dnes má meniny Želmíra
zajtra Ela
23.5. 2022
Hrozba pre predčasne narodené deti - respiračný syncyciálny vírus (RSV)
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Vírusy všeobecne sú najčastejšími príčinami akútnych respiračných chorôb, s drvivou väčšinou z nich si náš imunitný systém poradí. Sú však aj jedinci, ktorým inak bežný vírus môže spôsobiť veľmi vážne ochorenie. Respiračný syncyciálny vírus (RSV) patrí k najnebezpečnejším spúšťačom vážnych komplikácií pri predčasne narodených deťoch a deťoch s vývojovými poruchami dýchacieho systému a srdca.

Chlapček s chorým srdcom sa narodil v 36. týždni rizikového tehotenstva v Detskej fakultnej nemocnici v Košiciach, pričom mal zúženú aortu, ktorú bolo nutné operovať v Detskom kardiocentre v Bratislave. Pred Vianocami bolo dieťa prepustené do domáceho ošetrenia. 15. januára dieťa opäť prijímajú do nemocnice na kliniku intenzívnej medicíny v Košiciach s poruchou trávenia, avšak s rýchlym rozvojom dýchacích problémov. Na röntgene sa objavuje nález na pľúcach. Na 4. deň od prijatia dieťaťu stúpa teplota, je dušné, potrebuje umelú ventiláciu. Ako pôvodca ochorenia je laboratórne potvrdený RSV. Pri vyšetreniach je badať vzostup zápalových parametrov, k dýchacím problémom sa pridávajú aj problémy so srdcovou nedostatočnosťou. K prvotnej RSV infekcii sa pridávajú ďalšie následné problémy, ktoré je nutné osobitne liečiť. Nakoniec je nevyhnutné urobiť v Detskom kardiocentre v Bratislave ďalší invazívny výkon na srdci. Po mesiaci intenzívnej starostlivosti sa nakoniec dostal zo zápalového stavu, začal prijímať potravu a mohol byť preložený na rekonvalescenciu na detské oddelenie späť do Košíc. Tento prípad sa udial na prelome rokov 2011 a 2012.

RSV v hlavnej úlohe
Náš dýchací systém je vybavený citlivými senzormi, ktoré filtrujú vzduch a snažia sa zachytiť mnohé neželané mikroorganizmy. Predsa sa však občas stane, že sa do nášho dýchacieho systému dostanú aj vírusy, ktorým sa podarí začať sa množiť a spôsobia nám nepríjemné stavy a prejavy: poznáme ich ako virózu, ktorú sprevádza nádcha, bolesti hrdla a hlavy, v niektorých ťažších prípadoch môže ísť o chrípkové stavy s vysokými horúčkami, bolesťami kĺbov a pod. Zväčša si s virózami poradíme, pretože náš imunitný systém je na nich nachystaný a do niekoľkých dní príznaky zmiznú.

Respiračný syncyciálny vírus (RSV) je vysoko infekčný RNA vírus, s ktorým sa bežne môžeme stretnúť v populácii prakticky na celom svete. Spôsobuje infekciu dýchacích ciest (preto je respiračný) a z infikovaných buniek vytvára mnohojadrové útvary, ktoré sa po latinsky nazývajú syncytia. RSV v prípade inak zdravého  dospelého človeka  alebo väčšieho dieťaťa,  spôsobuje zápal prevažne  horných a dolných dýchacích ciest, ktorý sprevádza  mierne zvýšená teplota, výtok z nosa, mierna únava a ďalšie známe príznaky vírusového ochorenia dýchacích orgánov. S vekom jednotlivec získava schopnosť vyrovnávať sa s RSV infekciou bez závažnejších komplikácií a bez ohrozenia na živote.

Najohrozenejšou skupinou sú deti od 0 do 3 rokov.  Najzložitejší priebeh infekcie je u predčasne narodených detí a detí s vrodenými poruchami srdca, s chronickými pľúcnymi ochoreniami, ako aj u detí s oslabeným imunitným systémom.  Práve u nich RSV infekcia spôsobuje najmä zápal priedušničiek (bronchiolitídu) a zápal pľúc (pneumóniu), ktoré môžu byť  veľmi závažné a vyžadovať nemocničnú liečbu, niekedy na jednotkách intenzívnej starostlivosti. Takéto RSV infekcie u najohrozenejších skupín často prerastajú do ďalších komplikácií.

