dnes má meniny Viliam
zajtra Vilma
28.5. 2022
Európa dala prioritu kmeňovým bunkám a pupočníkovej krvi
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Kmeňové bunky sú schopné sa takmer neobmedzene deliť a môžu byť kľúčom k liečbe mnohých ochorení a k obnove poškodeného tkaniva. Preto sú čoraz dôležitejšie pri liečbe viacerých ochorení a regenerácii postihnutého organizmu.Európsky parlament 10. septembra prerokovával návrh britskej europoslankyne Mariny Yannakoudakisovej o dobrovoľnom a bezplatnom darcovstve tkanív a buniek. Na plenárnom zasadnutí 11. septembra prijal uznesenie, ktoré navrhuje zvýšiť rezervy kmeňových buniek a pupočníkovej krvi.Uznesenie podporila väčšina europoslancov (551).

Uznesenie zdôrazňuje významný vedecký pokrok dosiahnutý v oblasti pupočníkovej krvi, ktorá predstavuje veľmi sľubnú alternatívu liečby rôznych chorôb, vrátane detských ochorení. Zároveň však upozorňuje na nedostatočné zásoby kmeňových buniek z pupočníkovej krvi. V súčasnosti sa tieto bunky skladujú len v 1 % z celkového počtu pôrodov v EÚ.Uznesenie preto odporúča posilniť spoluprácu medzi členskými štátmi EÚ, aby sa uskladnené jednotky pupočníkovej krvi mohli zaregistrovať do celosvetovej databázy kostnej drene a pupočníkovej krvi BMDW a boli dostupné pre každého pacienta, ktorý ich potrebu požaduje. Uznesenie navrhuje, aby každý štát EÚ zriadil aspoň jednu verejnú banku pupočníkovej krvi.

Vzhľadom na vývoj v oblasti uchovávania kmeňových buniek z pupočníkovej krvi a na prebiehajúce klinické skúšky, zamerané na využitie týchto buniek, požaduje uznesenie aj  aktualizáciu stanoviska o etických aspektoch uskladňovania pupočníkovej krvi, ktoré v roku 2004 vydala Európska skupina pre etiku vo vede a nových technológiách.

Spolupráca so súkromným sektorom je dôležitá
Podľa uznesenia je rovnako potrebná aj úzka spolupráca medzi verejnými a súkromnými bankami s  pupočníkovou krvou.Europoslankyňa Marina Yannakoudisová poznamenáva, že v niektorých krajinách EÚ model spolupráce už existuje. Tento model funguje aj na Slovensku. Rodinná banka pupočníkovej krvi Cord Blood Center, ktorá je v súčasnosti európskou dvojkou, venuje časť svojich príjmov na prevádzku verejnej banky Eurocord-Slovakia. Celkovo od začiatku spustenia verejnej banky dosiahli tieto investície viac ako 2.5 milióna euro.

Je potrebné zvýšiť povedomie o pupočníkovej krvi
Klinické skúšky, pri ktorých sa používajú kmeňové bunky z pupočníkovej krvi na liečbu nehematologických ochorení najmä v oblasti regeneratívnej medicíny, sa v súčasnosti vykonávajú mimo EÚ. Preto uznesenie odporúča podporiť v Európe zvýšenú dostupnosť kmeňových buniek z pupočníkovej krvi.Jedným z krokov by mala byť dôsledná informovanosť budúcich rodičov o všetkých existujúcich možnostiach, spojených s odberom pupočníkovej krvi pri pôrode. Uznesenie hovorí o možnostiach verejného alebo súkromného uskladnenia a teda o odbere pupočníkovej krvi na autológne alebo heterológne účely,  respektíve na výskum.Budúcim rodičom treba poskytovať úplné, objektívne a presné informácie o výhodách a nevýhodách jednotlivých bánk pupočníkovej krvi.

Kmeňové bunky sú budúcnosťou medicíny aj Európy
Kmeňové bunky sa na európskom kontinente stali veľkou témou. EurópskaKomisia vzala na vedomie vyhlásenie Európskeho parlamentu o pupočníkovej krvi a prevzala kontrolu nad implementáciou smerníc o tkanivách a bunkách v jednotlivých členských štátoch. „Kmeňové bunky sú budúcnosťou medicíny aj Európy,“ povedal na margo tejto stratégie slovenský europoslanec a spolupredseda parlamentnej skupiny pre bioetiku v Európskom parlamente MUDr. Miroslav Mikolášik. Jasný je aj jeho názor na uskladnenie pupočníkovej krvi: „Prihováram sa za možnosť mať verejné aj súkromné banky, nech sa ľudia môžu slobodne rozhodnúť. Pri takto rýchlo napredujúcej vede je dôležité, aby mali poistenú nádej pre liečbu rôznych diagnóz.“