dnes má meniny Bernard
zajtra Zina
20.5. 2022
Kupujete vianočnú elektrickú svietiacu reťaz? Dávajte si pozor
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Podľa zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa je predávajúci povinný spotrebiteľa riadne informovať o vlastnostiach predávaných výrobkov alebo charaktere poskytovaných služieb, o spôsobe použitia a údržby výrobku a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia alebo údržby, ako aj o riziku súvisiacom s poskytovanou službou. Ak je potrebné s ohľadom na povahu výrobku, spôsob a dobu jeho používania, je predávajúci povinný zabezpečiť, aby tieto informácie boli obsiahnuté v priloženom písomnom návode a aby boli zrozumiteľné.

Slovenská obchodná inšpekcia spotrebiteľom odporúča, aby si pri nákupoch vianočných svietiacich reťazcov všimli:

 • údaj o výrobcovi, dovozcovi,
 • návody na používanie, údržbu a skladovanie výrobkov,
 • informácie o vhodnosti výrobku pre vnútorné alebo vonkajšie požitie,
 • kvalitu,
 • veľkosť, rozmery.

Spotrebitelia by si mali dať výrobok pred kúpou rozbaliť a predviesť. Všetky údaje pri označovaní domáceho či dovážaného tovaru, podmienky záruky a iné informácie pre spotrebiteľa musia byť v slovenskom jazyku.

 • Na objímke, na kábli alebo na trvanlivej neodstrániteľnej návlečke či na štítku, pripevnenom na kábli, musia byť vyznačené tieto údaje:

•    značka pôvodu (môže to byť ochranná známka, identifikácia výrobcu alebo dodávateľa),
•    napätie a príkon náhradných žiaroviek,
•    symbol triedy II alebo triedy III, ktorý je potrebný podľa druhu ochrany pred úrazom elektrickým prúdom,
•    označenie stupňa ochrany proti prachu a vlhkosti (IP XX) alebo upozornenie, že reťazec je len na vnútorné použitie,
•    menovité napätie reťazcov triedy III,
•    použitie náhradných žiaroviek len takého druhu, aké boli dodané s týmto svietiacim reťazcom.

 • Svietiace reťazce so žiarovkami zapojenými do série sa označujú údajom o type alebo elektrickými hodnotami žiaroviek a menovitým napätím celého reťazca.
 • K svietiacim reťazcom musia byť pripojené tieto upozornenia:
 1. nevyberať a nevkladať žiarovky, keď je reťazec pripojený na napájanie (pri vymeniteľných žiarovkách),
 2. v iných než utesnených reťazcoch so žiarovkami zapojenými do série ihneď vymeniť chybné žiarovky s rovnakým menovitým napätím a príkonom, aby sa predišlo prehriatiu,
 3. nepripájať reťazec na napájanie, ak je ešte v obale, resp. nepripájať reťazec na napájanie, ak je v takom obale, ktorý nie je prispôsobený na predvádzanie,
 4. ak sú do série zapojené žiarovky s poistkou, nevymieňať žiarovku s poistkou za žiarovku bez poistky.  
 • K obyčajným svietiacim reťazcom musí byť pripojený údaj o tom, že reťazec je len na vnútorné použitie.
 • K svietiacim reťazcom, ktoré nie sú určené na vzájomné spojenie, musí byť okrem toho pripojené takéto upozornenie: „Nespájať reťazec elektricky s ďalším reťazcom“.
 • K svietiacim reťazcom so žiarovkami s poistkou musí byť pripojený údaj o tom, ako sa dajú identifikovať žiarovky s poistkou.
 • Žiarovky s poistkou, ktoré spĺňajú požiadavky, musia mať vhodné identifikačné označenie, ako je napr. osobitná farba.
 • K svietiacim reťazcom s nenormalizovanými žiarovkami (napríklad so žiarovkami nasúvacieho typu) sa musí pripojiť informácia o tom, že na nahradenie žiaroviek sa musia použiť žiarovky rovnakého typu, aké boli pôvodne s reťazcom dodané alebo takého typu, aký určil výrobca.
 • K svietiacim reťazcom s nevymeniteľnými žiarovkami sa musí pripojiť informácia o tom, že žiarovky sú nevymeniteľné.