RSV v strednej a východnej Európe
Na začiatku októbra 2012 zverejnil medzinárodný kolektív autorov na 4. kongrese Európskej akadémie pediatrických spoločností (European Academy of Paediatric Societies) v tureckom Istanbule štúdiu prípadov RSV infekcií z 12 krajín strednej a východnej Európy (vrátane Slovenska). Štúdia mapovala 3 474 prípadov detí mladších ako 1 rok, ktoré boli hospitalizované pre infekcie dolných dýchacích ciest v období od októbra 2009 do apríla 2010 a od októbra 2010 do apríla 2011. V 42,4% prípadov (1 423 detí) bol dôvodom na hospitalizáciu práve RSV! Jednoznačne zo štúdie vyplynulo, že práve RSV je v prípade zápalov dolných dýchacích ciest najčastejšou príčinou nutnosti dieťa hospitalizovať.  Pri porovnaní veku dieťaťa sa zároveň zistilo, že v skupine detí, ktoré sa narodili pred 36.  týždňom tehotenstva, teda hranicou, u ktorej sa hovorí o predčasne narodených deťoch, je dramaticky vyšší podiel infekcií. Z 1 423 pozitívnych RSV prípadov bolo 266 narodených pred 36. týždňom.  Zvyšné prípady boli narodené po 36. týždni tehotenstva. V prvej skupine predčasne narodených došlo k 7 úmrtiam, v druhej k 3 úmrtiam. Predčasne narodené deti si vyžadovali v priemere dlhšiu hospitalizáciu až 17 dní, kým ostatné deti len 8 dní. Autori štúdie na záver konštatovali, že predčasne narodené deti majú podstatne vyššie riziko závažného priebehu RSV infekcie s dlhšou hospitalizáciou.

Aj u nás
Zaujímavý prípad sa stal minulú zimnú sezónu dvojičkám, ktoré sa predčasne narodili v 31. týždni tehotenstva na severe Slovenska. Obidve deti mali pôrodnú hmotnosť okolo 1500 gramov a výšku 41 cm.  V troch mesiacoch ich života bolo nutné obidve dievčatká prijať do nemocnice pre zápal priedušiek a pľúc, pričom u obidvoch bol pozitívny nález RSV. V tom istom čase mala matka infekciu dýchacích ciest. Jedno z detí bolo pre pretrvávajúce problémy s dýchaním preložené na jednotku intenzívnej starostlivosti, druhé, s ešte väčšími problémami s dýchaním, na kliniku detskej anesteziológie a intenzívnej medicíny, kde bolo potrebné urobiť aj ďalšie život zachraňujúce zákroky. Obidve deti RSV infekciu prekonali a vďaka starostlivosti lekárov prežili. K vážnemu stavu detí a ohrozeniu ich života nemuselo dôjsť, ak by pred vypuknutím sezóny RSV dostávali podľa odporúčania lekárov imunoprofylaxiu RSV. Matka dvojičiek radu lekárov odmietla a deti ochranu pred RSV preto nedostali.

Prečo práve predčasniatka?
Dieťa sa vyvíja v maternici tak, aby v čase medzi 38. – 40. týždňom tehotenstva vstúpilo do sveta plne pripravené na život. Za predčasne narodené sa považuje dieťa narodené skôr ako v 37. týždni tehotenstva. Dnes sa na Slovensku ročne rodí okolo 4 000 detí predčasne. Ak sa dieťa narodí skôr, úroveň zrelosti jednotlivých životne dôležitých orgánov nemusí byť dostatočná. Dieťatko nemusí mať dostatočne vyvinuté pľúca, imunitný systém, srdcovo-cievny systém. Pokiaľ chce súčasná medicína takéto dieťa zachrániť, musí  to, čo sa dieťaťu nedostáva v prirodzenom prostredí tela matky,  nahradiť prístrojmi a liekmi. Ak je pre zdravých jedincov – aj novorodencov – RSV len jeden z vírusov v okolí, pre predčasného novorodenca predstavuje vážne komplikácie, pretože sa infekcii nevie prirodzene brániť.

