorý spadol na takomto mieste ho musí čo najrýchlejšie opustiť.

Pozor by mali dávať najmä snowbordisti! Keď oddychujú na zjazdovke, sedia = sú menej viditeľní. 

Nikdy nezastavujeme v strede zjazdovky!

Nezastavujeme počas hmly!

7. Výstup a zostup - osoba, ktorá stúpa nahor alebo schádza po lyžiarskej trati, musí používať okraj zjazdovky.

8. Dodržiavanie značiek na trati - hlavne vo väčších strediskách, kde je viac zjazdoviek bývajú tieto označené značkami s rôznymi upozorneniami o krížení zjazdoviek, označením nebezpečných miest, príkazmi na zníženie rýchlosti, alebo značkami horskej služby či polície. V cudzine sú tieto všetkými dodržiavané a ich dodržiavanie je kontrolované.

Pri krížení trasy lyžiarov a skylpinistov majú prednosť lyžiari = ich zastavanie sa a danie prednosti je totiž problematickejšie!

9. Pomoc pri nehodách - každý užívateľ zjazdovky je povinný pri úraze iného lyžiara na trati poskytnúť prvú pomoc v rámci svojich schopností a možností vrátane protišokových opatrení, označiť miesto nehody nad nehodou (napr. pomocou skrížených lyžiarskych palíc či zapichnutím lyží v tvare kríža) a oznámiť úraz horskej službe, alebo inej oprávnenej osobe, privolať čo najrýchlejšie odbornú pomoc. Najrýchlejšie je upovedomiť pracovníkov pri vleku. 
Každé stredisko je už dnes povinné mať za zjazdovke kvalifikovaného zdravotníka. 

Každý lyžiar je povinný pristaviť si pri lyžiarvi, ktorý spadne, má nejaký problém a uistiť, čo je v poriadku alebu mu treba pomôcť.

10. Preukaz totožnosti - každý z účastníkov nehody (svedok, poškodený, vinník) sa na výzvu musí legitimovať. V alpských krajinách sa neposkytnutím pomoci, alebo neposkytnutím údajov, či útekom z miesta nehody vystavuje dotyčný trestnému konaniu a následnému stíhaniu. Pri zavinení úrazu s použitím alkoholu nasleduje trestný postih ako pri dopravnej nehode. Poisťovne alkoholické úrazy nepovažujú za poistnú udalosť.

Samozrejmá nesamozrejmosť
Nelyžovať pod vplyvom alkoholu a iných omamných látok ani počas Vianoc, Silvestra, narodenín, či iných sviatkov slávených na lyžovačkách.

spracovala redakcia mamatata.sk

FOTO Impresa Art, s r.o.