Upozornenie, aby sa reťazec nepripájal na napájanie, ak je ešte v obale, musí byť na obale.

Ak sa obyčajný svietiaci reťazec iný ako triedy ochrany III (na bezpečné napätie) dodáva s obalom, ktorý je určený na odkladanie reťazca keď sa nepoužíva, upozornenie, že reťazec je len na vnútorné použitie, musí byť na obale. Ostatné prídavné označenia ako typové označenia, menovité napätie a maximálny príkon musia byť na obale alebo na lístku vloženom do obalu.

        X

Zoznam doteraz zistených typov svietiacich reťazcov, ktoré boli kvalifikované ako nebezpečné výrobky a ktoré SOI zistila na trhu v Slovenskej republike v predchádzajúcom predvianočnom období:

Zoznam zistených nebezpečných svietiacich reťazcov r. 2011 na našom trhu

Vianočný svietiaci reťazec MULTI FUNCTION RICE LIGHT

Svietiaci reťazec MULTI FUNCTION 100 RICE LIGHT EAN: 8800000080307

Svietiaci reťazec 100L RICE LIGHT EAN: 8201008130085

Svetelná reťaz 140L RICE LIGHT WZ 636C EAN: 6901055088118

Vyobrazenie nebezpečných vianočných svetelných reťazcov je možné nájsť na web stránke http://www.soi.sk/sk/Nebezpecne-vyrobky/Narodny-trh-SR

Najčastejšie zistené nedostatky pri týchto nebezpečných výrobkoch

 • Nevyhovujúci prierez napájacích vodičov (dimenzovanie, hrúbka izolácie, vonkajší priemer vodičov s izoláciou cca 1,5 mm, prierez vodiča 0,1 mm2),
 • nevyhovujúca izolácia pri skúške prierazu,
 • objímky žiaroviek mali nevyhovujúcu teplotnú odolnosť,
 • objímky žiaroviek mali nevhodný tvar - zhora boli otvorené - nezakryté živé časti,
 • nevyhovujúca vidlica,
 • nevyhovujúce upevnenie vodičov v zástrčke a v päticiach žiaroviek,
 • nevyhovujúce povrchové cesty a vzdušné vzdialenosti.

Hlavné dôvody nebezpečnosti:

 • možnosť dotyku živých častí prstom,
 • nedostatočný prierez vodičov a hrúbka izolácie,
 • nevyhovujúce prepojenie vodičov na žiarovke,
 • vodiče nemajú dostatočné mechanické vlastnosti (vodič sa dá ľahko roztrhnúť a
 • môže nastať kontakt so živými časťami),
 • objímky žiaroviek nie sú odolné proti teplu a horeniu - dochádza k deformáciám, horeniu a následne k obnaženiu živých častí.

V dôsledku týchto nedostatkov hrozí pri používaní úraz elektrickým prúdom alebo možnosť vzniku požiaru.

svetelne_retazce1

Vodiče nemajú dostatočný prierez

svetelne_retazce2

Nevyhovujúce rozmery vidlice

  svetelne_retazce3

Nedostatočné pripevnenie vodičov k blikaciemu zariadeniu

svetelne_retazce4

Návod na montáž a používanie nie je v slovenskom jazyku.

SOI odporúča spotrebiteľom, aby nákupu venovali náležitú pozornosť a uprednostnili predajcov so stálym miestom predaja pre prípadnú možnosť reklamácie výrobku. Spotrebitelia by si mali vyžiadať doklad o kúpe výrobku.

Slovenská obchodná inšpekcia