dnes má meniny Hedviga
zajtra Lukáš
17.10. 2019
Nech je Vaša prvá zlomenina zároveň Vaša posledná
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Približne polovica všetkých ľudí, ktorí už mali osteoporotickú zlomeninu, utrpí opäť ďalšiu, dokonca pravdepodobnosť vzniku novej zlomeniny je u nich dvakrát vyššia než u ich rovesníkov, ktorí ešte zlomené nič nemali. Riziko vzniku ďalšej zlomeniny narastá s každou novou zlomenou kosťou, pokiaľ nie je osteoporóza včas diagnostikovaná a vhodne liečená. Aj preto je tohtoročná kampaň pri príležitosti Svetového dňa osteoporózy, ktorý už tradične pripadá na 20. októbra, venovaná prevencii vzniku druhej zlomeniny. 

Osteoporóza je ochorenie látkovej výmeny kostného tkaniva prejavujúce sa ubúdaním kostnej hmoty, čo vedie k oslabeniu pevnosti kosti, a tým k jej zvýšenej lámavosti. Kosť je živé tkanivo, ktoré tvorí oporu tela, umožňuje pohyb a chráni vnútorné orgány. Aj keď by sa mohlo zdať, že kosť je tuhá nemenná hmota, nie je to pravda. Denne počas celého života podlieha zmenám vo forme novotvorby a odbúravania. Tieto zmeny musia byť v dospelosti v rovnováhe. Vo vyššom veku však môže dôjsť k narušeniu kosti, klesá schopnosť novotvorby a prevláda proces jej odbúravania, čo v konečnom dôsledku vedie k osteoporóze.

Osteoporóza nie je sprevádzaná žiadnymi príznakmi a jej prvým varovným signálom je zlomenina. Ľudia s týmto ochorením si zlomia kosť aj v dôsledku jemného nárazu, pri páde zo stoja či pri bežných denných aktivitách. Každý rok milióny starších ľudí utrpia zni­čujúcu zlomeninu bedra v dôsledku banál­neho pádu. Milióny ďalších utrpia zlomeninu stavca, zápästia, ramena alebo panvy. „Osteoporóza ako taká nebolí, avšak zlomeniny, ktoré v jej dôsledku vznikajú, sú bolestivé a významne zasahujú do života nielen postihnutého, ale aj jeho najbližších. Mnohí ľudia, najmä po závažnej zlomenine bedra, nie sú schopní samostatne chodiť, sú odkázaní na pomoc pri každodenných úkonoch, akými sú napríklad obliekanie alebo hygiena, a to po dobu jedného roka, ak nie aj dlhšie. Len približne 20 % pacientov dosiahne kvalitu života, akú mali pred úrazom a až 25 % pacientov následkom tejto zlomeniny napriek adekvátnemu ošetreniu do jedného roka umiera,“ hovorí MUDr. Peter Maresch, CSc., člen výboru SOMOK.Medzi najzávažnejšie zlomeniny sa radia zlomeniny bedra a stavcov, ktoré môžu v niektorých prípadoch skončiť až smrťou.

Včasná diagnostika a liečba sú kľúčové pri prevencii vzniku série nových zlomenín. Tohtoročná kampaň Medzinárodnej nadácie pre osteoporózu (IOF), do ktorej sa zapája aj Slovensko, preto prostredníctvom hlavných posolstiev apeluje na všetkých, ktorí už zlomeninu mali, aby neváhali a požiadali svojho lekára o zhodnotenie rizika osteoporózy a nechali si zmerať minerálnu hustotu kostí. Na základe výsledkov lekár potom stanoví odporúčania, ako predísť ďalšej zlomenine.

Medzinárodná nadácia pre osteoporózu (IOF) oslovuje v tomto roku v rámci kampane nielen  verejnosť laickú, ale aj odbornú – lekárov, zdravotníkov, zákonodarcov. Názvom kampane „Zastavme ďalšie zlomeniny“ vyzýva a zdôrazňuje potrebu zlepšiť sekundárnu preventívnu starostlivosť. Kontroly v krajinách po celom svete odhalili medzeru v starostlivosti o pacientov so zlomeninou. Svedčí o tom fakt, že 80 % pacientov, ktorí utrpeli zlomeninu, nebolo nikdy posúdené riziko osteoporózy, ani neboli na osteoporózu liečení. „Zlepšenie sekundárnej prevencie si vyžaduje zavedenie optimálneho modelu starostlivosti založeného na vzájomnej koordinácii zainteresovaných strán. Je dôležité dostať tému osteoporózy do povedomia politických predstaviteľov, rozvinúť diskusiu a následne vo vzájomnej spolupráci podniknúť kroky na podporu prevencie a liečby osteoporózy pacientov so zlomeninou,“ poznamenal prof. MUDr. Juraj Payer, CSc., predseda výboru SOMOK.

V snahe vyvolať diskusiu o osteoporóze a rizikách vzniku zlomenín a  iniciovať konkrétne kroky na pôde Národnej rady SR bola téma osteoporózy zaradená do programu výboru NR SR pre zdravotníctvo „Prevent dialóg“.
 

FAKTY O OSTEOPORÓZE

Každá tretia žena a každý piaty muž vo veku nad 50 rokov utrpí zlomeninu v dôsledku slabých kostí.

Zlomeniny spôsobujú bolesť, oslabenie organizmu a stratu kvality života.

33 % starších ľudí so zlomeninou bedra fyzicky zoslabne a stráca samostatnosť do jedného roka od vzniku zlomeniny.

Minimálne 1 z 5 pacientov zomrie do jedného roka po vzniku zlomeniny.

Zlomeniny stavcov môžu spôsobovať extrémnu bolesť, dlhodobú alebo krátkodobú neschopnosť, vznik stareckého hrbu a významne znižujú kvalitu života.

Bez liečby je veľká pravdepodobnosť vzniku série nových zlomenín.

Liečba osteoporózy u pacientov so zlomeninami, môže znížiť celkový výskyt zlomeniny bedra až o 20 - 25%.

Približne polovica ľudí, ktorí už utrpeli jednu osteoporotickú zlomeninu, utrpí aj ďalšiu.

Jedna zo štyroch žien, ktoré majú novú zlomeninu stavca, utrpí do jedného roka zlomeninu opäť.

80% pacientov so zlomeninou nebolo nikdy posúdené riziko osteoporózy, ani neboli na osteoporózu liečení.

TS

foto zdroj www.theharesclinics.co.uk