dnes má meniny Viliam
zajtra Vilma
28.5. 2022
Svetový deň chronickej obštrukčnej choroby pľúc (CHOCHP)
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Tretiu novembrovú stredu vyhlásila Svetová zdravotnícka organizácia za Svetový deň chronickej obštrukčnej choroby pľúc (CHOCHP). Jeho cieľom je upozorniť každoročne na riziká a aktuálne štatistiky súvisiace s týmto závažným respiračným ochorením, ktoré sa vyskytuje u v priemere 10 percent populácie. Rovnaký zámer šíriť osvetu v tejto oblasti má aj Nadačný fond pre zdravé pľúca, ktorý realizuje aktuálne počas novembra v siedmich mestách Slovenska sériu bezplatných seminárov pre verejnosť. Tie umožňujú vďaka odbornému vyšetreniu pľúc prostredníctvom spirometra zachytiť prípady pacientov, u ktorých sa vyskytne podozrenie na CHOCHP a zatiaľ nie sú na toto ochorenie liečení.    

Respiračné ochorenie CHOCHP, ktoré postihuje v priemere až každého desiateho Slováka, je z hľadiska úmrtnosti rovnako závažné ako onkologické ochorenia. CHOCHP je smrteľné a nevyliečiteľné ochorenie, u ktorého je priemerná dĺžka života pacientov len šesť a pol roka. Je tomu tak preto, že občania Slovenska prichádzajú k lekárovi neskoro, často v pokročilých štádiách ochorenia. Medzi hlavné rizikové faktory patrí ovzdušie, prach a emisie. Na závažnosť tejto choroby, ktorá nie je len ochorením fajčiarov, upozorňujú pri príležitosti Svetového dňa CHOCHP opäť aj slovenskí pneumológovia.

„Aj napriek závažnosti tohto ochorenia je miera informovanosti verejnosti o chronickej obštrukčnej chorobe pľúc stále pomerne nízka. Slovenskí pacienti si nedostatočne  uvedomujú hrozbu, ktorú so sebou prináša napr. opakujúci sa kašeľ či častá dýchavica. A tí, ktorí o tomto ochorení vedia, sa mylne domnievajú, že túto chorobu dostanú len fajčiari. To však nie je pravda. CHOCHP ohrozuje širokú populáciu, bez rozdielu pohlavia a veku. Postihuje tak fajčiarov ako aj nefajčiarov a zlou kvalitou ovzdušia riziko jej vzniku narastá,“ hovorí MUDr. Miroslav Žáčik z ambulancie pneumológie a ftizeológie v Námestove a Trstenej.

Nadačný fond pre zdravé pľúca, ktorého poslaním je pomáhať, vzdelávať a šíriť osvetu v oblasti CHOCHP, realizuje v mesiaci november sériu bezplatných seminárov o príznakoch, prevencii a diagnostike tohto závažného ochorenia. Semináre pod vedením odborníkov prebiehajú postupne v siedmich mestách Slovenska a sú určené primárne pre seniorov. Súčasťou informačno-vzdelávacieho podujatia s názvom „Nestačíte s dychom?“ je aj distribúcia samovyšetrovacieho dotazníka, ktorý odporučí návštevníkom seminára alebo ich známym po zaznačení určitých odpovedí návštevu pľúcneho lekára. Po konzultácii s prednášajúcim lekárom môžu navyše vybraní účastníci absolvovať aj priamo na seminári odborné vyšetrenie pľúc prostredníctvom tzv. spirometrie, ktorá dokáže bezprostredne diagnostikovať rizikových pacientov.

Cieľom práve prebiehajúceho projektu je nielen upozorniť na CHOCHP ako smrteľné ochorenie, ale taktiež priamo zachytiť prípady výskytu tohto ochorenia, teda pacientov, ktorí nevedia o tom, že sa u nich toto ochorenie vyvinulo. Naším prvoradým zámerom je odporučiť im, aby čo najskôr absolvovali komplexné vyšetrenie a na základe jeho výsledkov sa začali urýchlene liečiť,“ uvádza MUDr. Miroslav Žáčik.

Semináre „Nestačíte s dychom?“ prebiehajú postupne v nasledovných mestách a termínoch:

  • Námestovo - 7.11.
  • Trstená – 8.11.
  • Poprad – 9.11.
  • Ružomberok – 25.11.
  • Liptovský Mikuláš – 25.11.
  • Bardejov – 29.11.
  • Prešov – 30.11.

Viac informácií o poslaní a aktivitách Nadačného fondu pre zdravé pľúca nájdete na stránke www.prezdravepluca.sk.