Tak, ako sa celé narodí nezrelé, je výrazne nezrelá aj jeho imunita a schopnosť brániť sa infekciám. Okrem toho, že dieťa ochorie a vírus vyvolá zápal pľúc či zápal priedušničiek, choroba zároveň akoby zastavila vývoj dieťaťa práve v čase, keď sa ráta každý deň. RSV môže poškodiť dýchací aparát tak, že po vyliečení z RSV infekcie  bude mať dieťa vo svojom ďalšom živote ťažkosti s dýchaním a bude trpieť chronickými dýchacími ťažkosťami.

Príznaky a prevencia

Infekcia RSV u normálneho zdravého dieťaťa vyvoláva stav známy ako viróza, ktorú sprevádza  nádcha, zvýšená teplota, pocit škriabania v hrdle, podráždenosť. Keďže ide o vírusovú infekciu, pri liečbe sa nevyužívajú antibiotiká, ale len lieky zmierňujúce príznaky. Infekcia najneskôr do týždňa odznie. Výnimočne sa môže stať, že infekcia  spôsobí aj u takéhoto dieťaťa závažné ochorenie dýchacích orgánov a dokonca jeho úmrtie, najmä do prvého roka života. Iná je situácia u detí predčasne narodených s nezrelými pľúcami, najmä ak sa u nich vyvinie chronické pľúcne ochorenie a u detí s vrodenými chybami srdca. Viróza prepukne do závažnej infekcie, objavuje sa kŕčovitý kašeľ, lapanie po dychu, zástava dychu, pískanie na prieduškách, modrajúce ústa a pery. Dieťa nevládze dýchať a telo má nedostatok kyslíka. V najhorších prípadoch sa dych zastaví úplne. U takýchto pacientov ide v počiatočnom štádiu doslova o záchranu života a zabezpečenie základných životných funkcií.  RSV nevieme priamo liečiť tak, ako to dokážeme pri bakteriálnej infekcii dýchacích ciest, keď nasadíme antibiotiká.  

Infekcii však vieme predchádzať, preto sa do popredia  dostáva prevencia. Najjednoduchšia, ale veľmi účinná prevencia, spočíva v hygienických opatreniach. Rodina v okolí predčasniatka by sa mala správať veľmi zodpovedne, vytvárať čo najčistejšie prostredie a vyhýbať sa kontaktu s cudzím prostredím, nenavštevovať miesta, kde sa zhromažďuje veľké množstvo ľudí, a to najmä v období, kedy je vysoký výskyt vírusov. Často je zdrojom infekcie pre takéto dieťa starší súrodenec, ktorý navštevuje materskú školu. V sezóne RSV je vhodné, aby bol z kolektívu prechodne vyradený, aby infekciu nepriniesol domov. Ďalšia možnosť  je aktívna ochrana pred RSV použitím  humanizovanej monoklonnej IgG protilátky anti – RSV. Zloženie a štruktúra tejto molekuly je z 95 % identická s ľudskou IgG – protilátkou. Nie je to očkovanie, pri ktorom sa do tela dodávajú antigény, aby podporili tvorbu obranných látok v samotnom tele, ale priamo o vpravenie týchto obranných látok do tela. Látka je určená špeciálne pre najslabších pacientov a podáva sa počas sezóny, teda od novembra do apríla, v mesačných intervaloch.

Viac o RSV sa dozviete aj na stránkach www.rsvirus.sk.

spracované podľa:
MUDr. Jaroslava Orosová

Primárka Kliniky detskej pneumológie a ftizeológie SZU Univerzitnej nemocnice Bratislava – pracovisko Podunajské Biskupice

MUDr. Juraj Jakubička
Primár Kliniky novorodencov, detí a dorastu Fakultnej nemocnice v Nitre

 

canadianantibiotic.com