dnes má meniny Kristián
zajtra Vendelín
19.10. 2019
Výzva pre hendikepovaných umelcov
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Staviame spolu mosty – II. ročník

AV Mobilita, s.r.o. – chránená dieľňa vyhlasuje II. ročník projektu „Staviame spolu mosty“. Zámerom projektu je podpora umeleckého rozvoja zdravotne postihnutých občanov a sociálne znevýhodnených skupín v SR, ich integrácia do umeleckého života. Umelecká tvorba a kreativita je rozvíjaná za asistencie tútorov projektu. Výsledkom je priamy zážitok z výtvarného umenia, tzv. „liečba“ umením.

Druhý ročník sa nesie v znamení témy vidiek stvárnený umeleckou prejavom: maľba a grafika.

Očakávaným výstupom jevytvorenie originálneho diela na uvedenú tému, prípadne už zhotovené dielo. Zavŕšením spolupráce je okrem slávnostnej vernisáže v Inchebe, putovnými výstavami v ŠKODA Handy centrách, odovzdávanie vybraných diel na podujatí Top Agro ako ceny pre výhercov, dražba cez aukčnú sieň SOGA.

HARMONOGRAM:

►Dátum prihlásenia sa do projektu „Staviame spolu mosty“ :   do 31.7.2012

►Vyplnenú a podpísanú prihlášku zaslať na asistent@valusek.sk.

Prílohy prihlášky: 

fotografie minimálne 2umeleckých diel označených ich názvom vo formáte JPG alebo PDF.

krátky príbeh umelca(CV) na približne 5 riadkov – vek, vzdelanie, postihnutie, záujmy

►2.8.2012  - prvé spoločné informatívne stretnutie s tútormi. Odovzdanie pokynov

►do 31.8. 2012 tvorba diel – nové dielo s tematikou „vidiek“, prípadne vlastná tvorba určená na predaj

►11.9.2012 – druhé spoločné stretnutie s tútormi a komisiou, odovzdanie všetkých diel na vernisáž

►27.9.2012 14,00 h. vernisáž – Non Handicap, Incheba

Do 29.9.2012 diela sprístupnené verejnosti

►1.10. – 15.10. 2012 – výstava v ŠKODA Handy ZŤP centrách

►18.10. – výstava Bojnice a odovzdanie jednotlivých diel ako ocenenia (garantovaná suma 70 Eur/ vybrané dielo)

►priebežná  úhrada odsúhlasených režijných nákladov organizátorom

►Aukčná spoločnosť SOGA spol. s.r.o. – dražba obrazov, rozdelenie zisku z aukcie individuálne podľa dosiahnutej dražobnej ceny, v závislosti od obchodných dispozícií SOGA
 

DOPLŇUJÚCE INFO:
►ambasádorka podujatia: Eva Černá – Slovenka roka 2012 v kategórii Charita, 

►Tútori –  Daniel Bidelnica (akad. maliar), Viťo Bojňanský (akad. sochár), Miroslav Cipár (akad. maliar), Erik Binder (maliar a výtvarník), Miroslav Mižák (akad. maliar), Géza Németh (grafik)

►Členovia komisie – tútori, Alena Heribanová – aktívna charitatívna činnosť s paraolympionikmi, zástupcovia partnerov

SPOLUPRÁCA:
Slovenský zväz telesne postihnutých, centrála v Bratislave – komunitné centrá v rámci SR
Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v Slovenskej republike, pôsobnosť v rámci celej SR
Slovenská výtvarná únia
Lepší svet n.o.
DSS a neziskové organizácie, združenia
Klub poľnohospodárskych novinárov SSN
ŠKODA Handy ZŤP centrá (BA, ZA, BB, PO)
Vyššie územné celky
SOPK, Združenie žien v podnikaní

PARTNERI:
Incheba, a.s.
ŠKODA Handy ZŤP
Klub poľnohospodárskych novinárov SSN združenie
VW Finančné služby Slovensko, s.r.o.
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Aukčná spoločnosť SOGA spol. s.r.o.
Luskpress spol. s.r.o.

Archívne zábery – Staviame spolu mosty I. ročník