dnes má meniny Bohuš
zajtra Alfonz
27.1. 2022
Prvá pomoc pri životohrozujúcich stavoch
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Vyšetrenie pozostáva z dvoch častí:

1.       Zistenie prítomnosti vedomia, dýchania a vonkajšieho krvácania

Je postihnutý pri vedomí? (t.j. odpovedá na otázky, zareaguje na zatrasenie, tlesknutie pred tvárou)

Dýcha ?

Nevidíte veľké vonkajšie krvácanie?

2.       Dôkladné prezretie postihnutého, odhalenie príznakov, ktoré neohrozujú bezprostredne jeho život, ale mohli by spôsobiť komplikácie, ak by ostali neodhalené

Pýtajte sa postihnutého, čo ho bolí, či je smädný, je mu teplo alebo zima, zistite či počuje, pamätá si, môže hýbať všetkými končatinami

Postihnutého prehliadnite od hlavy k pätám: hlava - krk - oči- chrbtica - hrudník - brucho - horné končatiny - dolné končatiny

Dôležité je vylúčiť skryté poranenia pod odevom, najmä krvácanie

Privolanie Záchrannej zdravotnej služby:

155
Číslo 155 volajte pri výskyte výlučne zdravotných ťažkostí, ušetríte tým cenné minúty.

112
Číslo 112  je číslo integrovaného záchranného systému. Voláme ho vtedy, ak okrem zdravotných ťažkostí predpokladáme aj potrebu technickej pomoci – hasičov.

18 300
Číslo 18 300 je číslo Horskej záchrannej služby. Voláme ho v prípade núdzového stavu horách.

STAVY, KTORÉ OHROZUJÚ ŽIVOT :

KRVÁCANIE

Náhla strata asi 1/3 objemu krvi má za následok významný pokles krvného tlaku, nedostatočné okysličovanie všetkých tkanív a vyvolanie životohrozujúceho stavu – šoku. V rámci prvej pomoci postupujeme pri ošetrovaní čo najrýchlejšie aj za cenu nedodržania sterility ošetrenia rany.

Pri úrazoch, kde sa vyskytne krvácanie, je najbezpečnejšie pamätať si takzvaných 5Z:

 

IPRAVIDLO 5 Z

1.

Zistiť krvácanie 

Poraneného posaďte alebo položte. Zatlačte priamo do rany, je to najúčinnejší spôsob zastavenia krvácania. Zdvihnite končatinu nad úroveň srdca, na ranu priložte tlakový obväz. Tlakový obväz má kryciu vrstvu, ktorú priložíte priamo na ranu, vrstvu tlakovú (rolka obväzu), ktorá tlačí na cievu v rane a zastavuje krvácanie a vrstvu upevňovaciu, ktorá ovíja tlakovú vrstvu a dostatočne ju drží. Ak sa vám krvácanie podarí zastaviť, pravidelne kontrolujte, či obväz nepresakuje, sledujte základné životné funkcie, zabezpečte všetky protišokové opatrenia a čakajte na príchod ZZS.

2.

Zatlačiť v rane 

3.

Zdvihnúť nad úroveň srdca 

4.

Zabrániť šoku

5.

Zavolať 112/155

 

Veľké vonkajšie krvácanie je nebezpečné. Krv z rany vyteká, niekedy prerušovaným prúdením. K vonkajšiemu krvácaniu dochádza pri tržných, bodných, sečných alebo rezných ranách. Najnebezpečnejšie je krvácanie v oblasti krku a končatín. Krvácanie môže viesť k takej strate krvi, ktorú organizmus nedokáže nahradiť. Zranený pri veľkom krvácaní môže vykrvácať aj na mieste vzniku úrazu, častejšie po niekoľkých dňoch na zlyhanie životne dôležitých orgánov.

ŠOK

Šok je odpoveďou organizmu na neprimeranú záťaž a patrí medzi životohrozujúce stavy. Sprevádza úrazy a prejavuje sa postupným zlyhávaním krvného obehu, hlbokým poklesom krvného tlaku, nedostatočným prekrvením všetkých tkanív a orgánov.

Príznaky šoku:

nepokoj alebo spavosť, 

neostré videnie, 

smäd, 

nevoľnosť,  

studená, bledá a spotená koža, 

rýchly a slabo hmatateľný pulz,

zrýchlené dýchanie.

Pri zabránení vzniku šoku je v prvom rade potrebné postihnutého uložiť do protišokovej polohy (autotransfúzna poloha/ centralizácia krvi do životne dôležitých orgánov) – ľah na chrbte so zvýšenou dolnou polovicu tela (cca o 30 cm). Do tejto polohy postihnutého nedávajte pri poranení hlavy, hrudníka, srdcových, dýchacích ťažkostiach či bezvedomí.

PROTIŠOKOVÉ PRAVIDLO 5 T

1.

Ticho 

Postihnutého pohodlne uložte, snažte sa zaistiť telesný a duševný pokoj aktívnym upokojovaním.

2.

Teplo

Snažte sa udržať optimálnu telesnú teplotu. Podchladeniu zabránite prikrytím tela zdola i zhora.

