dnes má meniny Martin Maroš
zajtra Svätopluk
11.11. 2019
Desatoro rodiča proti šikane
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
1) Stavajte deťom pravidlá „hry“
Deti potrebujú pevné pravidlá. Problémy v rodine vznikajú vtedy, ak je pravidiel príliš mnoho alebo príliš málo, a keď vďaka
nedôslednosti strácajú zmysel. Aj vy rodičia však musíte rešpektovať a dodržiavať všetky pravidlá, dohody a ich dôsledky.
 
 
2) Buďte vo výchove a výchovných postupoch jednotní
I keď máte ako rodičia rôzne názory, skôr než začnete konať, mali by ste sa dohodnúť na kompromise a stáť si za ním.
Deti sa tak naučia, že nemôžu stavať rodičov proti sebe, že existujú síce rôzne názory, ale že ich je možné tolerovať.
 
3) Buďte dôsledný pri dodržiavaní pravidiel správania sa
Dbajte dôsledne a s vytrvalosťou na dodržovaní už raz stanovených pravidiel. Správajte sa k deťom priateľsky, ale rozhodne.
Vysvetlite im zmysel konkrétnych pravidiel a upozornite ich na dôsledky ich nedodržania. Neprítomnosť pravidiel plodí chaos.
 
4) Odolajte citovému vydieraniu dieťaťa
Deti vedia byť úspešnými citovými manipulátormi. Neverte teda uslzeným očkám, ktoré sa hneď po dosiahnutí svojho zámeru zázračne vysušia.
Niektoré deti pomôže zmeniť práve vstup do väčšieho školského kolektívu, kde už nie sú centrom pozornosti.
 
5) Vymedzujte deťom hranice
Rovnako ako určené pravidlá, tak i hranice vytvárajú rámec, v ktorom sa deti môžu prejaviť, získať skúsenosti, pohybovať sa. Čím je dieťa staršie, tým viac hranice rozširujeme a nechávame ho od seba odísť. Úlohou rodičov je chrániť deti pred nebezpečenstvom, ktoré nevedia ešte samé odhadnúť.
 
6) Staňte sa pre svoje deti autoritou aj priateľom
Aj keď sa tak možno na prvý pohľad nezdá, ale autorita a priateľstvo sa vôbec nevylučujú. Autorita znamená určovať pravidlá,
žiadať si ich plnenie, ale zároveň zostať pre deti priateľom a partnerom a dávať im možnosť prejaviť názor.

7) Nezabudnite deti aspoň raz za deň pochváliť
Ak zistíte, že vaše deti robia to, čo majú robiť, oceňte ich, pochváľte ich, povedzte im, že to urobili správne. Uznajte aj nepodarené pokusy. Povedzte deťom, že sa tešíte z toho, aké sú zodpovedné, húževnaté, pomáhajúce, tolerujúce, odpúšťajúce... Aj keď tieto vlastnosti ešte nemajú dokonalé, chváľte ich za ne.

8) Spoločne si plánujte deň, týždeň, mesiac
Spoločný plán dáva deťom istotu. S deťmi by ste mali hovoriť o tom, čo sa v rodine ide robiť. Naplánujte si s nimi rôzne akcie, výstavy, divadielka... Učí ich to rozvrhnúť si deň tak, aby si stihli urobiť domáce úlohy, pohrať sa a aj si oddýchnuť. Vyhnete sa zbytočnému stresu a únave dieťaťa aj seba.
 
9) Prejavujte voči deťom lásku
Minimálne raz denne si dieťa pritúľte a povedzte mu, ako ho máte nadovšetko radi. A nikdy svojmu dieťaťu nepovedzte, že ho neľúbite, ani keď vás veľmi nahnevá, alebo ani keď donesie päťku v žiackej
knižke a nebodaj na vysvedčení. Radšej povedzte: „Sklamal si ma.“

10) Poskytujte deťom v rodine pokoj, stabilitu, harmóniu
Deti potrebujú pokojné láskyplné rodinné prostredie, ktoré v nich vyvoláva pocit istoty a bezpečia. Medzi partermi zákonite dochádza k výmene názorov, hádke, kríze, ktorá sa odohráva pred očami detí, ale vždy by mali byť svedkami toho, že rodičia si odpustia, uzmieria, dohodnú, navrhnú kompromisné riešenie.
 
Čo myslíte, ktorý krok je pre dieťa, pre vás - rodičov najdôležitejší?