dnes má meniny Aurélia
zajtra Denis Denisa
31.10. 2020
Poznáte aktívnych seniorov, ktorí dobrovoľne pomáhajú?
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Na Slovensku je momentálne približne 600 domovov sociálnych služieb, pričom je v nich ubytovaných viac než 18 tisíc klientov. Z tohto počtu je asi 20% imobilných. Vo viacerých krajinách je dobrovoľnícka práca seniorov úzko spojená práve s týmito domovami. Ako sa dá pomáhať v každom veku chce ukázať projekt Dobrá duša. Veď pomoc prináša osoh obidvom stranám – tým, ktorým sa pomáha a aj tým, ktorí pomáhajú. Dávať dobro jednoducho prináša dobrý pocit v duši!

Projekt Dobrá duša, ktorý spoločnosť HARTMANN-RICO pripravila paralelne v Českej republike aj na Slovensku, vstúpil do svojej novej fázy. Do projektu podpory seniorského dobrovoľníctva Dobrá duša sa môžu od augusta už aj na webových stránkach www.dobra-dusa.sk prihlasovať dobrovoľníci a inštitúcie.

Cieľom Dobrej duše je podporiť dlhodobú aktivizáciu seniorov a vyhľadávať aktivity ľudí v zrelom veku, ktoré si zaslúžia pozornosť a podporu. Mnoho ľudí žije na Slovensku v dôchodkovom veku často osamotene, v domovoch sociálnych služieb alebo prežívajú fádne dni doma bez nejakej konkrétnej zmysluplnej činnosti. Projekt Dobrá duša chce ukázať seniorov, ktorí sa rozhodli byť aktívnymi a prosto chcú žiť plnohodnotný život aj navzdory veku či spoločenskej predstave, že v starobe sa patrí už len dožívať.

Dobrá duša pritom  nie je súťaž, ale skôr projekt, ktorý chce ukázať, že dobrovoľníctvo prináša do spoločnosti nové hodnoty. A chce poukázať na tých, ktorí sa do dobrovoľníckych projektov pustili. Preto chcú organizátori zbierať tipy a prihlášky dobrovoľníkov, ktorí už dnes pomáhajú. Chcú ich zviditeľniť, predstaviť ako tých, ktorí neváhajú obetovať svoj čas a venovať ho práci pre druhých.

Webové stránky
Dobrá duša má už plne funkčné webové stránky. Na adrese www.dobra-dusa.sk nájde záujemca všetky potrebné informácie, ktoré sa týkajú projektu. Dôležitou súčasťou je možnosť prihlásenia sa do projektu. Takéhoto pomáhajúceho seniora môže prihlásiť aj inštitúcia, v ktorej dobrovoľník pomáha, alebo jeho blízki. Vyberať tých najlepších dobrovoľníkov bude porota len z tých projektov, o ktorých bude vedieť. Ak teda poznáte niekoho, kto nezištne pomáha, prihláste ho.

Rovnako stránky obsahujú aj informácie pre inštitúcie, ktoré chcú prezentovať svoje projekty alebo prihlásiť do súťaže svojich dobrovoľníkov. Na webových stránkach sa nachádzajú Zásady Dobrej duše, ktoré určujú pravidlá dobrovoľníctva pre seniorov i domovy.

Kto môže byť dobrá duša?
Kritéria pre kandidáta na titul DOBRÁ DUŠA sú jednoduché: dobrovoľník musí vykonávať svoju prácu dlhodobo (aspoň tri mesiace). Sám má byť v seniorskom veku, pričom jeho pomoc sa orientuje na pomoc iným seniorom najmä v domovoch sociálnych služieb. Porota zložená z odborníkov, ktorí sa venujú dobrovoľníctvu a práci so seniormi nakoniec vytipuje užší výber finalistov, z ktorých sa vyberú najlepší dobrovoľníci roka. Celoslovenské výsledky sa budú vyhlasovať na jar roku 2013.

Projekt DOBRÁ DUŠA vznikol z iniciatívy spoločnosti Hartmann – Rico s podporou partnerov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb a Rozhlasu a televízia Slovenska. Všetky ďalšie informácie vrátane prihlášky, nájdete na webových stránkach www.dobra-dusa.sk.

FOTO © Pavol Matuška