3.

Tíšenie bolesti

Začnite ošetrovať poranenia jemne a šetrne. Nikdy nepodávajte lieky ústami na tíšenie bolesti.

4.

Tekutiny

Väčšina ľudí v šoku má pocit smädu, preto môžeme ovlažovať pery, aby sme pocit smädu zmiernili. V žiadnom prípade mu nedávate piť, pretože by to mohlo vyvolať zvracanie, ktoré zhoršuje stav.

5.

Transport

Privolajte odbornú pomoc a medzitým kontrolujte vedomie a dýchanie.

 

BEZVEDOMIE

Strata vedomia je častým prejavom akútneho nedostatku kyslíka v krvi pri poruche základných životných funkcií – dýchania a krvného obehu.

Pri bezvedomí postihnutý nereaguje na hlasové podnety, dotyky, zatrasenie. Svalové napätie je úplne povolené, telo je bezvládne. Aj keď bezvedomie môže pripomínať spánok, je mimoriadne nebezpečné! Pri strate vedomia stráca postihnutý aj obranné reflexy ako kašeľ či prehĺtanie. Môže prísť k zatečeniu žalúdočného obsahu do dýchacích ciest a k zaduseniu.

!    Ak postihnutý dýcha, uložte ho do stabilizovanej polohy na boku, privolajte odbornú pomoc, pričom stále sledujte prítomnosť dýchania. Do stabilizovanej polohy neukladajte pri bezvedomí po úrazoch.

Stabilizovaná poloha

Postihnutého položte vodorovne na chrbát, vyberte mu obsah vreciek oblečenia, zložte okuliare.

Narovnajte mu nohy, ruku postihnutého, ktorá je bližšie k vám, uložte v pravom uhle k telu, dlaň smeruje nahor.

Ruku postihnutého, ktorá je ďalej od vás, položte postihnutého cez prsia, chrbát ruku oprite o tvár.

Svojou druhou rukou chyťte vzdialenejšiu nohu postihnutého a pokrčte koleno v pravom uhle s chodidlom na zemi.

Pretočte postihnutého smerom k sebe na bok za pokrčené koleno vzdialenejšej nohy, bližšiu ruku postihnutého stále držte stále pritlačenú na tvár.

Polohu hornej nohy postihnutého upravte tak, aby bola v bedrovej kĺbe aj v kolene ohnutá do pravého uhla.

Zakloňte hlavu, aby dýchacie cesty ostali voľné.

Sledujte naďalej prejavy, zmeny vedomia a prítomnosť dýchania.

Prečo je stabilizovaná poloha dôležitá?

Zabezpečíte ňou priechodnosť dýchacích ciest.

Minimalizujete riziko zatečenia obsahu žalúdka do dýchacích ciest a následné dusenie.

Poloha je stabilná a pohodlná pre bezvládneho pacienta, minimalizujete ňou riziko spontánneho pohybu a ďalších zranení spôsobených vlastnou váhou tela.

V tejto polohe je možná ľahká kontrola životných funkcií a ak je to potrebné, tak aj otočenie späť na chrbát.

!    Ak je postihnutý v bezvedomí a zároveň nedýcha, začnite s resuscitáciou!

ZASTAVENIE DÝCHANIA  A KRVNÉHO OBEHU

Kardiopulmunálna resuscitácia  (KPR) sa vykonáva v prípade, že nastane bezvedomie a zastavenie dýchania, čo znamená zastavenie krvného obehu. Pomocou KPR zabezpečíte obnovenie dodávky okysličenej krvi do celého tela, najmä do mozgu. Oživovanie prebieha pomocou záchranného dýchania z pľúc do pľúc a stláčaniami hrudníka.

S oživovaním nečakajte!

!    Po 3-5 minútach bez kyslíka dochádza k nezvratnému poškodeniu mozgu.

!    Po 7 minútach zastavenia srdca je možné oživiť bez následkov len 25 % postihnutých.

Postup KPR u dospelých:

Postihnutého uložíme na tvrdú a rovnú podložku.

Oživovanie začneme 30 stlačeniami hrudníka do 5 – 6 cm hĺbky, v strede hrudníka hranou dlane, potom nasledujú 2 záchranné vdychy tak, aby sme videli nadvihnutie hrudníka.

Postup opakujeme, pričom hrudník stláčame rýchlosťou 100-krát za jednu minútu. Zisťovanie prítomnosti vedomia a dýchania a záklon hlavy je potrebné vopred nacvičiť!

U detí od 1 mesiaca do puberty začíname resustitáciu 5 záchrannými vdychmi a potom pokračujeme ako u dospelých 30 stlačeniami hrudníka a 2 záchrannými vdychmi.

KPR je nutné nacvičiť si v rámci kurzov prvej pomoci na modeloch, aby ste získali istotu tak pri stláčaní hrudníka ako aj pri intenzite záchranných vdychov.
 

Použité zdroje:

www.prvapomoc.sk, www.zachranari.sk,

Odborný dohľad nad spracovaním: Doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.